Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Mércores, 11 de marzo de 1998 Páx. 2.463

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 1998, da Delegación Provincial da Coruña, de notificación de expedientes sancionadores en materia de espectáculos públicos, 876/97 e 779/97.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que no anexo se mencionan as propostas de resolución dictadas nos expedientes sancionadores por infracción da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, de protección da seguridade cidadá, por non ser posible a súa notificación.

O interesado dispón dun prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ó da publicación desta notificación, para formular alegacións e presenta-los documentos e informacións que coide pertinentes ante o instructor do procedemento, de conformidade co establecido no artigo 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

A Coruña, 5 de febreiro de 1998.

Reyes Carabel Pedreira

Delegada provincial da Coruña

ANEXO

Número expediente: 876/97.

Denunciado: Chic Mera C.B.

DNI/CIF: E-15406200.

Enderezo: Celso Emilio Ferreiro, nº 32, Mera; Oleiros.

Establecemento: Chic Mera.

Precepto infrinxido: 26-e) LO 1/92.

Precepto sancionador: 28 LO 1/92.

Multa: 30.000 ptas.

Número expediente: 779/97.

Denunciado: Chic Mera C.B.

DNI/CIF: E-15406200.

Enderezo: Celso Emilio Ferreiro, nº 32 Mera; Oleiros.

Establecemento: Chic Mera.

Precepto infrinxido: 26-e) LO 1/92.

Precepto sancionador: 28 LO 1/92.

Multa: 40.000 ptas.