Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Xoves, 08 de xaneiro de 1998 Páx. 147

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 26 de decembro de 1997 pola que se aproba o Plan de Explotación Xeral Marisqueira para o ano 1998.

O Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños establece, no seu artigo 3, que a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura aprobará, con carácter anual, un Plan Xeral de Explotación Marisqueira, que conterá os plans de explotación para as autorizacións marisqueiras, e as normas e plans de explotación para as zonas de libre marisqueo.

Examinados os plans de extracción, remitidos polas entidades marisqueiras titulares de autorizacións, oídas as ditas entidades na elaboración das normas relativas a zonas de libre marisqueo e vistos os informes biolóxicos emitidos polos servicios técnicos desta consellería, e de conformidade co disposto no citado decreto regulador,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Autorizacións marisqueiras.

1. De acordo co previsto no artigo 3 do Decreto 423/1993, para o ano 1998, apróbanse os seguintes días máximos e épocas probables de extracción rela

tivas ás zonas en réxime de autorización administrativa que a continuación se relacionan.

-Confraría de Baiona:

Días máximos de extracción: desde embarcación 120. A pé 90.

Puntos de control: praia América, A Foz (rampla de Ruíz), Punta Camping (Ladeira), Santa Marta, lonxa de Baiona, Purrido (Baredo), Peirao (Mougás) e Cabo Silleiro.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

-Confraría do Grove:

Días máximos de extracción: desde embarcación: 160. A pé: 100.

Puntos de control: O Facho, Insuíña (Castrelo), As Cachadas, ponte da Toxa, Rons, Moreiras, Lordelo e Cubreiro.

Puntos de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría de Vilanova de Arousa:

Días máximos de extracción: desde embarcación 170. A pé: 110.

Puntos de control e venda: zona de extracción e lonxa de Vilanova de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 30 de setembro e do 17 de novembro ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría da Illa de Arousa:

Días máximos de extracción: desde embarcación: 199. A pé: 194.

Puntos de control: Aguillón, O Bao, Concerrado, Camaxe, Xastelas e Areoso.

Puntos de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 31 de xullo e de outubro ó 30 de decembro.

A pé: desde xaneiro ó 29 de abril, de xullo ó 30 de decembro.

-Confraría de Vilaxoán:

Días máximos de extracción: a pé 129.

Puntos de control: O Rial, Borreiros, Corón, Preguntoiro, Saíñas e Canelas.

Puntos de venda: lonxa de Vilaxoán.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría do Carril:

Días máximos de extracción: desde embarcación: 48. A pé: 48.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa do Carril.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 31 de marzo e de xuño ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 31 de marzo e de xuño ó 30 de decembro.

-Confraría de Rianxo:

Días máximos de extracción: 158.

Puntos de control e venda: lonxa de Rianxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de xuño a setembro, novembro e decembro.

-Confraría de Cabo de Cruz:

Días máximos de extracción: 184.

Puntos de control: Barraña, Retorta, Ladeira do Chazo e Mañóns.

Puntos de venda: nave provisional para lonxa de Cabo de Cruz.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, de xuño a setembro, novembro e decembro.

-Confraría da Pobra do Caramiñal:

Días máximos de extracción: 207.

Puntos de control: Areal, Pozo e Friscos.

Puntos de venda: lonxa da Pobra do Caramiñal.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xuño a decembro.

-Confraría de Palmeira:

Días máximos de extracción: 227.

Puntos de control: peirao de Palmeira, zonas de traballo.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xuño a decembro.

-Confraría de Ribeira:

Días máximos de extracción: 106.

Puntos de control: Coroso, Insua, Egoas, Touro, Airós, Castiñeiras e lonxa de Ribeira.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Aguiño:

Días máximos de extracción: 121.

Puntos de control: Sálvora, Vionta, Rabuda, Noro, praia de Carreira e porto de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de setembro a decembro.

-Sociedade Cooperativa Ltda. Ría de Arousa de Abanqueiro-Boiro:

Días máximos de extracción: 203.

Puntos de control: Fontenla e Portomouro.

Puntos de venda: Portomouro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, abril, maio, xuño e de agosto a decembro.

-Confraría de Noia:

Días máximos de extracción: 160.

Puntos de control: O Freixo, Broña, Picouso, Boa, O Testal, Tabuleiro, San Cosme e Barqueíña.

Puntos de venda: lonxas do Freixo e O Testal.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xuño a decembro.

-Confraría de Muros:

Días máximos de extracción: 181.

Puntos de control: Abilleira e Virxe do Camiño.

Puntos de venda: lonxa de Muros, Abilleira e Anido.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, de xuño a agosto e de outubro a decembro.

-Confraría de Camariñas:

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control e venda: A Paxariña, Monte da Mina e lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Agrupación de Mariscadores do Esteiro do Río Anllóns:

Días máximos de extracción: 90.

Punto de control e venda: Pedras de Cambón.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría da Coruña:

Días máximos de extracción: 241.

Puntos de control e venda: lonxa da confraría.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Pontedeume:

Días máximos de extracción: 78.

Puntos de control: rampla de acceso ó peirao pola zona do paseo marítimo, rampla de acceso ó peirao pola zona da lonxa.

Puntos de venda: lonxa de Pontedeume.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, novembro e decembro.

-Confraría de Miño:

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control: O Pedrido, praia e porto de Miño.

Puntos de venda: O Pedrido e praia de Miño.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Ares:

Días máximos de extracción: 50.

Puntos de control e venda: confraría de Ares.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

-Confraría de Mugardos:

Días máximos de extracción: 91.

Puntos de control e venda: peirao de Mugardos e A Barca.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Confraría de Ferrol-Zona das Pías (desde embarcación):

Días máximos de extracción: 181.

Puntos de control: embarcación de vixilancia e lonxas da Gándara e A Malata.

Puntos de venda: lonxas da Gándara e A Malata.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a setembro e de novembro a decembro.

-Confraría de Ferrol:

Días máximos de extracción: a pé: 105.

Puntos de control: embarcación de vixilancia e lonxas da Gándara e A Malata.

Puntos de venda: lonxas da Gándara e A Malata.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a decembro.

-Confraría de Barallobre-Zona das Pías (desde embarcación):

Días máximos de extracción: 181.

Puntos de control: peiraos de Neda, Puntal e Barallobre.

Puntos de venda: lonxa de Barallobre.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a setembro e de novembro a decembro.

-Confraría de Barallobre:

Días máximos de extracción: a pé: 94.

Puntos de control: peiraos de Neda, Puntal e Barallobre.

Puntos de venda: lonxa de Barallobre.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a decembro.

-Confraría de Cedeira:

Días máximos de extracción: 50.

Puntos de control: O Cubilote e Alfunil.

Puntos de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de novembro a decembro.

-Confraría de Cariño:

Días máximos de extracción: 86.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueiroa.

Puntos de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, xullo, agosto, novembro e decembro.

-Confraría de Espasante:

Días máximos de extracción: 94.

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría do Barqueiro:

Días máximos de extracción: 50.

Puntos de control: praia da Lama, cabeceira do peirao de San Fiz, Ponte Vila, Fabriquín e nos dous peiraos do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo, xullo, agosto, novembro e decembro.

-Plan de Ameixa Fina da Confraría do Vicedo:

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a San Roque.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: Caseta das Negradas.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril e decembro.

-Plan de Berberecho da Confraría do Vicedo:

Zona de traballo: praia de Vilabril.

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control: caseta das Negradas.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xullo e setembro.

-Plan de Coquina da Confraría do Vicedo:

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 55.

Puntos de control: caseta de Arealonga.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xaneiro e febreiro e de outubro a decembro.

2. En todo caso, as especies obxecto de explotación serán exclusivamente aquelas para as que se outorgou a habilitación administrativa.

3. Non obstante o disposto no punto 1 do presente artigo e de acordo co artigo 4.2º do Decreto 423/1993, correspóndelles ós delegados territoriais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura autoriza-la apertura e peche da extracción de marisco nas autorizacións marisqueiras. Por iso as entidades titulares solicitarán autorización, polo menos 15 días antes da data prevista para o efecto, no plan de explotación.

Artigo 2º.-Zonas de libre marisqueo.

1. De acordo co previsto no artigo 5 do Decreto 423/1993, autorízase como norma xeral a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico desde o 2 de xaneiro ó 31 de marzo e desde o 28 de setembro ata o 31 de decembro.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, exceptúanse as seguintes zonas:

1. Ría de Vigo: na zona denominada Lousal a vieira poderá extraerse exclusivamente do 9 ó 30 de decembro.

2. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre, en todo o litoral galego, salvo resolución expresa da Dirección Xeral de Recursos Mariños.

3. As cotas de capturas para as zonas de libre marisqueo serán:

Marisqueo desde embarcación:

Vieira: 15 ducias/tripulante/día.

A. fina: 10 kg/tripulante/día cun máximo de 30 Kg por embarcación.

A. babosa: 10 kg/tripulante/día cun máximo de 30 Kg por embarcación.

Cornicha: 40 kg/tripulante/día cun máximo de 120 kg por embarcación.

Outros moluscos: 30 kg.

Marisqueo a pé:

A. fina: 5 kg/ mariscador/día.

Coquina: 4 kg/mariscador/día.

A. babosa: 8 kg/mariscador/día.

Outros moluscos: 15 kg/mariscador/día.

As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura dependendo do estado do recurso.

4. As entidades marisqueiras que non presentaron plan de explotación ou aquelas que o presentaron e non lles foi aprobado, ateranse ó disposto para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 3º.-Plans específicos en zonas de libre marisqueo.

De acordo co establecido no artigo 6 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de explotación para el año 1998, relativos ás zonas de libre marisqueo, presentados polas seguintes entidades marisqueiras que a continuación se relacionan e coas condicións que para cada unha delas se indican:

-Plan de ameixa rubia da confraría de Cangas:

Arte: endeño remolcado.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 34.

Puntos de control: no mar, nas zonas de extracción cunha lancha da confraría.

Puntos de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro e de xullo ó 31 de agosto e decembro.

-Plan de ameixa rubia da Confraría de Bueu:

Arte: endeño remolcado.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: no mar nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro e de xullo ó 30 de decembro.

-Confrarías de Redondela, Arcade e Moaña. Organización de Productores e Cultivadores de Marisco Ría de Vigo (O.P.P 38):

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: desde embarcación: 120. A pé: 130.

Puntos de control:

Para o marisqueo desde embarcación: Bouzas, illa de Toralla, Punta Rodeira, illa dos Ratos, Enseada de San Simón, Punta do Cabo e un itinerante en toda a ría para o rastro de vieira.

Para o marisqueo a pé: controis itinerantes en tódalas praias.

Puntos de venda: lonxas de Meira, Santa Cristina de Cobres, Arcade, Cesantes, Canido, Cangas e Baiona.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 31 de marzo e de xullo ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 31 de marzo e de xuño ó 30 de decembro.

Para a vieira as épocas de extracción coincidirán co establecido no artigo 2º da presente orde.

-Plan conxunto das confrarías de Pontevedra, Lourizán e Raxó:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: desde embarcación: 114. A pé: 69.

Puntos de control e venda: Placeres, Cabeceira, praia de Lourido, A Reiboá, praia de Padrón, peirao de Raxó e praias de Raxó.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 4 de abril e do 23 de xuño ó 30 de decembro.

-Plan da Confraría de Aldán:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: desde embarcación: 120. A pé: 43.

Puntos de control: no mar nas zonas de extracción e no peirao de Aldán.

Puntos de venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 31 de marzo e de xullo ó 30 de decembro.

-Plan de coquina da confraría de Aguiño:

Días máximos de extracción: 43.

Puntos de control: praia de Ladeira.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño e A Pobra do Caramiñal.

Épocas probables de extracción: agosto e setembro.

-Plan conxunto de moluscos das confrarías de Noia, Muros, Portosín e Porto do Son:

Días máximos de extracción: 159.

Puntos de control: peiraos de Muros, O Testal, O Freixo, Portosín e Porto do Son.

Puntos de venda: lonxas de Muros, O Testal, O Freixo, Portosín e Porto do Son.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, xullo, agosto e de outubro a decembro.

-Plan de ostra da confraría de Noia:

Días máximos de extracción: 37.

Puntos de control: peiraos do Freixo e O Testal.

Puntos de venda: lonxas do Freixo e O Testal.

Épocas probables de extracción: xaneiro e decembro.

-Plan de vieira da confraría de Muros:

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control: peirao de Muros.

Puntos de venda: lonxa de Muros.

Épocas probables de extracción: de outubro a decembro.

-Plan de moluscos da confraría de Lira:

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: febreiro, marzo e de xullo a decembro.

-Plan conxunto de coquina das confrarías de Fisterra e Corcubión:

Días máximos de extracción: 29.

Puntos de control: praia de Estorde.

Puntos de venda: peirao de Corcubión e outras lonxas da Comunidade Autónoma.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, xullo, agosto e de outubro a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de Fisterra, O Pindo e Corcubión:

Días máximos de extracción: 42.

Puntos de control e venda: lonxa de Fisterra e peirao de Corcubión (cárcere de Corcubión).

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

-Plan de moluscos da Confraría do Pindo:

Días máximos de extracción: 86.

Puntos de control: Pedras Camboas, Loureiros e Pedras Mariñas.

Puntos de venda: Pedra Martis e Portela da Agra.

Épocas probables de extracción: de xuño a setembro.

-Plan de ameixa fina da confraría de Corcubión:

Días máximos de extracción: 9.

Puntos de control: praias de Cee e Corcubión.

Puntos de venda: peirao de Corcubión e outras lonxas da Comunidade Autónoma.

Épocas probables de extracción: marzo, novembro e decembro.

-Plan de ameixa babosa da confraría de Corcubión:

Días máximos de extracción: 9.

Puntos de control: praias de Cee e Corcubión.

Puntos de venda: peirao de Corcubión e outras lonxas da Comunidade Autónoma.

Épocas probables de extracción: marzo, novembro e decembro.

-Plan de berberecho da confraría de Corcubión:

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control: praias de Cee e Corcubión.

Puntos de venda: peirao de Corcubión e outras lonxas da Comunidade Autónoma.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

-Plan de ostra da confraría de Corcubión:

Días máximos de extracción: 6.

Puntos de control: praia de Cee.

Puntos de venda: peirao de Corcubión e outras lonxas da Comunidade Autónoma.

Épocas probables de extracción: novembro e decembro.

-Plan de ameixa xaponesa da confraría de Camariñas:

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control e venda: A Paxariña, Monte da Mina e lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Plan de bígaro da confraría de Camariñas:

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Plan de bígaro da Agrupación de Mariscadores do Esteiro do Río Anllóns.

Días máximos de extracción: 2.

Puntos de control e venda: Pedras de Cambón.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Plan de moluscos da Agrupación de Mariscadores do Esteiro do Río Anllóns:

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control e venda: Pedras de Cambón.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Plan de moluscos bivalvos da Asociación Mariscadores Fonte de Santa Helena. Baldaio:

Días máximos de extracción: 98.

Puntos de control e venda: Fonte de Santa Helena.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Plan de moluscos da confraría da Coruña:

Días máximos de extracción: 241.

Puntos de control: paseo do Parrote.

Puntos de venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Plan de moluscos da confraría de Ares:

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control e venda: confraría de Ares.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

-Plan conxunto de vieira das confrarías de Ares e Pontedeume:

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: peirao de Ares e peirao de Pontedeume.

Puntos de venda: confrarías de Ares, Pontedeume e lonxas da Coruña e Ferrol.

Épocas probables de extracción: novembro e decembro.

-Plan de coquina da confraría de Cedeira:

Días máximos de extracción: 65.

Puntos de control: Vilarrube.

Puntos de venda: lonxas de Pantín e Cedeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, setembro e decembro.

-Plan de moluscos da confraría de Cariño:

Días máximos de extracción: 86.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueiroa.

Puntos de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, xullo, agosto, novembro e decembro.

-Plan de coquina da confraría de Espasante:

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: praia de Morouzos.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, marzo, abril e de xullo a decembro.

-Plan de bígaro da confraría de Espasante:

Días máximos de extracción: 94.

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Plan conxunto de cadelucha das confrarías do Barqueiro e O Vicedo:

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 55.

Puntos de control: caseta de Arealonga, praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de outubro a decembro.

-Plan conxunto de ameixa fina e babosa das confrarías do Barqueiro e O Vicedo:

Zona de traballo: canle do río Sor.

Días máximos de extracción: 50.

Puntos de control: Negradas, praia da Lama, cabeceira do peirao de San Fiz, Ponte Vella e os dous peiraos do Barqueiro e Fabriquín.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, xullo e agosto, novembro e decembro.

-Plan conxunto de cadelucha das confrarías de Celeiro e O Vicedo:

Zona de traballo: praia de Abrela.

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control: praia de Abrela.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo, Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de marzo a setembro.

-Plan de cadelucha da confraría de pescadores de Celeiro:

Zona de traballo: praia de Covas, Sacido e Seiramar.

Días máximos de extracción: 10.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro e abril.

-Plan de ameixa fina da confraría de Celeiro:

Arte: sacho e raño.

Zona de traballo: da ponte do tren ata a canle do peirao de Celeiro.

Días máximos de extracción: desde embarcación: 123. A pé: 10.

Puntos de control e venda: confrarías de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro a marzo e de outubro a decembro.

A pé: abril e decembro.

-Plan de berberecho da confraría de Celeiro:

Zona de traballo: praias de Area, Covas, Sacido e Seiramar, dársena de Viveiro e zona entre a ponte do ferrocarril e ponte da Misericordia.

Días máximos de extracción: 5.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xuño e decembro.

-Plan de ameixa e outros moluscos da confraría de Ribadeo:

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 72.

Puntos de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de agosto a decembro.

-Plan de ameixa fina e outros moluscos da Agrupación de Mariscadores de San Cosme de Barreiros:

Zona de traballo: ría de Foz.

Días máximos de extracción: 80.

Puntos de control: na mesma praia e na lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción:

Berberecho e ameixa fina: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Longueirón: de xaneiro a marzo, maio e de xullo a decembro.

Cadelucha: de xaneiro a maio e de setembro a decembro.

Bígaro: todo o ano.

Artigo 4º.-Cefalópodos.

De acordo co previsto no artigo 9 do Decreto 423/1993, autorízase a extracción de moluscos cefalópodos no ámbito territorial da costa galega, cos seguintes requisitos:

1. Aquelas embarcacións que conten no seu permiso de explotación coa arte denominada boliche, poderán realiza-la captura de lura (Loligo vulgaris), e de especies afíns, durante os meses de xullo a setembro, e sempre de acordo co previsto no Decreto 424/1993, do 17 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da actividade pesqueira e das artes e aparellos de pesca permisibles en Galicia.

2. A extracción do polbo virá regulada por unha orde específica.

Artigo 5º

Aquelas embarcacións que conten no seu permiso de explotación coas artes de bou de vara e bou de man, poderán realizar capturas desde o 5 de xaneiro ó 31 de marzo e desde o 2 de novembro ó 31 de decembro e sempre de acordo co previsto no Decreto 424/1993, do 17 de decembro.

Artigo 6º.-Percebe.

De acordo co establecido no artigo 13 do Decreto 423/1993 apróbanse os seguintes plans de explo

tación do percebe (Pollicipes cornucopia), coas condicións que se indican:

-Confraría da Guarda:

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: Tío Rincho, Agoeira, Horizonte e lonxa da Guarda.

Puntos de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de marzo ó 30 de outubro.

A pé: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría de Baiona:

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: A Carral, A Ermida e porto (Mougás).

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría de Cangas:

Días máximos de extracción: 200.

Puntos de control:

Desde embarcación: nas inmediacións da zona de extracción.

Desde terra: na Costa da Vela.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría de Bueu:

Días máximos de extracción: 165.

Puntos de control: no mar, nas inmediacións da zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría do Grove:

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

-Confraría de Portonovo:

Días máximos de extracción: 26.

Puntos de control: nas inmediacións da zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: de xullo a agosto e decembro.

-Confraría de Aguiño:

Días máximos de extracción: 205.

Puntos de control: praia de Area Basta, Sálvora, Cabo Corrubedo e peirao de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: de maio a outubro.

-Confraría de Lira:

Días máximos de extracción: 32.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e decembro.

-Confraría de Fisterra:

Días máximos de extracción: 190.

Puntos de control: confraría de Fisterra.

Puntos de venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Muxía:

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a maio e de xullo a decembro.

-Confraría de Camariñas:

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Camelle:

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control e venda: lonxa de Camelle.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Corme:

Días máximos de extracción: 144.

Puntos de control: lugares de acceso ás distintas subzonas.

Puntos de venda: lonxa de Corme.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Malpica de Bergantiños:

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control: lancha de vixilancia Illas Sisargas.

Puntos de venda: lonxa de Malpica de Bergantiños.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a maio e de xullo a decembro.

-Confraría de Caión:

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control e venda: lonxa de Caión.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a maio e de xullo a decembro.

-Confrarías da zona VII:

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: A Coruña.

Punto de venda: lonxas de Ferrol, Cedeira e A Coruña.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Ares:

Días máximos de extracción: 50.

Puntos de control e venda: confraría de Ares.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

-Confrarías de Ferrol:

Zona de traballo: vedada entre Punta Frouxeira e Punta Marnela.

Días máximos de extracción: 165.

Puntos de control: Prioriño, A Cova, Punta Penencia e Meirás.

Puntos de venda: lonxa de Ferrol.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confrarías de Cedeira, Espasante, Cariño e O Barqueiro:

Zona de traballo: vedada entre Punta Frouxeira e Pta. Marnela.

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control: peiraos/lonxas/rías de Espasante, O Barqueiro, Cedeira e Cariño.

Puntos de venda: lonxas de Cedeira e Cariño.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Confraría do Vicedo:

Días máximos de extracción: 82.

Puntos de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: de marzo a setembro e decembro.

-Confraría de Celeiro:

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: lonxas de Celeiro, San Cibrao e zonas de producción.

Puntos de venda: confrarías de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 31 de decembro.

-Confraría de San Cibrao:

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Burela:

Días máximos de extracción: 96.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Burela.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confrarías de Rinlo e Ribadeo:

Días máximos de extracción: 66.

Puntos de control: lonxas de Rinlo e Ribadeo.

Puntos de venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Artigo 7º.-Outros crustáceos.

1. De acordo co establecido no artigo 14 do Decreto 423/1993, os períodos autorizados en 1998 para a captura doutras especies de crustáceos establécense como segue:

Nécora (Necora puber): do 2 ó 9 de xaneiro e do 1 de xullo o 30 de decembro.

Lumbrigante (Homarus gammarus): do 1 de xullo ó 28 de agosto.

Santiaguiño (Scyllarus arctus): do 1 de xullo ó 31 de xullo.

Lagosta (Palinurus elephas): do 1 de xullo ó 28 de agosto.

Cangrexo (Carcinus maenas): todo o ano.

Conguito (Macropipus corrugatus) e patulate (Macropipus depurator): do 2 de xaneiro ó 26 de marzo e do 1 de xullo ó 30 de decembro.

Centola (Maia squinado) e boi (Cancer pagurus): do 2 de xaneiro ó 26 de xuño e do 17 de novembro ó 31 de decembro.

Nas zonas sinaladas no anexo I, soamente se poderá extraer desde o 3 de febreiro ó 26 de xuño.

Artigo 8º.-Equinodermos.

-Confraría de Baiona:

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

-Confraría de Cangas:

Días máximos de extracción: 105.

Puntos de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

-Confraría de Portonovo:

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría do Grove:

Días máximos de extracción: 134.

Puntos de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

-Confraría de Aguiño:

Días máximos de extracción: 101.

Puntos de control: Sagres, illa de Sálvora e peirao de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de outubro a decembro.

-Confraría de Muros:

Días máximos de extracción: 137.

Puntos de control: peirao de Muros e O Ancoradoiro.

Puntos de venda: lonxa de Muros.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Lira:

Días máximos de extracción: 137.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Fisterra:

Días máximos de extracción: 142.

Puntos de control: Confraría de Fisterra.

Puntos de venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Muxía:

Días máximos de extracción: 143.

Puntos de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Camariñas:

Días máximos de extracción: 143.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Camelle:

Días máximos de extracción: 143.

Puntos de control e venda: lonxa de Camelle.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

Confraría da Coruña:

Días máximos de extracción: 136.

Puntos de control: lonxa do porto da Coruña.

Puntos de venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Ferrol:

Zona de traballo: zona vedada entre Punta Frouxeira e Punta Marnela.

Días máximos de extracción: 138.

Puntos de control: peirao e lonxa de Ferrol.

Puntos de venda: lonxa de Ferrol.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

-Confrarías de Cedeira, Cariño, Espasante e O Barqueiro.

Zona de traballo: zona vedada entre Punta Frouxeira e Punta Marnela.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: peiraos e lonxas de Cedeira, Cariño, Espasante e O Barqueiro.

Puntos de venda: lonxas de Cedeira, Cariño, Espasante e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de abril e de outubro a decembro.

-Confraría de Celeiro:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 104.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e decembro.

-Confraría de San Cibrao:

Días máximos de extracción: 80.

Puntos de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril.

-Confrarías de Rinlo e Ribadeo:

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control: lonxas de Ribadeo e Rinlo.

Puntos de venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xaneiro e febreiro.

Artigo 9º.-Navalla e longueirón.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de Cangas:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de Portonovo:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 104.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: do 1 de xuño ó 30 de setembro e do 1 ó 30 de decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría do Grove:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: do 1 de febreiro ó 30 de outubro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de Aldán:

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción: do 1 de xuño ó 31 de agosto e decembro.

-Confraría da Pobra do Caramiñal:

Días máximos de extracción: 39.

Puntos de control: Areal, Pozo e Friscos.

Puntos de venda: lonxa municipal.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

-Confraría de Aguiño:

Días máximos de extracción: 66.

Puntos de control: praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e setembro.

-Confraría de Ribeira:

Días máximos de extracción: 23.

Puntos de control: Coroso e lonxa de Ribeira.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xullo.

-Confraría de Muros:

Días máximos de extracción: 164.

Puntos de control: Abelleira, Virxe do Camiño e Louro.

Puntos de venda: lonxa de Muros.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e de xuño a outubro e decembro.

-Confraría de Lira:

Días máximos de extracción: 156.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e de xuño a novembro.

-Confraría de Fisterra:

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control e venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de Fisterra e Corcubión:

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control e venda: peirao de Corcubión e lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Confraría de Corcubión:

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: praia do Ézaro, praia de Cee e praia de Corcubión.

Puntos de venda: peirao de Corcubión e outras lonxas da Comunidade Autónoma.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

-Confraría de Muxía:

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Confraría de Camariñas:

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

-Agrupación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio:

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control e venda: Fonte de Santa Helena.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de Cariño:

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: Puntal, Fornelos e Figueiroa.

Puntos de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: de xullo a outubro.

-Confraría de Espasante:

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, marzo, abril e de xullo a decembro.

-Confraría do Barqueiro:

Días máximos de extracción: 25.

Puntos de control: praia da Lama, cabeceira do peirao de San Fiz, Ponte Vella e peirao do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e setembro.

-Plan conxunto de longueirón das confrarías do Barqueiro e O Vicedo:

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: caseta de Arealonga, praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: de xullo a setembro.

-Plan de longueirón vello da confraría do Vicedo:

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a San Roque.

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control: caseta das Negradas.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo e abril, agosto e setembro.

-Plan de longueirón da confraría do Vicedo:

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: caseta de Arealonga.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: de xullo a setembro.

-Plan de longueirón da confraría de Celeiro:

Zona de traballo: praias de Area, Covas, Sacido e Seiramar.

Días máximos de extracción: 6.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: agosto.

Artigo 10º.-Caracola.

-Confraría de pescadores de Lira:

Días máximos de extracción: 125.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: de xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Corme:

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: lonxa de Corme.

Puntos de venda: lonxa de Corme e lugares autorizados.

Épocas probables de extracción: de xullo a decembro.

Artigo 11º.-Algas.

Segundo o disposto no artigo 16 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, apróbanse os plans de extracción presentados polas confrarías e empresas, que se relacionan a continuación.

De acordo co establecido no artigo 4 do decreto citado deberá solicitarse ante o delegado territorial cunha antelación mínima de 15 días, autorización para desenvolve-la actividade extractiva.

Confraría de Pescadores de Cangas.

Algamar, C.B.

Conservas e Ahumados Lou, S.L.

Algas de Galicia, S.L.

Hispagar, S.A.

Constantino Bonome Sánchez.

Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

Confraría de Lira.

Días máximos de extracción: 45.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: de maio a agosto.

Disposición adicional

As solicitudes a que se refiren os artigos 4 e 8 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, axustaranse ós modelos que figuran como anexos (II, III e IV) da presente orde.

Disposición transitoria

Non se recoñecerán como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades marisqueiras, salvo o disposto nas normas que regulan o título habilitante para o marisqueo.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Os plans de explotación presentados polas entidades marisqueiras que serviron de base para a presente orde estarán dispoñibles nos servicios centrais, delegacións territoriais e delegacións comarcais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, así como na sede das entidades responsables deles.

Segunda.-Autorízase o director xeral de Recursos Mariños para o desenvolvemento da presente orde, que entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 1997.

Amancio Landín Jaráiz

Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

ANEXO I

-Ría do Barqueiro: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta Cova Baixa e Punta do Santo.

-Ría de Viveiro: zona interna da liña imaxinaria trazada entre Punta do Cabalo a Punta Morago.

-San Cibrao: dentro da liña imaxinaria formada pola punta rompeondas do peirao norte de Alúmina e punta oeste do illote A. Anxuela.

-Burela: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta de Cabo Burela a Faro Pedra e de Faro Pedra a Punta Areoura.

-Nois: demora NE Punta Nois a demora NE no extremo oeste da praia de Arealonga.

-Foz: entre as demoras N e NE de Portovello en fondos inferiores a sete brazas.

-Gahito: demora N Punta Promontorio a N illa Moledo, en fondos inferiores a sete brazas.

-Rinlo: demora N Punta Corbeira/N Punta Leixón, en fondos inferiores a sete brazas.

-Ribadeo: demora N Punta Piñeira/N illote Corva en fondos inferiores a sete brazas.

-Enseada de Santa Marta ou de Cariño: a zona comprendida entre Punta Espasante e Punta O Seixo.

-Cedeira: a zona comprendida entre Punta Castrelo e Punta de Sarridal.

10550