Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Martes, 05 de novembro de 1996 Páx. 9.820

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

DECRETO 382/1996, do 31 de outubro, polo que se dispón o cesamento de Javier Nieto Álvarez-Uría, como delegado provincial da Consellería de Familia, Muller e Xuventude na Coruña.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por proposta da conselleira de Familia, Muller e Xuventude, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trinta e un de outubro de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

O cesamento, por pasar a outro destino, de Javier Nieto Álvarez-Uría, como delegado provincial da Consellería de Familia, Muller e Xuventude na Coruña, agradecéndolle os servicios prestados.

Disposición derradeira

O presente decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta e un de outubro de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Manuela López Besteiro

Conselleira de Familia, Muller e Xuventude

9608023