Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Martes, 02 de setembro de 1997 Páx. 8.545

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CÉDULA de citación de remate (164/1997).

En virtude do acordado en resolución desta data, nos autos de referencia, pola presente cédula cítase de remate ó referido demandado Tramagal Gransportes, SL, co fin de que dentro do termo improrrogable de nove días hábiles se opoña á execución contra este despachada, se lle conviñese, comparecendo nos autos por medio de avogado que o defenda e procurador que o represente, apercibíndoo de que de non verificalo será declarado en situación de rebeldía procesual e que recaerán sobre el os prexuízos ós que houbese lugar en dereito. Faise constar expresamente que, por descoñecerse o paradoiro do demandado, se practicou embargo sobre bens da súa propiedade sen previo requirimento de pagamento.

Principal: setecentos tres mil seiscentos un.

Xuros gastos e custas: trescentos cincuenta mil.

En Santiago de Compostela o cinco de xuño de mil novecentos noventa e sete.

O/a secretario/a

Rubricado

6227