Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Mércores, 07 de agosto de 1996 Páx. 7.546

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

PARLAMENTO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 1996 pola que se fai pública a adxudicación do expediente 1/1996.

En cumprimento do disposto nos artigos 94.2º da Lei 13/1996, do 18 de maio, de contratos das administracións públicas, e 24 do RD 390/1996, do 1 de marzo, dispoño a publicación das seguintes adxudicacións de contratos de servicios:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Oficialía maior.

c) Número de expediente: 1/1996.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de servicios.

b) Descrición do obxecto: limpeza dos edificios e instalacións do Parlamento de Galicia.

c) Lote: único.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: nº 101, do 23 de maio de 1996.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 35.300.000 pesetas.

5. Adxudicación.

a) Data: 9 de xullo.

b) Contratista: Ferpesa.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 30.364.088 pesetas.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 1996.

Victorino Núñez Rodríguez

Presidente do Parlamento de Galicia

9605699