Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 12 de agosto de 1996 Páx. 7.657

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 1996 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de comunicación audiovisual e publicidade, do departamento de Filoloxía Galega, a José Manuel Pousa Estévez (praza número 1317/95).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso, convocado por resolución desta universidade do 19 de xuño de 1995 (BOE do 18 de xullo) para a provisión da praza de profesor titular de universidade da área de coñecemento de comunicación audiovisual e publicidade, do departamento de Filoloxía Galega, da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de José Manuel Pousa Estévez, e cumprindo o interesado os requisitos a que alude o artigo 5.2º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a José Manuel Pousa Estévez, profesor titular de universidade da área de coñecemento de comunicación audiovisual e publicidade, do departamento de Filoloxía Galega, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 1996.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela

4468