Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 1998 Páx. 2.400

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDE do 13 de febreiro de 1998 pola que se exclúen do catálogo de montes de utilidade pública varios montes da provincia de Lugo.

De conformidade co establecido no artigo 43 do Regulamento de montes, do 22 de febreiro de 1962, e á vista do disposto no artigo 13 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, e o Real decreto 1535/1984, do 20 de xuño, polo que se transfiren á Comunidade Autónoma de Galicia competencias en materia de conservación da natureza, esta consellería, logo da proposta da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural,

DISPÓN:

Artigo único.-Dar de baixa do catálogo de montes de utilidade pública, por ter quedado firme a resolución do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común, os que se relacionan a seguir:

-Número: 56-B.

Concello: Monforte de Lemos.

Nome: Serra de Mura.

Pertenza: parroquia de S. Fiz de Vilamarín.

* Límites:

Norte: propiedades particulares de Morade e río de Vilamarín.

Leste: propiedades particulares de Vilamarín e Gándara e monte de Vilachá.

Sur: co río Sil e regato Porto Ruxido.

Oeste: co regato Porto Ruxido e monte Serra da Penela, nº 56-A.

Especie: queiroga e carpaza.

Cabida total: 600 ha.

Cabida forestal: 600 ha.

-Número: 56-A.

Concello: Monforte de Lemos.

Nome: Serra de Penela.

Pertenza: parroquia de Santa María da Penela e lugar de Morade.

* Límites:

Norte: propiedades particulares de Penela e monte de Santa Mariña.

Leste: propiedades particulares de Morade e monte Serra de Mura nº 56-B.

Sur: propiedades do lugar de Meda e rego Porto Ruxido.

Oeste: propiedades particulares de Pacios e Rubina.

Especie: carpaza e carqueixa.

Cabida total: 250 ha.

Cabida forestal: 250 ha.

-Número: 56.

Concello: Monforte de Lemos.

Nome: Serra de Modorra.

Pertenza: parroquia de S. Pedro de Sindrán.

* Límites:

Norte: propiedades particulares.

Leste: propiedades particulares.

Sur: propiedades particulares.

Oeste: propiedades particulares.

Especie: queiroga.

Cabida total. 101 ha.

Cabida forestal: 101 ha.

-Número: 3-A.

Concello: Triacastela.

Nome: Monte de Meda.

Pertenza: parroquias de Santa María do Monte e o Salvador de Toldaos.

* Límites:

Norte: propiedades particulares e monte de Cedrón (Láncara).

Leste: propiedades particulares da parroquia de Toldaos.

Sur: propiedades particulares da parroquia de Sta. María do Monte.

Oeste: co Monte de Meda.

Especie: queiroga.

Cabida total: 300 ha.

Cabida forestal: 300 ha.

-Número: 31.

Concello: Navia de Suarna.

Nome: Murgalleiras.

Pertenza: parroquias de San Xoán de Sevane, Sta. Mariña de Ribóns, Santiago de Moia e outros.

* Límites:

Norte: co couto de Bouseira e monte público.

Leste: propiedades particulares.

Sur: propiedades particulares e monte de Vilaverde.

Oeste: propiedades particulares e monte de Sevane.

Especie: queiroga.

Cabida total: 260 ha.

Cabida forestal: 260 ha.

-Número: 33.

Concello: Navia de Suarna.

Nome: río Balouta.

Pertenza: parroquia de Sta. María de Rao.

* Límites:

Norte: propiedades particulares de Rao.

Leste: propiedades particulares de Rao.

Sur: propiedades particulares e monte de Rao.

Oeste: propiedades particulares e monte de Rao.

Especie: queiroga.

Cabida total: 1.700 ha.

Cabida forestal: 1.700 ha.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no DOG e contra ela só cabe interpor recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ó da súa publicación.

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 1998.

P.D. (Orde 12-1-1998)

José Luis Aboal García-Tuñón

Secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente