Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Xoves, 17 de outubro de 1996 Páx. 9.212

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

CÉDULA do 20 de xuño de 1996, da Dirección Xeral de Transportes, pola que se notifican as resolucións recaídas nos expedientes sancionadores incoados por infracción da normativa vixente en materia de transportes terrestres devoltas polo servicio de correos por resultaren descoñecidos os seus destinatarios ou ben porque intentada a notificación non se puido efectuar (expedientes DX-00022-I-96 e seis máis).

Por medio de esta cédula notifícaselles ós denunciados, cos datos e últimos enderezos coñecidos que se sinalan no anexo, as resolucións sancionadoras dictadas polo director xeral de Transportes, recaídas nos expedientes sancionadores que se citan no anexo.

Fáiselles sabe-lo dereito que os asiste de interpoñer recurso ordinario ante o conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, dentro do prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da publicación desta cédula.

En caso de conformidade con estas resolucións deberán facer efectiva a multa mediante transferencia bancaria a favor do Tesouro da Facenda galega, conta restrinxida de recadación de multas e sancións número 13.763.620 da Caixa Postal de Aforros, sucursal de Santiago de Compostela.

Para que conste, lles sirva de notificación ós citados denunciados, e en cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27-11), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula en Santiago de Compostela o 9 de setembro de 1996.

Emilio García Gallego

Director xeral de Obras Públicas e Transportes

ANEXO

-Expediente

-Matrícula

-Denunciante

-Denunciado

-Último emderezo coñecido

-Feito denunciado

-Data-Hora-Estrada-p.k.

-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

DG-00022-I-96

M-2723-J

Insp. de Ttes.

Intercity Service, S.A.

Avda. Valdelaparra, 39

28100 Alcobendas (Madrid)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo da preceptiva autorización administrativa e mostrando distintivos correspondentes a unha autorización de transporte público e ámbito nacional.

27-11-1995; 11.50; N-VI; 543.9

140 A) e D) LOTT

197 A) e D) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

250.000

P.V. 3

meses

DG-00050-I-96

C-8617-AV

Insp. de Ttes.

Manuel Rodríguez Fernández y otro, SPC

Pinar del Río, 18, Mera

15177 Oleiros (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo da preceptiva autorización administrativa e mostrando distintivos correspondentes a unha autorización de transporte público e ámbito comarcal.

14-2-1996; 17.53; N-VI; 487.7

140 A) e D) LOTT

197 A) e D) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

460.000

P.V. 1

ano

LU-02908-O-95

V-1321-BT

G.C. tráfico

Logística y Ttes. Jimensan, S.L.

Mar Adriático, 7

18600 Motril, Granada

Realizar transporte público de mercadorías carecendo da correspondente tarxeta de transporte.

30-10-1995; 12; N-VI; 490

140 A) LOTT

197 A) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

250.000

P.V. 3

meses

LU-00092-O-96

SS-2493-AG

G.C. tráfico

Balbino López González

Ramón Montenegro, 3

27002 Lugo

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de autorización administrativa.

9-11-1995; 18.05; N-VI; 432

140 A) LOTT

197 A) e D) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

250.000

LU-00197-O-96

VA-9858-S

G.C. tráfico

Dionisio Carro Toral

General Solchaga, 68

47008 Valladolid

Circular transportando oito vehículos carecendo de tarxeta de visado de transporte público de mercadorías.

13-12-1995; 11.20; N-VI; 497

140 A e D) LOTT

197 A) e D) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

250.000

P.V. 3

meses

LU-00203-O-96

VA-9860-S

G.C. tráfico

Dionisio Carro Toral

General Solchaga, 68

47008 Valladolid

Circular transportando seis vehículos carecendo de tarxeta de transportes mostrando distintivos de servicio público ámbito nacional.

18-12-1995; 17.30; N-VI; 464.4

140 A e D) LOTT

197 A) e D) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

250.000

P.V. 3

meses

LU-00234-O-96

NA-6019-P

G.C. tráfico

Transportes Dosarun, S.L.

Rafael Bonilla, 5

28028 Madrid

Circular transportando mercadorías perecedoiras carecendo da preceptiva tarxeta de transportes, servicio público.

3-1-1996; 10.25; N-634; 593

140 A e D) LOTT

197 A) e D) RXTO

90 LOTT

143 LOTT

201 RXTO

250.000

P.V. 3

meses

6478