Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Xoves, 28 de decembro de 1995 Páx. 9.703

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CÉDULA de citación (150/1995).

Pola presente cédula, que expido en méritos do acordado nos autos de xuízo de faltas nº 150/1995, sobre lesións, cítase a Isidro Portela Martínez, en

concepto de denunciado, co fin de que o día vintesete de decembro ás 11.15 das súas horas, compareza perante a Sala de Audiencia do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número un de Santiago de Compostela, r/ Algalia de Abaixo, nº 24-1º, co obxecto de asistir a celebración do correspondente xuízo de faltas, debendo verificalo acompañado de cantos medios de proba tente valerse, previndoo de que, en caso de non comparecer, recaerán sobre el os prexuízos a que haxa lugar en dereito.

E para que conste e lle sirva de citación a Isidoro Portela Martínez, cos apercibimentos acordados, libro a presente cédula par a súa inserción no Diario Oficial de Galicia en Santiago de Compostela o un de decembro de mil novecentos noventa e cinco.

O secretario

Rubricado

7805