Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Venres, 05 de xullo de 1996 Páx. 6.627

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 270/1996, do 27 de xuño, polo que se lle concede a Medalla de Ouro de Galicia ó Museo de Pontevedra.

En atención ós méritos que concorren no Museo de Pontevedra é vontade do goberno galego outorgarlle a súa máis alta distinción.

Polo tanto, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vintesete de xuño de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Concédeselle a Medalla de Ouro de Galicia ó Museo de Pontevedra.

Santiago de Compostela, vintesete de xuño de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

5085