Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Luns, 11 de agosto de 1997 Páx. 7.768

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 1997, da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa, pola que se autoriza a implantación de ciclos formativos en centros públicos.

Examinadas as propostas promovidas ó abeiro da Orde do 13 de decembro de 1996 (DOG do 13 de xaneiro), pola que se regula a renovación da oferta de ensinanzas nos centros sostidos con fondos públicos, de educación secundaria e escolas de arte para o curso 1997-98, procede prosegui-la implantación anticipada das ensinanzas establecidas na Lei 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Esta dirección xeral, por proposta da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional,

RESOLVE:

Autorizar para o curso 1997/98 a renovación dos ciclos formativos concedidos para o curso 1996/97 e os de nova implantación, nos centros relacionados no anexo da presente orde.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 1997.

Severino Somoza Gómez

Director xeral de Centros e Inspección Educativa

ANEXO

Ciclos formativos autorizados para o curso 1997/98

Provincia: A Coruña

-Concello: Arzúa.

150ARZ01 IES de Arzúa.

Ciclo medio. Traballos forestais e de conservación do medio natural.

-Concello: Boiro.

15026698 IES de Boiro.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Carballo.

15027307 IES Isidro Parga Pondal.

Ciclo superior. Animación de actividades físicas e deportivas.

15002591 IES de Carballo.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Cariño.

15021755 IES de Cariño.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

-Concello: Cee.

15003224 IES Fernando Blanco.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

-Concello: A Coruña.

15005506 escola de arte Pablo Picasso.

Ciclo superior. Gráfica publicitaria.

Ciclo superior. Proxectos e dirección de obras de decoración.

Ciclo superior. Cerámica artística.

15005269 IES Diego Delicado Marañón.

Ciclo superior. Sistemas de telecomunicación e informáticos.

15005397 IES Fernando Wirtz Suárez.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

Ciclo superior. Comercio internacional.

Ciclo superior. Desenvolvemento de aplicacións informáticas.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

15022607 IES Ánxel Casal-Monte Alto.

Ciclo superior. Educación infantil.

15024513 IES Someso.

Ciclo medio. Perruquería.

Ciclo medio. Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Estética persoal decorativa.

Ciclo medio. Mecanizado.

15029988 IES de Imaxe e Son.

Ciclo superior. Producción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Ciclo superior. Imaxe.

Ciclo superior. Son.

Ciclo superior. Realización de audiovisuais e espectáculos.

15005221 IES Eusebio da Guarda.

Ciclo superior. Axencias de viaxes.

-Concello: Culleredo.

15005749 IES Cruceiro Baleares.

Ciclo medio. Pesca e transporte marítimo.

Ciclo medio. Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e producción de calor.

Ciclo medio. Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque.

Ciclo superior. Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención.

Ciclo superior. Mantemento e montaxe de instalcións de edificio e proceso.

-Concello: Curtis.

15022620 IES de Curtis.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Ferrol.

15006754 IES Marqués de Suances.

Ciclo medio. Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Mecanizado.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

15021469 IES Roberto Vidal de la Torre.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

-Concello: Narón.

15026455 IES Terra de Trasancos.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Noia.

15026731 IES de Noia.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

-Concello: Oleiros.

15027228 IES de Oleiros.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

-Concello: Padrón.

15023090 IES Macías o Namorado.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Pontedeume.

15025682 IES Fraga do Eume.

Ciclo medio. Servicios de restaurante e bar.

Ciclo medio. Cociña.

Ciclo superior. Restauración.

-Concello: Ribeira.

15014556 IES Coroso.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Carrocería.

Ciclo superior. Automoción.

Ciclo superior. Instalacións electrotécnicas.

150RIB02 IES de Ribeira.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Santa Comba.

15026030 IES de Santa Comba.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Santiago de Compostela.

15015834 escola de arte Mestre Mateo.

Ciclo medio. Talla artística en pedra.

Ciclo superior. Xoiería artística.

Ciclo superior. Proxectos e dirección de obras de decoración.

15015767 IES Monte de Conxo.

Ciclo medio. Carrocería.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo medio. Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

15016000 IES Compostela.

Ciclo medio. Cociña.

Ciclo medio. Servicios de restaurante e bar.

Ciclo superior. Restauración.

15021482 IES San Clemente.

Ciclo superior. Desenvolvemento de aplicacións informáticas.

15023466 IES Lamas de Abade.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

15027058 IES Fontiñas.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

15015755 IES Rosalía de Castro.

Ciclo superior. Información e comercialización turísticas.

Ciclo superior. Animación de actividades físicas e deportivas.

Ciclo superior. Axencias de viaxes.

Provincia: Lugo

-Concello: Burela.

27013934 IES Burela.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Castro de Rei.

27015891 IES da Terra Chá-José Trapero Pardo.

Ciclo medio. Explotacións agrarias extensivas.

Ciclo superior. Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos.

-Concello: Guitiriz.

27016200 IES de Guitiriz.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Lugo.

27006589 escola de arte Ramón Falcón.

Ciclo medio. Gravado calcográfico.

Ciclo superior. Proxectos e dirección de obras de decoración.

Ciclo superior. Cerámica artística.

Ciclo superior. Gráfica publicitaria.

27006516 IES de Lugo.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

Ciclo medio. Mecanizado.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

Ciclo superior. Sistemas de telecomunicación e informáticos.

27006528 IES As Mercedes.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Carrocería.

Ciclo medio. Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e producción de calor.

Ciclo medio. Comercio.

Ciclo superior. Xestión comercial e marketing.

27015219 IES A Piringalla.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración de sistemas informáticos.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

27016455 IES Sanxillao.

Ciclo medio. Cociña.

Ciclo medio. Servicios de restaurante e bar.

-Concello: Monforte de Lemos.

27007247 IES Francisco Daviña Rey-N.1.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

27015311 IES A Pinguela.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Monterroso.

27016248 IES de Monterroso.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

-Concello: Palas de Rei.

27016352 IES de Palas de Rei.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

-Concello: Ribadeo.

27010945 IES de Ribadeo.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

Ciclo superior. Automoción.

-Concello: Viveiro.

27013636 IES de Viveiro.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

Ciclo superior. Instalacións electrotécnicas.

Provincia: Ourense

-Concello: Allariz.

32016339 IES de Allariz.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

-Concello: O Barco de Valdeorras.

32001725 IES do Barco de Valdeorras.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Carballeda de Valdeorras.

32016467 IES Sección de Sobradelo-Carballeda.

Módulo II. Cubrición de edificios.

-Concello: O Carballiño.

32015037 O IES Carballiño.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Ourense.

32016030 escola de arte Antonio Failde.

Ciclo medio. Ebanistería artística.

Ciclo superior. Proxectos e dirección de obras de decoración.

Ciclo superior. Gráfica publicitaria.

32008902 IES Carballeira.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

Ciclo superior. Desenvolvemento de aplicacións informáticas.

Ciclo superior. Dietética.

32009116 IES 12 de Octubre.

Ciclo superior. Estética.

32015050 IES A Farixa N.2.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

-Concello: Xinxo de Limia.

32014801 IES de Xinzo de Limia.

Ciclo medio. Xardinería.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Provincia: Pontevedra

-Concello: Cambados.

36019396 IES Francisco Asorey.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Cangas.

36000922 IES María Soliño.

Ciclo superior. Animación de actividades físicas e deportivas.

36019475 IES de Cangas.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

-Concello: A Estrada.

36002359 IES Antón Losada Diéguez.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: O Grove.

36019232 IES do Grove.

Ciclo superior. Xestión comercial e marketing.

-Concello: A Guarda.

36019244 IES A Sangriña.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

-Concello: Marín.

36015159 IES Chan do Monte.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

-Concello: Moaña.

36004745 IES de Moaña.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Nigrán.

36015184 IES Val Miñor.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

-Concello: Ponteareas.

36007552 IES A Granxa.

Ciclo medio. Explotacións agrícolas intensivas.

Ciclo medio. Xardinería.

36014520 IES Pedra da Auga.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Pontevedra.

36006419 IES Fogar Prov. Príncipe Felipe.

Ciclo medio. Preimpresión en artes gráficas.

36006730 IES de Pontevedra.

Ciclo medio. Mecanizado.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

Ciclo superior. Instalacións electrotécnicas.

36013761 IES A Xunqueira I.

Ciclo superior. Educación infantil.

36014489 IES A Xunqueira.

Ciclo medio. Fabricacación a medida e instalación de carpintería e moble.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

36018677 IES Luis Seoane.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

Ciclo superior. Secretariado.

36006717 IES Sánchez Cantón.

Ciclo Superrior. Animación de actividades físicas e deportivas.

360PON05 IES de Hostelería de Pontevedra.

Ciclo medio. Servicios de restaurante e bar.

Ciclo medio. Pastelería e panadería.

Ciclo medio. Cociña.

-Concello: O Porriño.

36019529 IES Ribeira do Louro.

Módulo II. Albanelería.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Comercio internacional.

-Concello: Redondela.

36016656 IES de Redondela.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

36019566 IES de Chapela.

Ciclo medio. Farmacia.

Ciclo superior. Dietética.

-Concello: Sanxenxo.

36019256 IES de Vilalonga.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

-Concello: Tui.

36014544 IES Francisco Sánchez.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

-Concello: Vigo.

36011634 IES de Vigo.

Ciclo medio. Mecanizado.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo medio. Laboratorio.

Ciclo superior. Instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Análise e control.

Ciclo superior. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción.

Ciclo superior. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Ciclo superior. Producción por mecanizado.

Ciclo superior. Sistemas de regulación e control automáticos.

36014568 IES Número 6.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble.

Ciclo superior. Axencias de viaxes.

36017430 IES Meixueiro-Ricardo Mella.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermería.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo superior. Desenvolvemento de productos electrónicos.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

Ciclo superior. Saúde ambiental.

36018173 IES de Teis.

Ciclo medio. Perruquería.

Ciclo superior. Administración de sistemas informáticos.

-Concello: Vilagarcía de Arousa.

36013771 IES Fermín Bouza Brey.

Ciclo medio. Electromecánica de vehículos.

Ciclo medio. Equipos electrónicos de consumo.

Ciclo medio. Equipos e instalacións electrotécnicas.

Ciclo superior. Mantemento de equipo industrial.

Ciclo superior. Sistemas de regulación e control automáticos.

36018380 IES de Carril.

Ciclo superior. Animación de actividades físicas e deportivas.

36019669 IES Armando Cotarelo Valledor.

Ciclo medio. Xestión administrativa.

Ciclo superior. Comercio internacional.

Ciclo superior. Administración e finanzas.

Ciclo superior. Xestión comercial e marketing.

6202