Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 09 de abril de 1998 Páx. 3.763

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 79/1998, do 12 de febreiro, polo que se regula a estructura, organización e funcionamento das confrarías de pescadores de Galicia.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no Diario Oficial de Galicia número 49, do xoves 12 de marzo de 1998, cómpre face-las oportunas correccións:

Na páxina 2.474, no artigo 11º, apartado 2, onde di: «nas letras j) e k)», debe dicir: «nas letras j) e m)».

Na páxina 2.477, no artigo 26º, apartado 1, onde di: «que se estructurarán», debe dicir: «que estructurarán».