Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Venres, 07 de febreiro de 1997 Páx. 1.255

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CAMBRE

ANUNCIO.

Por resolución de la alcaldía con data 18 de decembro do ano 1996, acordouse aprobar inicialmente o proxecto de urbanización da unidade de execución número 15 das normas subsidiarias municipais sita no Temple, promovido por EPAAT, S.L., e que redactou o arquitecto Xosé Miguel Vázquez García.

O que se fai público para xeral coñecemento. O expediente sométese a información pública polo prazo de quince días mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia, BOP e nun dos xornais de maior circulación da provincia, de conformidade co establecido no artigo 117, do texto refundido da Lei do solo e 141.2º do Regulamento de planeamento.

Durante o citado prazo poderanse formula-las alegacións que se consideren pertinentes. O expediente poderá ser consultado na Unidade Xurídica de Urbanismo e Persoal deste concello.

Cambre, 16 de xaneiro de 1997.

Antonio Varela Saavedra

Alcalde

836