Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Mércores, 11 de marzo de 1998 Páx. 2.465

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

CÉDULA do 11 de febreiro de 1998, da Área provincial da Coruña, pola que se notifican as resolucións dos expedientes sancionadores VP-C 41/96, VP-C 42/96 e VP-C 43/96.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles as persoas que no anexo se mencionan, resolución por infracción tipificada no artigo 56 c) 3º do Real decreto 3148/1978, do 10 de novembro, sobre política de vivendas de protección oficial.

Contra as ditas resolucións e de conformidade co disposto nos artigo 107.1º e 114 da Lei 30/1992, poderá interpoñerse recurso ordinario no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da publicación, perante o conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, expido, asino e selo esta cédula na Coruña, 11 de febreiro de 1998.

Mª Teresa Morán Calero

Xefa da Área Provincial do Instituto Galego

da Vivenda e Solo da Coruña

ANEXO

Expediente: VP-C 41/96.

Denunciada: Mª Ángeles García Barreiro.

Último domicilio coñecido: Urbanización Sol e Mar, bloque 11 portal 3-2º B. Oseiro-Arteixo. A Coruña.

Feito denunciado: non destina-la vivenda a domicilio habitual permanente.

Tipificación da infracción: artigo 56 c) 3º do R.D. 3148/1978, do 10 de novembro, sobre política de vivendas de protección oficial.

Precepto sancionador: artigo 57 do R.D. 3148/1978.

Sanción: 250.000 ptas. e o cumprimento da obriga de habita-la vivenda.

Expediente: VP-C 42/96.

Denunciado: Miguel Ángel Escudero Jiménez.

Último domicilio coñecido: Urbanización Sol e Mar, bloque 15 portal 1-1º B. Oseiro-Arteixo. A Coruña.

Feito denunciado: non destina-la vivenda a domicilio habitual permanente.

Tipificación da infracción: artigo 56 c) 3º do R.D. 3148/1978, do 10 de novembro, sobre política de vivendas de protección oficial.

Precepto sancionador: artigo 57 do R.D. 3148/1978.

Sanción: 250.000 ptas. e o cumprimento da obriga de habita-la vivenda.

Expediente: VP-C 43/96.

Denunciada: Encarnación Asensi Anderson.

Último domicilio coñecido: Urbanización Sol e Mar, bloque 15 portal 1-2º B. Oseiro-Arteixo. A Coruña.

Feito denunciado: non destina-la vivenda a domicilio habitual permanente.

Tipificación da infracción: artigo 56 c) 3º do R.D. 3148/1978, do 10 de novembro, sobre política de vivendas de protección oficial.

Precepto sancionador: artigo 57 do R.D. 3148/1978.

Sanción: 250.000 ptas. e o cumprimento da obriga de habita-la vivenda.