Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Mércores, 21 de maio de 1997 Páx. 4.732

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 7 de marzo de 1997 pola que se fai público o contido do convenio de apoio financeiro ós investimentos das pequenas e medianas empresas financiado, mediante contratos de arrendamento financeiro, polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), o Instituto de Crédito Oficial (ICO) e as entidades de crédito.

Advertidos erros no texto da citada resolución, publicada no DOG nº 57, do 24 de marzo de 1997, cómpre efectua-las seguintes correccións:

Na páxina 2.638, parágrafo primeiro, liñas 11ª a 15ª, donde di: «... da orde da Consellería de Economía e Facenda do 18 de abril de 1996 e da orde da Consellería de Economía e Facenda do 18 de abril de 1996 e da orde da Consellería de Economía

e Facenda do 24 de febreiro de 1997...», debe dicir: «... da orde da Consellería de Economía e Facenda do 18 de abril de 1996 e da orde da Consellería de Economía e Facenda do 24 de febreiro de 1997...».

Na páxina 2.643, cláusula 8.5.a), parágrafo primeiro, liña 9ª e seguinte, onde di: «O órgano competente deberá acordar, ademais, da sociedade,...», debe dicir: «Deberá acordarse ademais, polo órgano competente da sociedade,...».

Na páxina 2.643, marxe dereita, parágrafo 3º, onde di: «Cancelación anticipada:...», debe dicir: «d) Cancelación anticipada:...».

Na páxina 2.646, «Actividades subvencionables e preferentes Leasing 97», deberá engadirse ó final desta:

Bens de equipo de empresas do sector da construcciónP

3696