Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Venres, 07 de febreiro de 1997 Páx. 1.243

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

EDICTO do 28 de xaneiro de 1997, da Delegación Territorial da Coruña, polo que se fan públicas as notificacións a diversos contribuíntes (Antonio Rivero Caamaño e catorce máis) en relación cos recursos por eles presentados.

Non sendo atopados nos respectivos domicilios coñecidos por esta Delegación de Economía e Facenda e, por conseguinte, sen se poder levar para efecto a notificación pretendida ós contribuíntes que de seguido se relacionan, de acordo co previsto nos artigos 59,4º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réximen xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio do presente edicto polo que se fan públicas as notificacións a diversos contribuiítes en relación cos recursos presentados polos ditos interesados.

Contra tales notificacións poderán interpoñer reclamación perante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia, dentro do prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do presente edicto no Diario Oficial de Galicia. No mesmo prazo, poderán comparece-los interesados no Servicio de Tesourería desta delegación para o coñecemento do contido íntegro do mencionado acto e constancia de tal coñecemento.

A Coruña, 28 de xaneiro de 1997.

Enrique Fernández Arias

Delegado territorial da Coruña

RECURSOS: Acordos resolución

Nº liquidaciónContribuínteEnderezoAcordo

OJ-62727/90Antonio Rivero Caamañor/ Niño Jesús, nº 15, baixo D. A Coruña.Desestimado
J-61894/90Fawzi Dib DibAvd. Xeral Sanjurjo, nº 5, 5º A. A Coruña.Desestimado
CO-70312/92Mª Mercedes Pérez Gonzálezr/ Caranza 41, 1º D. A Coruña.Desestimado
SU-157/93María Torres Reyr/ Claudio Coello nº 83, 4º C. Madrid.Desestimado
D-954/93Sara Novo Castror/ Ángel del Castillo, nº 4. A Coruña.Estimado
T-42079/93Gerardo Pardo Trencor/ Camariñas, nº 10. A Coruña.Desestimado
TJ-0006/93Recreativos Noroeste, S.A.r/ Calvo Sotelo, 23. Pobra do Caramiñal.Estimado
620002187887/94Manuel Díaz VidalEstrada de Castela, nº 572, 4º. Muros.Desestimado
CO-70252/94Gerardo Barreiro Pombor/ Sta. Xema, 42-9, 1º Esq. A Coruña.Desestimado
5T-12/94José M. Bermúdez Sixtor/ Basquiños, nº 44. Santiago de Compostela.Desestimado
5T-13/94José M. Bermúdez Sixtor/ Basquiños, nº 44. Santiago de Compostela.Desestimado
JO-60495/94Celtic-Habitat, S.A.Ronda de Outeiro nº 238, 8º Esq. A Coruña.Desestimado
JO-60496/94Celtic-Habitat, S.A.Ronda de Outeiro nº 238, 8º Esq. A Coruña.Desestimado
S-1698/94Berta Arias Váquezr/ M. Manuel Artime nº 18, 14º. A Coruña.Desestimado
S-1699/94Berta Arias Váquezr/ M. Manuel Artime nº 18, 14º. A Coruña.Desestimado

666