Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Xoves, 28 de maio de 1998 Páx. 5.838

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 16 de abril de 1998 pola que se aproban determinados proxectos editoriais para a educación secundaria obrigatoria e se autoriza o uso de libros de texto e dos correspondentes materiais curriculares en centros docentes públicos e privados da Comunidade Autónoma.

O Decreto 89/1993, do 19 de abril, regula a autorización de libros de texto e doutros materiais curriculares para as ensinanzas de réxime xeral, así como o seu uso nos centros docentes.

O devandito decreto establece como elemento fundamental do proceso de autorización a presentación do proxecto editorial e define as condicións que este ten de reunir para a súa aprobación.

A Orde do 15 de novembro de 1994 desenvolve o devandito decreto, concretando a documentación que debe acompaña-la solicitude de autorización e precisando os termos nos que os libros de texto e os materiais curriculares, sempre que se axusten ó proxecto editorial aprobado, farán consta-la autorización.

En virtude das mencionadas normas,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Quedan autorizados os proxectos editoriais supervisados que se mencionan no anexo da presente orde, así como o uso nos centros docentes públicos e privados da Comunidade Autónoma dos libros de texto e dos correspondentes materiais curriculares nos que se concretan os devanditos proxectos.

Artigo 2º

Os libros de texto e materiais curriculares resultantes do proxecto editorial mencionado farán consta-la autorización nos termos establecidos na citada Orde do 15 de novembro de 1994.

A presente orde entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 1998.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Director Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional

ANEXO

Relación dos proxectos editoriais supervisados

EditorialProxecto

Alhambra Longman-Proxecto editorial «Wordlwide» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo , 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Étoiles» da área de lingua estranxeira: francés para o 1º e 2º ciclo de educación secundaria obrigatoria.

EditorialProxecto

Grupo Anaya-Proxecto editorial «Educación Plástica e Visual» da área de educación plástica e visual para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Música» da área de música para o 1º ciclo de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua extranjera: Francés» da área de lingua estranxeira: francés para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua Castellana y Literatura (serie comunicación)» da área de lingua castelá e literatura para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua Castellana y Literatura (F. Lázaro Carreter y J.M. Marin)» da área de lingua castelá e literatura para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Move» da área de lingua estranxeira: inglés para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnología» da área de tecnoloxía para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.

Burlington Books

España, S.L.

-Proxecto editorial «The Burlington Course for 1º & 2º ESO» da área de lingua estranxeira: inglés para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.

Cambridge University Press, S.A.-Proxecto editorial «The Cambridge Secondary Course 3» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.

Casals, S.A.-Proxecto editorial «Tecnoloxía» da área de Tecnoloxía para o 1º ciclo,1º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Música» da área de música para o 1º ciclo de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua y Literatura» da área de lingua castelá e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Plástica y Visual» da área de educación plástica e visual para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias da Natureza» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Xeografía e Historia» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua y Literatura» da área de lingua castelá e literatura para o 2º ciclo, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria.

Donostiarra, S.A.-Proxecto editorial «Matemáticas Primer Ciclo ESO» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 1º curso de educación secundaria obrigatoria.

Luis Vives-Proxecto editorial «Edelvives» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Edelvives» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 1º curso de educación secundaria obrigatoria.

Editex, S.A.-Proxecto editorial «Matemáticas» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnología» da área de tecnoloxía para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.

Galaxia, S.A.-Proxecto editorial «Ciencias da Natureza ESO 1» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 1º curso de educación secundaria obrigatoria.

McGraw-Hill/Interamericana de España-Proxecto editorial «Cultura Clásica A/B» da materia de cultura clásica para o 2º ciclo, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Música 2º ESO» da área de música para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Matemáticas 3º ESO» da área de matemáticas para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnoloxía 4» da área de tecnoloxía para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Física e Química 3» da área de ciencias da natureza para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Bioloxía e Xeoloxía 3» da área de ciencias da natureza para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Música 3» da área de música para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.

Octaedro-Proxecto editorial «Lengua Viva 3» da área de lingua castelá e literatura para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Praxis» da área de ética para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

EditorialProxecto

-Proxecto editorial «Mágina 3» da área de lingua castelá e literatura para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnología» da área de tecnología para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnología» da área de tecnología para o 2º ciclo, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua Viva 4» da área de lingua castelá e literatura para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

Edicións Obradoiro, S.A.-Proxecto editorial «Matemáticas 2º ESO» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias da Natureza 2º ESO» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua y Literatura 2º ESO» da área de lingua castelá e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lingua e Literatura 2º ESO» da área de lingua galega e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnología 2º ESO» da área de tecnoloxía para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Xeografía e Historia 2º ESO» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Track» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Action!» da área de lingua estranxeira: francés para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Your Choice» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.

Oxford University Press-Proxecto editorial «Shout» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 3º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Open Roads 2» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «English File» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 3º e 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Shout» da área de lingua estranxeira: inglés para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

Pila Teleña-Proxecto editorial «Educación Física. Primer ciclo» da área de educación física para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.

Rodeira-Proxecto editorial «Física e Química. Libro do alumno e libro guía» da área de ciencias da natureza para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lengua Castellana y Literatura. Libro do alumno e libro guía» da área de lingua castelá e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «English. Libro do alumno e libro guía» da área de lingua estranxeira: inglés para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Cultura Clásica. Libro do alumno» da materia de cultura clásica para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Matemáticas. Libro do alumno e libro guia» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lingua Galega e Literatura. Libro do alumno e libro guía» da área de lingua galega e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnoloxía. Libro do alumno, libro guía e caderno de proxectos» da área de tecnoloxía para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias Sociais, Xeografía e Historia» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias Sociais, Xeografía e Historia» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias da Natureza. Libro guía» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lingua Galega e Literatura. Libro do alumno e libro guía» da área de lingua galega e literatura para o 2º ciclo, 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

S.M.-Proxecto editorial «Ciencias da Natureza 2º» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.

EditorialProxecto

-Proxecto editorial «Lengua Castellana y Literatura 2» da área de lingua castelá e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Lingua Galega e Literatura» da área de lingua galega e literatura para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias Sociais, Xeografía e Historia» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Matemáticas 2º ESO» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Números 2» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tecnoloxía 2º ESO» da área de tecnoloxía para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.

Vicens Vives, S.A.-Proxecto editorial «Adagio» da área de música para o 1º ciclo de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Tempo» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Terra» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Fractal 2» da área de matemáticas para o 1º ciclo, 2º curso de educación secundaria obrigatoria.

Edicións Xerais de Galicia, S.A.-Proxecto editorial «Lingua-1º ciclo ESO» da área de lingua galega e literatura para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Ciencias da Natureza-1º ciclo ESO» da área de ciencias da natureza para o 1º ciclo, 1º curso de educación secundaria obrigatoria.
-Proxecto editorial «Xeografía e Historia-1º ciclo ESO» da área de ciencias sociais, xeografía e historia para o 1º ciclo, 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria.

4452