Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Mércores, 07 de agosto de 1996 Páx. 7.539

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

EDICTO (213/1995).

Eu, María Begoña Arroyo Martín, secretaria do Xulgado de Primeira instancia e Instrucción número seis de Santiago de Compostela, dou fe e testemuño que nos autos de xuízo executivo número 213/1995 seguidos neste xulgado, consta a sentencia que contén o encabezamento e decisión seguintes:

«Sentencia. En Santiago de Compostela o sete de maio de mil novecentos noventa e seis. Vistos por Gustavo Adolfo Martín Castañeda, maxistrado-xuíz do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número seis desta cidade, os presentes autos de xuízo executivo nº 213/1995, promovidos pola procuradora María del Carmen Losada Gómez, en nome e representación de Caixa de Aforros de Galicia, e asistida pola letrada Patricia Quintas Fernández, contra Carlos Núñez Pérez, con domicilio no lugar de Vilar, veciño de Boqueixón, Carlos Núñez Cerdeira e Venerable Pérez Gil, veciños de

Lugo, con domicilio na rúa Montero Ríos nº 63, 2º-4º porta, e declarados en rebeldía.

Decido que debo mandar e mando seguir adiante a execución despachada, ata facer remate dos bens embargados ós demandados Carlos Núñez Pérez, Carlos Núñez Cerdeira e Venerable Pérez Gil, e co seu producto enteiro e cumprido pagamento á parte demandante da cantidade de 2.500.230 ptas., importe do principal e a suma de 1.300.000 ptas. para xuros e custas, e ó seu pagamento debo condenar e condeno os referidos demandados, declarados procesualmente en rebeldía.

E, dada a rebeldía dos demandados, notifíqueselles na forma previda na lei, de non se pedir dentro dos tres días seguintes a notificación persoal.

Esta resolución non é firme e contra ela poderá interporse neste xulgado recurso de apelación no termo de cinco días contados desde a notificación.

Así, por esta miña sentencia, da que se levará certificación á causa, definitivamente xulgando nesta instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E para que lles sirva de notificaicón ós demandados rebeldes, expido e asino o presente edicto en Santiago de Compostela o vintetrés de maio de mil novecentos noventa e seis.

Rubricado

5923