Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Mércores, 04 de xuño de 1997 Páx. 5.359

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

ORDE do 23 de maio de 1997 pola que se fixa o prezo de venda ó público dunha publicación da Consellería de Familia, Muller e Xuventude.

A Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 6, sinala a obriga de que os prezos privados sexan publicados no Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato e despois de emitido o preceptivo informe favorable da Consellería de Economía e Facenda, esta consellería,

DISPÓN:

Artigo único.

1. Queda aprobado o prezo de venda ó público da publicación que se relaciona no anexo.

2. Este prezo entenderase co IVE incluído.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 1997.

Manuela López Besteiro

Conselleira de Familia, Muller e Xuventude

ANEXO

-Memoria 1996. Consellería de Familia, Muller e Xuventude, 2.800 ptas.

4175