Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Mércores, 07 de agosto de 1996 Páx. 7.548

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE OURENSE

ANUNCIO de aprobación inicial do PERI do polígono 3 do SU-48.

Conforme o que dispón o artigo 116 do T.R.L.S. anúnciase que o Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 12 de xullo de 1996, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

1. Aprobar inicialmente o plan especial de reforma interior do polígono 3 do SU-48, a instancia de Enrique Álvarez Rodríguez.

Durante o prazo dun mes poderase examinar e achegar cantas alegacións se consideren oportunas.

O dito prazo comezará a contar a partir do día seguinte á publicación deste anuncio no DOG.

Ourense, 23 de xullo de 1996.

O alcalde

Rubricado