Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Venres, 07 de febreiro de 1997 Páx. 1.245

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública a convocatoria da poxa de madeira 1/1997.

A Delegación Provincial da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes da Coruña, resolve, convoca-la poxa de madeira nº 1/1997, de acordo coas seguintes características:

Obxecto: a venda dos lotes de madeira que figuran na relación anexa.

Fianza provisional: a que figura na citada relación para cada un dos lotes.

Exposición de pregos: estarán de manifesto nos servicios de Contratación e de Montes e Industrias Forestais, desta delegación (edificio administrativo Monelos, praza Luis Seone s/n 3º e 5º andar, A Coruña) de 9 a 14 horas, durante o prazo de presentación de proposicións. Para obter fotocopias dirixirse a copisteria Copimil, rúa de Salvador de Madariaga, 16-baixo (A Coruña). tlf. 13 54 76.

Prazo de presentación de proposicións: vinteseis (26) días naturais contados desde o día seguinte ó da publicación deste anuncio. Se o día de remate cadra en sábado o prazo rematará o luns seguinte.

Lugar de presentación das proposicións: no rexistro da delegación provincial (edificio administrativo Monelos 3º andar), na forma legalmente establecida (artigo 100 RXC).

Documentación para presentar polos licitadores: a que se sinala no prego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposicións: ás 10 horas do décimo día hábil, seguinte ó de remate do prazo de presentación de proposicións, que non cadre en sábado. O lugar publicarase no taboleiro de edictos do Servicio de Montes e Industrias Forestais e no rexistro da delegación, a partir do día seguinte ó da públicación deste anuncio.

Gasto de publicación: por conta dos adxudicatarios.

Información: sobre esta poxa: Tlf. 18 46 63 e 18 45 11.

O adxudicatario dentro dos quince (15) días seguintes ó da data de notificación da adxudicación, deberá presenta-los documentos acreditativos de ter depositado:

a) Importe de adxudicación: prezo total do remate.

b) Importe das taxas.

c) Importe dos gastos deste anuncio.

d) Fianza definitiva, 4% do prezo de adxudicación.

e) IVE, 4% sobre importe de adxudicación.

f) Os demáis que se establezan no prego de cláusulas administrativas particulares do aproveitamento.

A Coruña, 29 de xaneiro de 1997.

Rogelio Aramburu Núñez

Delegado provincial da Coruña

RELACIÓN DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS 1997

Exped.MontePertenzaConcelloElencoMotivoSituaciónEspecieNº pésM.C.Ptas./mcTaxaciónTasasFiaz.

97.100Xealo e outrosComunidade Xealo e outrosBoiro1515550QuendaEn péP. pinaster1.6747264.0002.904.00042.56958.080
97.101Castro BarbudoBeluso e BoimozánBoiroC-2015IncendioEn péP. pinaster1.8774422.5001.105.00023.61322.100
97.102Barbanza de CuresCom. a Igrexa e outrosBoiroC-2012-4IncendioEn péE. glóbulus8.1001.0503.0003.150.00050.64763.000
97.103Barbanza de CuresCom. a Igrexa e outrosBoiroC-2012-4IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

760

12.091

264

1.675

3.000

3.000

5.817.00087.752116.340
97.104CarantoñaConcello de VimianzoVimianzoC-3098QuendaEn péE. glóbulus1.2713204.2001.344.00023.05926.880
97.105Castro BarbudoBeluso e BoimozánBoiroC-2015IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

8.875

237

1.398

100

2.500

2.500

3.745.00063.72874.900
97.106Brañas VerdesConcello

Camariñas

CamariñasC-3034RareoEn péP. radiata1.9602982.800834.40018.81316.688
97.107ArouComunidade ArouCamariñas1515568RareoEn péP. pinaster

P. radiata

1.283

2.994

213

498

2.500

2.500

1.777.50033.83235.550
97.108Miranda e Faro e

Herbeira

Comunidade da PedraCariño1515515PragaEn péP. radiata2.8517882.8002.206.40038.53044.128
97.109CapeladaConcello

Cedeira

CedeiraC-2036PragaEn péP. radiata5394994.6002.295.40033.63845.908
97.110CapeladaConcello

Cedeira

CedeiraC-2036PragaEn péP. radiata1.3558964.2503.808.00052.61976.160
97.111CapeladaConcello

Cedeira

CedeiraC-2036PragaEn péP. radiata8095454.5002.452.50035.70149.050
97.112XaloComunidade

Celas-Peiro

Culleredo1515547PragaEn péP. radiata1.8174514.0001.804.00029.02936.080
97.113Barbanza de TallaraCom. Xiende-BarreiraLousameC-2003-1PragaEn péP. pinaster

P. radiata

120

187

29

55

2.000

1.500

140.5007.4462.810
97.114ColonComunidade de LesendeLousame1515546QuendaEn péP. radiata1.8347734.0003.092.00044.88361.840
97.115ColonComunidade de LesendeLousame1515546QuendaEn péP. radiata1.1084424.0001.768.00028.58535.360
97.116ColonComunidade de LesendeLousame1515546QuendaEn péP. radiata2.9221.0954.0004.380.00060.73887.600
97.120PenagrandeComunidade Grañas SorMañón1515544QuendaEn péP. radiata1.5008965.0004.480.00057.65989.600
97.121PedrouzosComunid. AldeagrandeLousameC-3093-1IncendioEn péE. glóbulus11.4871.6392.5004.097.50069.08481.950
97.122PedrouzosComunid. AldeagrandeLousameC-3093-1IncendioEn péE. glóbulus10.6201.5232.5003.807.50064.67776.150
97.123PedrouzosComunid. AldeagrandeLousameC-3093-1IncendioEn péE. glóbulus24.1843.2662.5008.165.000130.890163.300
97.124PedrouzosComunid. AldeagrandeLousameC-3093-1IncendioEn péE. glóbulus8.9171.2382.5003.095.00053.85161.900
97.125Fraga e VeigaConcello de MañónMañónCUP 229QuendaEn péP. radiata9659004.7004.230.00055.86184.600
97.126Fraga e VeigaConcello de MañónMañónCUP 229QuendaEn péP. radiata1.5431.4334.7006.735.10084.903134.702
97.127Os CerqueirosAdministraciónMonferoC-1003QuendaEn péE. glóbulus1.0004534.0001.812.00029.12736.240
97.128Os CerqueirosAdministraciónMonferoC-1003A feitoEn péE. glóbulus8933554.0001.420.00024.30228.400
97.129Cordal da LobaAdministraciónMonferoC-1010RareoEn péP. radiata1.1834470030.8005.071616
97.130Marco da CurraAdministraciónMonferoC-1009RareoEn péP. radiata4962870019.6004.383392
97.131Marco da CurraAdministraciónMonferoC-1009RareoEn péP. radiata3.6162221.500333.00013.5916.660
97.132CarabeloteConcello OrtigueiraOrtigueiraC-2039RareoEn péP. radiata4941321.850244.2009.9964.884
97.133Barbanza de NoalComunidade de NoalPorto do SonC-2030IncendioEn péP. radiata5.2101.2003.0003.600.00056.90872.000
97.134Barbanza de NoalComunidade de NoalPorto do SonC-2030IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

5.344

11.176

1.055

1.352

2.500

2.500

6.017.50098.258120.350
97.135Barbanza de NoalComunidade de NoalPorto do SonC-2030IncendioEn péE. glóbulus

P. radiata

7.651

1.519

1.407

205

2.500

3.000

4.132.50068.82782.650
97.136Bza, Enxa, Xian e outrosComunidade de BaroñaPorto do Son1515509IncendioEn péP. pinaster1.9056934.0002.772.00040.94455.440
97.137Bza, Enxa, Xian e outrosComunidade de BaroñaPorto do Son1515509IncendioEn péE. glóbulus

P. pinaster

7.929

753

709

158

2.500

2.500

2.167.50039.75843.350

Exped.MontePertenzaConcelloElencoMotivoSituaciónEspecieNº pésM.C.Ptas./mcTaxaciónTasasFiaz.

97.138Bza, Enxa, Xian e outrosComunidade de BaroñaPorto do Son1515509IncendioEn péE. glóbulus3.9312661.500399.00014.9327.980
97.139Bza, Enxa, Xian e outrosComunidade de BaroñaPorto do Son1515509IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

911

5.736

83

673

1.500

1.500

1.134.00029.87122.680
97.140Barbanza de QueirugaComunidade de QueirugaPorto do SonC-2025IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

2.387

45

461

5

2.000

2.000

932.00022.77718.640
97.141Barbanza de QueirugaComunidade de QueirugaPorto do SonC-2025IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

8.618

2.790

445

455

1.000

1.000

900.00030.88618.000
97.142Sieira e CasteloComunidade de XuñoPorto do Son1515512IncendioEn péE. glóbulus

P. pinaster

73

3.764

13

665

2.500

2.500

1.695.00032.57833.900
97.143XestasJulio M. Liñares StoleePorto do Son1517501IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

752

1.076

159

509

3.000

3.000

2.004.00034.70340.080
97.144XestasJulio M. Liñares StollePorto do Son1517501IncendioEn péP. pinaster

E. glóbulus

1.169

446

302

222

3.000

3.000

1.572.00028.69331.440
97.145Barbanza de GoánsComunidade de GoánsPorto do SonC-2023RareoEn péP. pinaster

E. glóbulus

2.106

1.788

226

176

3.000

3.000

1.206.00023.60124.120
97.146Espiñeiro e GralladeComunidade de CaamañoPorto do Son1515520IncendioEn péP. pinaster1.8355603.0001.680.00030.19633.600
97.147Da BraxeAdministraciónCedeiraC-1012QuendaEn péP. radiata1.0691.2244.7005.752.80073.515115.056
97.150Pena e LeoirasComunidade de BuresRianxoC-2048-2QuendaEn péP. pinaster

E. glóbulus

885

26

810

28

5.500

5.500

4.609.00057.51192.180
97.151VilariñoCom. Vilariño

Urdilde

RoisC-2110IncendioEn péE. glóbulus1.2921753.000525.00013.75810.500
97.152Castro PedrouzosConcello RoisRoisC-2158-5IncendioEn péE. glóbulus469503.000150.0006.1163.000
97.153O CampeloCom. Roade S.A.T. 19925-1SobradoC-3163A feitoEn péP. radiata1.5798073.5002.824.50043.53156.490
97.154O CampeloCom. Roade S.A.T. 19925-1SobradoC-3163LimpaEn péP. radiata2.6933582.500895.00020.42217.900
97.155Careón de OleirosConcello de ToquesToquesC-3064IncendioEn péP. radiata5803070021.0004.469420

681