Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Luns, 22 de xuño de 1998 Páx. 6.942

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 8 de xuño de 1998 pola que se determinan os nomes oficiais dos topónimos que se relacionan, pertencentes ós concellos de Carral (A Coruña) e Arbo, Barro, Caldas de Reis, Cambados, A Cañiza, Catoira, Crecente, Fornelos de Montes, O Grove, A Illa de Arousa, A Lama, Meis, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Pazos de Borbén, Pontecesures, O Porriño, Portas, Ribadumia, Salvaterra de Miño, Vigo e Vilanova de Arousa (Pontevedra).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que «os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega».

De acordo con este mandato, seguindo o procedemento establecido polo Decreto 132/1984, do 6 de setembro, para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido en sesións plenarias do día 27 de novembro de 1997, 14 de abril de 1998 e 20 de maio de 1998, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

Quedan aprobados os nomes oficiais dos topónimos que figuran no anexo desta orde.

Disposición adicional

Do establecido na presente orde e do seu anexo daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que cumpran no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 1998.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

CARRAL

Beira (Santa Mariña)

ArgonteARGONTE
BeiraVEIRA
CanedoCANEDO
HervesHERVES
Lago, OLAGO
Mella, AMELLA
NovásNOVAS
Peito, OPEITO
Teixoeiras, AsTEIJOEIRAS
Travesas, AsTRAVIESAS (LAS)
Non figuran no nomenclátor:
Calle, A
Curro de Beira, O
Curro de Herves, O
Gundisal
Porriño
Cañás (Santa Baia)
Atalaia, AATALAYA
BaceloBACELO
Bailía, ABAILIA
BarbeitoBARBEITO
CañásCAÑAS
CasanovaCASANOVA
Marco, OMARCO
Ribeira de Cañás, ARIVERA (LA)
SoavilaSOAVILA
Vista RealVISTA REAL
Non figuran no nomenclátor:
Coto, O
Mato Grande
Monte, O
Penedo, O
Rueiro, O
Paleo (Santo Estevo)
Ameixeiras, AsAMEIJEIRAS
Ans de TelladoANS DE TELLADO
BelvísBELVIS
CabroisCABROIS
CarralCARRAL
Casal, OCASAL
CoiroCOIRO
Chas, OsCHAS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

FócanosFOCANOS
Outeiro, OOUTEIRO
Outra AldeaOUTRA ALDEA
Paraíso, OPARAISO
ReboredoREBOREDO
Xalo, OXALO
Non figuran no nomenclátor:
Marco das Eiras, O
Pedreiro, O
Quenllo
Quembre (San Pedro)
Cavancas, AsCABANCAS
CimadevilaCIMADEVILA
Eirexa, AIGLESIA (LA)
EsperanteESPERANTE
Horta do Conde, AHUERTA DEL CONDE
MeánMEAN
MonteceloMONTECELO
PaiolantePAYOLANTE
ParadelaPARADELA
Ponte Lago, APUENTE LAGO
Poza, APOZA
Ribeira, ARIBERA (LA)
SalgueirosSALGUEIROS
Non figuran no nomenclátor:
Cepedo, O
Outeiro, O
Paioca, A
Sergude (San Xián)
Calle, ACALLE
Monte, OMONTE
San XiánSAN JULIAN
Non figura no nomenclátor:
Revolta, A
Sumio (Santiago)
BelvísBELVIS
Cabra, ACABRA (LA)
Campo da Aldea, OCAMPO DA ALDEA
CelasCELAS
GalgánsGALGANS
GuntínJUNTIN
LaleLALE
Lamagal, OLAMAGAL
Loureiro, OLOUREIRO
MontemeánMONTEMEAN
PousadaPOUSADA
Rubieiro, ORUBIEIRO
Souto FigueiraSOUTO FIGUEIRA
VilasusoVILLASUSO
XocínJOCIN
XontesJONTES
Non figuran no nomenclátor:
Gandarón, O
Tarroeira, A
Tabeaio (San Martiño)
Azoreira, AAZOREIRA
BelvísBELVIS
Brexa, ABREJA
CambelaCAMBELA
Corpo Santo, OCORPO SANTO
Eirexa, AIGLESIA (LA)
EsperónESPERON
GosendeGOSENDE
Lameira, ALAMEIRA
Lodeiro, OLODEIRO
Pedrido, OPEDRIDO
Piñeiro, OPIÑEIRO
Tarroeira, ATARROEIRA
VilamouroVILAMOURO
Non figuran no nomenclátor:
Aspra, A
Currás, Os
Salgueiras, As
Sobrepiñeiro
Vista Real
Vigo (San Vicente)
Abrigosa, AABRIGOSA
AmeásAMEAS
BalbénBALBEN
Ludiña, ALUDIÑA
Táboas, AsTABLAS (LAS)
TaramuñoTARAMUÑO
Non figuran no nomenclátor:
Agrela de San Vicente, A
Parapar
Ramalleira, A
Valiños

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ARBO

Arbo (Santa María)

Aduana, AADUANA
Aldea, AALDEA
AlevadasALEVADAS
Almuíña, AALMUIÑA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Barca de Loimil, ABARCA DE LOIMIL
Barca de San Xoán, ABARCA DE SAN JUAN
Barreira, ABARREIRA
Bouza, ABOUZA
Calvos, OsCALVOS
Carreira da LamaCARREIRA DA LAMA
CorreloCORRELO
Costa, ACOSTA
Coto de Mourentán, OCOTO DE MOURENTAN
Couto, OCOUTO
Cruceiro, OCRUCEIRO
Chan, ACHAN
Devesa, ADEVESA
Eiras, AsEIRAS
Estación, AESTACION (LA)
FerralFERRAL
FontemaríaFUENTEMARIA
GodónGODON
Granxa, AGRANJA
LagoalloLAGUALLO
Lama, ALAMA
Laxas, AsLAJES
Maraña, AMARAÑA
Pazo, OCONSISTORIO (CAPITAL)
Pedra, APIEDRA
Ponte Cabaleiros, APUENTE CABALEIROS
Pumar, OPUMAR
Regadas, AsREGADAS
Rial do Pazo, ORIAL DO PAZO
Rocha, AROCHA
San BieitoSAN BENITO
San XoánSAN JUAN
Souto, OSOUTO
TeimendeTEIMENDE
Torgán, OTORGAN
Vila, AVILA
Barcela (San Xoán)
Aldea, AALDEA
Cividá, ACIVIDAD
CoruxaCORUJA
Couto, OCOUTO
Cruceiro, OCRUCEIRO
Chan, ACHAN
FondevilaFONDEVILLA
Pazos, OsPAZOS
Ponte, APONTE
Poste, OPOSTE
Torre, ATORRE
Urzal, OURZAL
Valiñas, AsVALIÑAS
VilanovaVILANOVA
Cabeiras (San Sebastián)
Adega, AADEGA
Coutada, ACOUTADA
Curro, OCURRO
Escampado, OESCAMPADO
Espedregada, AESPEDREGADA
FontánFONTAN
Igrexa, AIGLESIA
Lavandeira, ALAVANDEIRA
MerelleMERELLE
Pedreira, APEDREIRA
PerneiralPERNEIRAL
Quinteiro, OQUINTEIRO
VilarVILAR
Cequeliños (San Miguel)
CequeliñosCEQUELINOS
Cigarreira, ACIGARREIRA
Igrexa, AIGLESIA
MandelosMANDELOS
Moreira, AMOREIRA
Picoto, OPICOTO
Rasela, ARASELA
Ribas de MiñoRIBAS DE MIÑO
Mourentán (San Cristovo)
Abelenda do Cuarto, AABELENDA DEL CUARTO
AgroiGROY
Canaval, OCANABAL
Carballal, OCARBALLAL
Carballeira, ACARBALLEIRA
Casanova do Cuarto, ACASANOVA DEL CUARTO
Cavada, ACABADA
Cavadas, AsCABADAS
Corredoira, ACORREDOIRA
Corvaceiras, AsCORBACEIRAS
Coto de Barcia, OCOTO DE BARCIA
Coto de Covas, OCOTO DE COBAS
Coto de Sande, OCOTO DE SANDE
Covas de AbaixoCOBAS DE ABAJO
Covas de ArribaCOBAS DE ARRIBA
Covelo, OCOVELO
Cruz, ACRUZ
Cuqueira, ACUQUEIRA
Currillo, OCURRILLO
Choia, ACHOYA
Doños, OsDOÑOS
Eira, AEIRA
Eirado, OEIRADO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Ermida, AHERMIDA
EsmorizESMORIZ
Fenteira, AFENTEIRA
FontánFONTAN
Fraguiña, AFRAGUIÑA
Igrexa, AIGLESIA
Ladeira, ALADEIRA
Lomba, ALOMBA
LouredoLOUREDO
Mato, OMATO
Meixoeiro, OMEIXOEIRO
Negráns, AsNEGRANS
Nogueira, ANOGUEIRA
NovásNOVAS
Outeiro de Abelenda, OOUTEIRO DE ABELENDA
ParavedraPARAVEDRA
Pazo de Sande, OPAZO DE SANDE
Pereira, APEREIRA
Pibidal, OPIVIDAL
PimendePIMENDE
Pombeiro, OPOMBEIRO
Portela, APORTELA
Pozo, OPOZO
RandeRANDE
Reguengo, OREGUENGO
RiásRIAS
Rocha, AROCHA
Rotea, AROTEA
San RoqueSAN ROQUE
Searas, AsSEARAS
Souto, OSOUTO
Toural, OTOURAL
TrabazosTRAVAZOS
ValiñoBALIÑO
Valouta, ABALOUTA
Ventana, AVENTANA
Vieiro, OVIEIRO
VilariñoVILARIÑO
XixánsJIJANES
Xumezo, OJIMEZO
Sela (Santa María)
Eidos de Abaixo, OsEIDOS DE ABAJO
Eidos de Arriba, OsEIDOS DE ARRIBA
Granxa, AGRANJA
RozasROZAS
ValiñasVALIÑAS

BARRO

Agudelo (San Martiño)
Casás, OsCASAS
FaxilFAXIL
Lardoeira, ALARDOEIRA
MadalenaMAGDALENA
ValbónVALBON
Non figuran no nomenclátor:
Concello
Goimil
Barro (San Breixo)
BarroBARRO
BúaBUA
CostenlaCONSTELA
ManeMANE
Maquieira, AMAQUIEIRA
MonlloMONLLO
PorránsPORRANS
Non figuran no nomenclátor:
Caldos, Os
Cangrallo
Curuto, O
Pazo, O
Seca, A
Curro (Santa María)
BretoñaBRETOÑA
CousoCOUSO
Fonte do CurroFONTE DE CURRO
Non figuran no nomenclátor:
Currás
Outeda
Perdecanai (Santa María)
BalixeBALIXE
CanaiCANAI
Gándara, AGANDARA
Igrexa, AIGLESIA
LouridoLOURIDO
OuteiroOUTEIRO
ParadaPARADA
Porto RomeuPORTO-ROMEU
Santo AntoniñoSAN ANTONIÑO
TriabáTRIABA
ValoutaBALOUTA
Non figura no nomenclátor:
Rande
Portela (San Mamede)
BriadoiroBRIADOIRO
Cancela, ACANCELA
Estación de PortelaESTACION DE PORTELA
MosqueirosMOSQUEIROS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Porriña, APORRIÑA
San AmaroSAN MAURO
Non figuran no nomenclátor:
Áspera, A
Costa, A
Laxe, A
Parada
Piñeiro
Vilaverde
Valiñas (Santo André)
AldeíñaALDEIÑA
Castro, OCASTRO
OrtigueiraORTIGUEIRA
PiñeiroPIÑEIRO
VilarVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Esquiza, A
Illó, O

CALDAS DE REIS

Arcos da Condesa (Santa Mariña)
Ameal, OAMEAL
Arosa, AAROSA
BadoucosBADOUCOS
CeboleiraCEBOLEIRA
FoxacosFOXACOS
MaránMARAN
PenaltaPENALTA
San MartiñoSAN MARTIN
ValsordoVALSORDO
Bemil (Santa María)
Canle, ACANLE (LA)
FollenteFOLLENTE
Lavandeira, ALAVANDEIRA
OuteiroOUTEIRO
ParadelaPARADELA
Veigas de Almorzar, AsVEIGAS DE ALMORZAR
Caldas de Reis (Santa María)
Barreiros, OsBARREIROS
Castaños, OsCASTAÑOS
EirínEIRIN
Pazo, OPAZO
Segade de AbaixoSEGAD
Somonte, OSOMONTE
TivoTIVO
Non figura no nomenclátor:
Curuxal, A
Caldas de Reis (San Tomé e Santa María)
Caldas de ReisCALDAS DE REIS
Carracedo (Santa Mariña)
Campo, OCAMPO
CasalderriqueCASALDERRIQUE
Cope, OCOPE
Cortiñas, AsCORTIÑAS
Cruceiro, OCRUCEIRO
Fieitoso, OFIEITOSO
Gorgullón, OGORGULLON
Outeiro, OOUTEIRO
Non figura no nomenclátor:
Peroxa, A
Godos (Santa María)
CalcoteCALCOTE
Coto de Abaixo, OCOTO DE ABAJO
Coto de Arriba, OCOTO DE ARRIBA
Cruceiro de Santiago, OCRUCEIRO DE SANTIAGO
CurrásCURRAS
Reguengo, OREGUENGO
Revolta, AREBOLTA
Riba, ARIBA
Santa CatalinaSANTA CATALINA
Non figura no nomenclátor:
Morido, O
Saiar (Santo Estevo)
ArreténARRETEN
CalvelosCALVELOS
Carballal, OCARBALLAL
CardínCARDIN
Casal do MatoCASAL DO MATO
Gándara, AGANDARA
GundiñánsGUNDIÑANES
Igrexa, AIGLESIA
ParaimasPARAIMAS
Pazo, OPAZO
SaiarSAYAR
SequeirosSEQUEIROS
Soutelo de AbaixoSOUTELO DE ABAJO
Soutelo de ArribaSOUTELO DE ARRIBA
San Clemente de Cesar (San Clemente)
AsarASAR
BaltarBALTAR
CampeloCAMPELO
CasaldragoCASALDRAGO
CesarCESAR
CesariñosCESARIÑOS
FaramontánsFARAMONTANS
Igrexa, AIGLESIA
Ribocias, AsRIBOCIAS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Souto, OSOUTO
Santo André de Cesar (Santo André)
AboiABOY
Aguiúncho, OAGUIUNCHO
Baxe, ABAXE
NodarNODAR
ParadivasPARADIVAS
ReirísREIRIS
Requeixada, AREQUEIJADA
Segade de ArribaSEGAD

CAMBADOS

Cambados (Santa Mariña)
CambadosCAMBADOS
Non figuran no nomenclátor:
Fefiñáns
San Tomé do Mar
Santa Mariña Dozo
Castrelo (Santa Cruz)
Adro, OADRO (O)
BaltarBALTAR
Barca, ABARCA (A)
Bouza, ABOUZA (A)
Castriño, OCASTRIÑO (O)
Couto de Abaixo, OCOUTO DE ABAIXO (O)
Couto de Arriba, OCOUTO DE ARRIBA (O)
Facho, OFACHO (O)
LouridoLOURIDO
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Quintáns, AsQUINTANS (AS)
Revolta, AREVOLTA (A)
SartaxesSARTAXES
SerantellosSERANTELLOS
ValadaVALADA
XesteiraXESTEIRA (A)
Non figura no nomenclátor:
Cereixeira, A
Corvillón (Santo Amedio)
Cabana, ACABANA (A)
Cortiñas de AbaixoCORTIÑAS DE ABAIXO
Laxes, AsLAXES (AS)
RefoxosREFOXOS
Ribeiro, ORIBEIRO (O)
Río da Ucha, ORIO DA UCHA
Seca, ASECA (A)
TragoveTRAGOVE
Veiga, AVEIGA (A)
XielesXIELES
Non figuran no nomenclátor:
Muíños, Os
Montes Outeiros, Os
Oubiña (San Vicenzo)
Abelleira, AABELLEIRA
BalsiñaBALSIÑA
Bouza de PadrónBOUZA DE PADRON
Bouza do ReiBOUZA DO REI
Campo da Vila, OCAMPO DA VILA (O)
CasanovaCASANOVA
Cereixeira, ACEREIXEIRA (A)
Loureiro, OLOUREIRO (O)
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Río PequenoRIO PEQUENO
Sobreiro, OSOBREIRO (O)
Tombo, OTOMBO (O)
Vilariño (Santo Adrián)
Bouciña, ABOUCIÑA (A)
CacabelosCACABELOS
Casas NovasCASAS NOVAS
CortiñasCORTIÑAS
Covas de LobosCOVAS DE LOBOS
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
CuíñaCUIÑA
FornosFORNOS
Laxe, ALAXE (A)
Modia, AMODIA (A)
Quintáns, AsQUINTANS
SameiroSAMEIRO
Santo AntónSAN ANTON
Sineiro, OSINEIRO (O)
Telleira, ATELLEIRA (A)
Xesteira, AXESTEIRA (A)

A CAÑIZA

Achas, As (San Sebastián)
Achas, AsACHAS
Aldea de Arriba, AALDEA DE ARRIBA
Aldea de Randufe, AALDEA DE RANDUFE
Bueixos, OsBUEIJOS
Carrís, OsCARRIS
Cerdeiredo, OCERDEIREDO
Costa do Freixo, ACOSTA DEL FREIJO
Cotiño, OCOTIÑO
Coto de GalosCOTO DE GALOS
Coto do Freixo, OCOTO DEL FREIJO
Cruceiro, OCRUCEIRO
Cume, OCUME

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Chan, ACHAN
Deva de AbaixoDEVA DE ABAJO
Fenteiras, AsFENTEIRAS
Formigos, OsFORMIGOS
Freixo, OFREIJO
Gabián, OGABIAN
Grades, AsGRADES
Guindeiras, AsGUINDEIRAS
LisoirosLISOIROS
Moledo de Pereiras, OMOLEDO DE PEREIRAS
Moledo de Sobradelo, OMOLEDO DE SOBRADELO
Outeiro, OOUTEIRO
Paio, OPAYO
PereirasPEREIRAS
Pereiras de AbaixoPEREIRAS DE ABAJO
Picouto, OPICOUTO
Ponte, APUENTE
Porto do Lombo, OPORTO-LOMBO
Raposeiras, AsRAPOSEIRAS
Raxeira, ARAJEIRA
San MartiñoSAN MARTIN
SobradeloSOBRADELO
Sobreiro, OSOBREIRO
Surreira, ASURREIRA
Tafona, ATAFONA
Non figuran no nomenclátor:
Aldea de Abaixo, A
Cantadeiro, O
Cerdeira, A
Costa, A
Laxa, A
Lazareto, O
Pereiras do Medio
Rufana, A
Caniza, A (Santa Teresa)
Abeleira, AABELEIRA
Briabí BRIABI
Caniza, ACAÑIZA (A)
Castiñeira, ACASTINEIRAS
CuruxeirasCURUJEIRAS
LeborizLEBORIZ
Nabaleira, ANABALEIRA
NogueiróNOGUEIRO
Ventosa, AVENTOSA
Vieiro, OVIEIRO
Non figuran no nomenclátor:
Calzada, A
Fraga, A
Regueiro, O
Couto, O (San Bartolomeu)
Aldea, AALDEA
BaldoiBALDOY
Barbeito, OBARBEITO
Campo, OCAMPO
Candal, OCANDAL
Casiña, ACASIÑA
Cavadiña, ACAVADIÑA
Cerdeira, ACERDEIRA
CostoiaCOSTOYA
CotaCOTA
CotasCOTAS
Coto, OCOTO
Coto do Muíño, OCOTOS DE MUIÑO
Choza, ACHOZA
Eiriña, AEIRIÑA
Ferreiros, OsFERREIROS
Foxo, OFOXO
Insua, AINSUA
MorrazónMORRAZON
Ponte, APUENTE
Porto, OPORTO
Poulo, OPOULO
Santa BaiaSANTA BAYA
Torgo, OTORGO
Toural, OTOURAL
Toxeira, ATOXEIRA
Troganle, OTROGANLE
Trovisca, ATROVISCA
Val do Carballo, OVAL DO CARBALLO
XunqueirasJUNQUEIRAS
Non figuran no nomenclátor:
Capela, A
Raposeira, A
Franqueira, A (Santa María)
CebreiroCEBREIRO
Cocho, OCOCHO
Cotiño, OCOTIÑO
Franqueira, AFRANQUEIRA
Igrexa, AIGREXA
ParadaPARADA
SendínSENDIN
Lueda (Santa María)
Abelleira, AABELLEIRA
Blancos, OsBLANCOS
Candán, OCANDAN
Carballo, OCARBALLO
Carnal, OCARNAL
Carreira, ACARREIRA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Casavella, ACASAVELLA
Castiñeira Vella, ACASTIÑEIRAVELLA
Cortizos, OsCORTIZOS
Costa, ACOSTA
Cotiño, OCOTIÑO
Coto do Mouro, OCOTO DE MOURO
Coto do Muíño, OCOTO DE MUIÑO
Chan, ACHAN
ÉichegasEICHEGAS
Ermida, AHERMIDA
FraguasFRAGUAS
GondaGONDA
Lagarto, OLAGARTO
LuedaLUNEDA
Outeiro, OOUTEIRO
Palleiro, OPALLEIRO
Pereiro, OPEREIRO
Porteliña, APORTELIÑA
Quinteiro, OQUINTEIRO
RaxoiRAJOY
RequeixosREQUEIXOS
Revoltiña, AREVOLTIÑA
Sabugueiro, OSABUGUEIRO
San RoqueSAN ROQUE
Senra, ASENRA
Souto, OSOUTO
Táboas, AsTABOAS
Teso, OTESO
Touredo, OTOUREDO
VilariñoVILARIÑO
Oroso (Santa María)
AránsARANES
Bouzas de Abaixo, AsBOUZAS DE ABAJO
Bouzas de Arriba, AsBOUZAS DE ARRIBA
Burgo, OBURGO
Carballal, OCARBALLAL
Carballeiras, AsCARBALLEIRAS
Cavadas, AsCAVADAS
Costa, ACOSTA
Gómez, OsGOMEZ
GuntínGUNTIN
Igrexa, AIGLESIA
ParedesPAREDES
Paredes de AbaixoPAREDES DE ABAJO
Piñeiro, OPIÑEIRO
Porto AugavellaPORTO-AGUAVELLA
Presa, APRESA
Ribadil de AbaixoRIBADIL DE ABAJO
Ribadil de ArribaRIBADIL DE ARRIBA
Uceira, AUCEIRA
Veiga da Alén, AVEIGA-ALEN
Xis, OsGILES
Non figuran no nomenclátor:
Mesón, O
Piornos, Os
Quiringosta, A
Parada das Achas (Santiago)
Aldeíña, AALDEÍÑA
Arendo, OARENDO
Barreiro, OBARREIRO
Bouza, ABORZA
BriabíBRIABI
Bruñeiros, Os BRUÑEIROS
Cabo, OCABO
Cachete, OCACHETE
Caldas, AsCALDAS
Cigarreira, ACIGARREIRA
Costa, ACOSTA DE FOLGOSO
Costeira, ACUSTEIRA
Coto, OCOTO
Cruceiro, O CRUCEIRO
Cruz, ACRUZ
Cuqueira, ACUQUEIRA
Feal, OFEAL
Feirón, OMERCADO
FerredoFERREDO
FigueirasFIGUEIRAS
FolgosoFOLGOSO
Formigueiro, OFORMIGUEIRO
Frangosa, AFRANGOSA
Ibia, AIBIA
Igrexa, AIGLESIA
Lameira, ALAMEIRA
Miranda, AMIRANDA
NocellánsNOCELLANES
NovásNOVAS
Pardiñeiro, OPARDIÑEIRO
Pereiriña, APEREIRIÑA
Poldras, AsPOLDRAS
Ponte, APUENTE
Ponte Parada, APUENTE-PARADA
Portaleiras, As PORTALEIRAS
Portela, APORTELA
Pousa, APOUSA
Retorta, ARETORTA
Reza, AREZA
Rial, ORIAL
Seixeiras, AsSEIJEIRAS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

SotorrañaSOTORRAÑA
Torgo, OTORGO
Touciñas, AsTOUCIÑAS
Touzal da Retorta, OTOUZAL DE RETORTA
Touzal do Barreiro, OTOUZAL DEL BARREIRO
Uceira, AUCEIRA
VentanaVENTANA
VilamideVILAMID
VilanovaVILANOVA
VilariñoVILARIÑO
VisticovoVISTICOVO
Non figuran no nomenclátor:
Bidueira, A
Bouza, A
Petán (San Xián)
Abelenda, AABELENDA
Aldeíña, AALDEIÑA
Alén, AALEN
Ameixeiras, AsAMEIJEIRAS
CampolongoCAMPOLONGO
Carballal, OCARBALLAL
Casancho, OCASANCHO
Castiñeira, ACASTIÑEIRA
Ceo, OCEO
Cima de VilaCIMA DE VILA
Folón, OFOLON
Gandarela, AGANDARELA
Grandal, OGRANDAL
GundiánGUNDIAN
Igrexa Vella, AIGLESIA VIEJA
Laxas, AsLAJAS
MoncelosMONCELOS
Outeiro, OOUTEIRO
Panascal, OPANASCAL
Piñeiro, OPIÑEIRO
Ponte Deva, APUENTE-DEVA
Porteliña, APORTELIÑA
Portonaval, OPORTONAVAL
Rial, ORIAL
SenandeSENANDE
Suigrexa, ASUB-IGLESIA
Surreira, ASURREIRA
Ucha, AUCHA
Xesteira, AJESTEIRA
Non figura no nomenclátor:
Aldea de Arriba
Valeixe (Santa Cristina)
Abelán, OABELAN
Adegas, AsADEGAS
Aldea, AALDEA
Almuíña, AALMUIÑA
Balsada, ABALSADA
BarreirosBARREIROS
BorraxeirosBORRAJEIROS
BorzaBORZA
Boucigos, OsBOUCIGOS
BouzaboaBOUZABOA
BouzasBOUZAS
Broca, ABROCA
Cabo de VilaCABO DE VILA
Candán, OCANDAN
Carballo da Pedra, OCARBALLO DA PEDRA
Carqueixa, ACARQUEIXAS
CarracedoCARRACEDO
CarralcovaCARRALCOVA
Carrasqueira, ACARRASQUEIRA
Casanova, ACASA NOVA
Castiñeiro Longo, OCASTIÑEIRO LONGO
Castro de Abaixo, OCASTRO DE ABAJO
Castro de Arriba, OCASTRO DE ARRIBA
Cavada, ACAVADA
Cavadas, AsAS CAVADAS
CerdeiredoCERDEIREDO
Corgas, AsCORGAS
Corgas en Carreiro, AsCORGAS EN CARREIRO
Costa, ACOSTA
Costa das Tallós, ACOSTA DAS TALLÓS
Costa de Valeixe, ACOSTA DE VALEIXE
Coto de Ventín, OCOTO
Cruceiro, OCRUCEIRO
Cruz, ACRUZ
Cucurruxo, OCUCURRUJO
Chan do Val, ACHAN DO VAL
ChansCHANS
Cheiriña, ACHEIRIÑA
Espedregada, AESPEDREGADA
Estremadoiro, OEXTREMADOIRO
Fonte das Tallós, AFONTE DAS TALLÓS
Foxo, OFOJO
Furnia, A FURNIA
Gurgullón, OGURGULLON
Laranxeira, ALARANXEIRA
Laxas, AsLAJAS DE GUIMARANS
Laxas de Barreiros, AsLAJAS DE BARREIRO
Loureiros, OsLOUREIROS
Miñoteira, AMIÑOTEIRA
MourelosMOURELOS
Muíños, OsMOLINOS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Outeiro, OOUTEIRO
Paces, OsPACES
ParadelaPARADELA
Pazo das Tallós, OPAZO DE TALLÓS
Pazo de Valeixe, OPAZO DE VALEIJE
Pedreira de Barreiros, APEDREIRA DE BARREIROS
Pedreira de Guimeráns, APEDREIRA DE GUIMERANS
Perdigota, APERDIGOTA
PintelosPINTELOS
Piñeiro, OPIÑEIRO
PortaleirasPORTALEIRAS
Portela, APORTELA
Raposeiras, AsRAPOSEIRAS
Raxeira, ARAJEIRA
Redoi REDOY
Rega, AREGA
Regueiro, OREGUEIRO
Rozada, AROZADA
Rúa, ARUA DE VALEIJE
Rúa de Pintelos, ARÚA DE PINTELOS
Senra, ASENRA
SibeiSEBEY
Sobreiro, OSOBREIRO
SouteloSOUTELO
SoutiñoSOUTIÑO
SuermidaSÚA HERMIDA
Tafona, ATAFONA
TaínTAIN
Tallós, AsTALLOS
Temperán, OTEMPERAN
Tesoureiras, AsTESOUREIRAS
Torre, ATORRE
Touzosas, AsTOUZOSAS
ValeixeVALEIJE
Veiga de Chan, AVEIGA-CHAN
VentínVINTIN
Viñavella, AVIÑAVELLA
Non figura no nomenclátor:
Outeiras, As

CATOIRA

Abalo (San Mamede)
Busto, OBUSTO
Condado, OCONDADO
CoresCORES
FreixeiroFREIXEIRO
Souto da Vila, OSOUTO DA VILA
Non figura no nomenclátor:
Veiga, A
Catoira (San Miguel)
AragundeARAGUNDE
BarralBARRAL
Casal de MogosCASAL DE MOGOS
CatoiraCATOIRA
Corredoira, ACORREDOIRA
Outeiriño, OOUTEIRIÑO
Outeiro da Vila, OOUTEIRO DA VILA
Ponte, APONTE
Tras da VeigaTRASDAVEIGA
Non figuran no nomenclátor:
Gabeiras, As
Lombas, As
Muíños de Vento, Os
Dimo (San Pedro)
Busto, OBUSTO
CoaxeCOAXE
GondarGONDAR
Menda, AMENDA
PortocanlesPORTOCANLES
PortoceloPORTOCELO
San SalvadorSAN SALVADOR
TarríoTARRIO
Oeste (Santa Baia)
Baiuca, ABAIUCA
BorreirosBORREIROS
Fabeira, AFABEIRA
Penas, AsPENAS
Progreso, OPROGRESO
Rañas, AsRAÑAS
ViladesusoVILADESUSO
Non figuran no nomenclátor:
Devesa, A
Vintecatro, O

CRECENTE

Albeos (San Xoán)
Beira do Río, AVEIRA DO RIO
Boavista, ABUENAVISTA
CamánCAMAN
Capela, ACAPILLA
Carballosa, ACARBALLOSA
Carreira, ACARREIRA
Cazapal, OCAZAPAL
Cerraque, OCERRAQUE
Chans, AsCHANS
Lama, ALAMA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Mosteiro, OMOSTEIRO
Muíños, OsMUIÑOS
Outeiro, OOUTEIRO
ParadelaPARADELA
Pazo, OPAZO
Perdigón, OPERDIGON
Portela, APORTELA
Redondas, AsREDONDAS
Regalada, AREGALADA
Santa MartaSANTA MARTA
Seixal, OSEIJAL
Uceira, AUCEIRA
VilameánVILAMEA
VilapideVILAPIDE
Non figuran no nomenclátor:
Coto de San Mariño, O
Forno Telleiro, O
Laranxeiras, As
Morgado, O
Rodo, O
Terranova, A
Ameixeira, A (San Bernabeu)
Aldea de Arriba, AALDEA DE ARRIBA
Ameixeira, AAMEIJEIRA
Bouzas, AsBOUZAS
Mouros, OsMOUROS
Padrosos, OsPADROSOS
Reinaldos, OsREINALDOS
Retiro, ORETIRO
Ribas, AsRIVA
San ColmedeSAN COLMED
Non figuran no nomenclátor:
Chabola, A
Paredes
Angudes (San Xoán)
Carreira, ACARREIRA
ParadelaPARADELA
Pousa, APOUSA
Quinta, AQUINTA
Rial, ORIAL
SaboiSABOY
Non figura no nomenclátor:
Penelas
Crecente (San Pedro)
AbelánABELAN
Castro, OCASTRO
Costa, ACOSTA
Coto, OCOTO
CrecenteCRECENTE
CurrásCURRÁS
Fernández, OsFERNANDEZ
Gorrións, OsGORRIONES
Lameiro, OLAMEIRO
LobariñasLOBARIÑAS
MonteceloMONTECELO
Piñas, OsPIÑAS
Rubia, ARUBIA
Serra, ASIERRA
ValeixeVALEIJE
Non figuran no nomenclátor:
Piñeiros, Os
Rego de Auga

Filgueira (San Pedro)

Agro, OAGRO
Aldea, AALDEA DE ABAJO
Baróns, OsVARONES
Calzada, ACALZADA
CañotoCAÑOTO
Carballás, OsCARBALLAS
CasaresCASARES
Casás, OsCASAS
Ceo, OCEO
Coiñedo, OCOIÑEDO
Costa, ACOSTA
Choca, ACHOCA
Ermida, AHERMIDA
GuilladeGUILLADE
Outeiro, OOUTEIRO
Pazo, OPAZO
Pousa, APOUSA
Rego, OREGO
Riba, ARIVAS
Souto, OSOUTO
Surreiro, OSURREIRO
Tabernas, AsTABERNAS
Viña, AVIÑA
Non figuran no nomenclátor:
Carreira, A
Devesa, A
Martingos, Os
Quintas, As
Raxeira, A
Reguengo, O
Rial, O
Rochela, A
Romano, O
Sifón, O
Ucha, A

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Freixo, O (San Roque)
Freixo, OFREIJO
Granxa, AGRANJA
Lombo, OLOMBO
MollapánMOLLAPAN
NaneNANE
SoutomaiorSOTOMAYOR
Quintela (San Caetano)
BorboteBORBOTE
Cabo de Aldea, OCABO DE ALDEA
Cancelo, OCANCELO
Capela, ACAPILLA
Coedros, OsCOEDROS
Fonte Rastrada, AFUENTE
Frieira, AFRIEIRA
Laxas, AsLAJAS
Non figuran no nomenclátor:
Bazoca, A
Leira, A
Rectoral, A
Sabanle, A
Xeixeira, A
Rebordechán (Santa María)
Cotado, OCOTADO
Miaxal, OMIAJAL
ParadaPARADA
Pazo, OPAZO
Pousa, APOUSA
Reguengo, OREGUENGO
Surreiro, OSURREIRO
Tarendo, OTARENDO
TixosaTIJOSA
Non figuran no nomenclátor:
Aldea de Acá
Aldea de Alá
Cima da Aldea
Chabola, A
Souteleira, A
Veiga de Vila
Ribeira (Santa Mariña)
Alboredos, OsALBOREDOS
Cabo de VilaCABO DE VILA
Capela, ACAPILLA
Estrada, AESTRADA
Fillós, OsFILLOS
Outeiro, OOUTEIRO
ParedesPAREDES
Ponte Ribadil, APUENTE-RIBADIL
Pousa, APOUSA
Regueiro, OREGUEIRO
Ribeira de AbaixoRIBERA DE ABAJO
Santa MariñaSANTA MARINA
Xesta, AXESTA
Non figuran no nomenclátor:
Carballeira, A
Casavella, A
Coedros, Os
Foz, A
Outeiro de Baixo, O
Outeiro de Riba, O
Rola, A
Torre, A
Sendelle (Santa Cruz)
AldemirALDEMIR
Capela, ACAPILLA
Corga, ACORGA
Chan de Souto, ACHAN DE SOUTO
Ermida, AHERMIDA
LougarésLOUGARES
Pazo, OPAZO
Pereiras, AsPEREIRAS
Quintas, AsQUINTAS
Non figura no nomenclátor:
Laxa, A
Vilar (San Xorxe)
Carreira, ACARREIRA
Cavadas, AsCABADAS
GarabelosGARABELOS
MandelosMANDELOS
Moucho, OMOUCHO
Nogueira, ANOGUEIRA
Outeiro, OOUTEIRO
Pazo, OPAZO
Pedrabranca, APIEDRABLANCA
Penagrande, APENAGRANDE
Portela, APORTELA
PradoPRADO
Quintas, AsQUINTAS
Serra, ASIERRA
Non figuran no nomenclátor:
Carrasqueira, A
Casanova, A
Estanqueiro, O
Fonte do Primo, A
Palacio, O
Perdigón, O
Pombal, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

FORNELOS DE MONTES

Calvos (Santo Adrián)
Alén de Arriba, AALEN
Cima de VilaCIMA DE VILA
Curuxeira, ACORUJEIRA
Non figuran no nomenclátor:
Alén de Abaixo, A
Pereiral, O
Estacas, As (Santa María)
BustelosBUSTELOS
CouñagoCOUÑAGO
Estacas, AsESTACAS
Non figura no nomenclátor:
Campeliños, Os
Fornelos de Montes (San Lourenzo)
Fondo de VilaFONDO DE VILA
Igrexa, AIGLESIA (CAPITAL)
Portela, APORTELA
RialRIAL
SoutosicoSOUTOSICO
VilánVILAN
Non figuran no nomenclátor:
Arrotea, A
Ceo, O
Costiña, A
Portovilán, O
Laxe, A (San Xosé)
Airoa, AAIROA
Casal, OCASAL
Couso, OCOUSO
EntrerríosENTRERRIOS
Oitavén (San Vicente)
OitavénOITAVEN
San VicenteSAN VICENTE
Traspielas (Santa María)
FreazaFREAZA
PardalongasPARDALONGAS
San AmaroSAN MAURO
TraspielasTRASPIELAS
Ventín (San Miguel)
Ventín de ArribaVENTIN A BERDUCIDO
Ventín de AbaixoVENTIN A FORNELOS

O GROVE

Grove, O (San Martiño)
ArdiaARDIA
BoibasBOIBAS
BorreirosBORREIROS
CamposCAMPOS
CantodorxoCANTODORXO
Carballeira, ACARBALLEIRA (A)
Con, OCON (O)
EstonlloESTONLLO
Graña, AGRAÑA (A)
Grove, OGROVE (O)
MeloxoMELOXO
Pardiños, OsPARDIÑOS
Porto de Meloxo, OPORTO DE MELOXO
Terra de PortoTERRA DE PORTO
Toxa (Illa da)TOXA (ILLA DA)
Viña de Millán, AVIÑA DE MILLÁN
Virxe das MareasVIRXE DAS MAREAS
San Vicente do Grove (San Vicente)
Area, AAREA
BaleaBALEA
Balea MarítimaBALEA MARITIMA
CacheirásCACHEIRAS
Campos, OsCAMPOS
Carreiro, OCARREIRO (O)
CarrínsCARRINS
Coupríns, OsCOUPRINS
Fonte, AFONTE
Gandariña, AGANDARIÑA
Granxa, AGRANXA
Igrexa, AIGLESIA (A)
Lanzada, ALANZADA (A)
MontemarMONTE-MAR
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Pedras NegrasPEDRAS NEGRAS
PereiriñaPEREIRIÑA
QuinteirosQUINTEIROS
ReboredoREBOREDO
San Vicente do MarSAN VICENTE DO MAR
TempránsTEMPRANS
Torre, ATORRE

A ILLA DE AROUSA

Illa de Arousa, A (San Xulián)
Aceñas, AsACEÑAS (AS)
ArousaAROUSA
Cabodeiro, OCABODEIRO (O)
Campelo, OCAMPELO
Castriño, OCANTIÑO (O)
Castriños, OsCASTRIÑOS
Laxe do Pan, ALAXE DO PAN

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Laxes, AsLAXES (AS)
Monte, OMONTE (O)
ParadelaPARADELA
PedracerradaPEDRACERRADA
Rodel, ORODEL
SemoíñoSEMOIÑO
Torre, ATORRE (A)
Non figuran no nomenclátor:
Cantiño, O
Cruceiro, O
Nicho, O
Outeiro, O
Pombal, O
Salga, A
Testos

A LAMA

Antas (Santiago)
AbelaídoABELAIDO
AntasANTAS
Calvario, OCALVARIO
Canceleira, ACANCELEIRA
Candeira, ACANDEIRA
Carreiros, OsCARREIROS
CornideCORNIDE
CotiñoCOTIÑO
Moa, AMOA
Porteliña, APORTELIÑA
Ramallal, ORAMALLAL
Vila do Cabo, AVILA DO CABO
Non figuran no nomenclátor:
Barreiras, As
Concello, O
Portamedos, O
Puza da Ran, A
Puzo, O
Veiga do Valo, A
Barcia do Seixo, A (Santa Ana)
Barcia, ABARCIA
Borralleiro, OBORRALLEIRO
CambesesCAMBESES
CarballeiraCARBALLEIRA
CernedoCERNEDO
Eido da Tendeira, OEIDOTENDEIRA
Eido do Macho, OEIDO MACHO
GabiánGABIAN
Raíces, AsRAICES
Reconco, ORECONCO
TaboadeloTABOADELO
Tatos, OsTATOS
Non figura no nomenclátor:
Ricovanca
Covelo (San Sebastián)
BarbeiraBARBEIRA
Fírveda, AFIRVEDA
Forno, OFORNO
Gateira, AGATEIRA
LaxedoLAJEDO
Outeiro, OUTEIRO
Pelete, OPELETE
Perdiz, APERDIZ
Toxal, OTOJAL
Valciño, OVALCIÑO
VentoseloVENTOSELO
Vincurada, AVINCURADA
Non figura no nomenclátor:
Covelo
Escuadra (San Lourenzo)
AlbánsALBANS
BarbeiraBARBEIRA
Cabanelas, OsCABANELAS
CarrizánsCARRIZANS
Chozas, AsCHOZAS
Peso, OPESO
Portela das EirasPORTELA DAS EIRAS
RozadasROZADAS
San LourenzoSAN LORENZO
SualombaSUA LOMBA
Verdugo, OVERDUGO
Gaxate (San Pedro)
Aldea, AALDEA
Castro, OCASTRO
Cavada, ACAVADA
Eido de Abaixo, OEIDO DE ABAIXO
Igrexa, AIGREXA
Muíños, OsMUIÑOS
Pereiral, OPEREIRAL
Ponte, APUENTE
Ramadiza, ARAMADIZA
RamilRAMIL
Rañas, AsRAÑAS
Rocha, AROCHA
Lama, A (San Salvador)
ArcosARCOS
BrexiñaBREXIÑA
CalcaterraCALCATERRA
CasalitoiCASALITOI

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Cavada, ACAVADA
Cima de VilaCIMA DE VILA
CortegosoCORTEGOSO
Costa, ACOSTA
Cotiño, OCOTIÑO
Fonte, AFONTE
FontecovaFONTECOVA
Ladeira, ALADEIRA
Lama, ALAMA (A)
Mouta, AMOUTA
NanteNANTE
Pedreira, APEDREIRA
Portela, APORTELA
RaceloRACELO
Rial, ORIAL
Santa Ana, ASANTANA
SucastroSUCASTRO
Torta, ATORTA
Toural, OTOURAL
Seixido (San Bartolomeu)
CabalarCABALAR
Campo, OCAMPO
CarreiroCARREIRO
CasavellaCASAVELLA
CendónCENDON
Fentosa, AFENTOSA
Gaiola, AGAYOLA
PumarPUMAR
Seixido, OSEIJIDO
Verducido (San Martiño)
Cavadiña, ACABADIÑA
CortegadaCORTEGADA
Cruceiro, OCRUCEIRO
Eido de Baixo, OEIDO BAIXO
Feixa, AFEIXA
Fraga, AFRAGA
Gándaras, AsGANDARAS
Piñeiro, OPIÑEIRO
Porto, OPORTO
Taraído, OTARAIDO
Val das RodasVALDERRODAS
Non figuran no nomenclátor:
Nogueira, A
Portasouto
Rabilonga, A
Xende (San Paulo)
Aldea, AALDEA
Baralla, ABARALLA
Catadoiro, OCATADOIRO
Eido de Caneiras, OCANEIRAS
Igrexa, AIGREXA
Paradela, APARADELA
Veiga do Muíño, AVEIGA DO MUIÑO
Xesta (San Bartolomeu)
Aredo, OAREDO
Barreiras, AsBARREIRAS
CampeloCAMPELO
Grifa, AGRIFA
LiñaresLIÑARES
Outeiro, OOUTEIRO
PigarzosPIGARZOS
PortomartiñoPORTO-MARTIÑO
XestaXESTA

MEIS

Armenteira, A (Santa María)
BicañoVICAÑO
Busto, OBUSTO (O)
Cabeza de BoiCABEZA DE BOI
CastiñeiraCASTIÑEIRA
Congostras, AsCONGOSTRAS
CousoCOUSO
CuchínCUCHIN
FofánFOFAN
GondesGONDES
Pereiras, AsPEREIRAS (AS)
San AmedioSAN MAMED
SilvánSILVAN
Vacariza, AVACARIZA (A)
ValboaVALBOA
ValdedeusVALDEDEUS
VilarVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Caroi
Leixo, O
Lomba, A
Meis (San Salvador)
Aldea de ArribaALDEA DE ARRIBA
Batán, OBATAN (O)
Casillaflor CASILLAFLOR
Igrexa, AIGLESIA
LusíoLUCIO
Marco, OMARCO (O)
Medoña, AMEDOÑA (A)
OuteiroOUTEIRO (O)
Pazo de Meis, OPAZO DE MEIS (O)
Quintáns, AsQUINTANS (AS)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Redondelo, OREDONDELO (O)
SalcedasSALCEDAS
SerránSERRAN
SilvánSILVAN
SilvosoSILVOSO
Tombo, OTOMBO (O)
Non figuran no nomenclátor:
Barreiras, As
Casal, O
Pedra Furada
Xarelas, As
Nogueira (San Vicente)
CaticovasCATICOBAS
Fondo de VilaFONDO DE VILA
GrelaGRELA
LombaLOMBA
Monte de CasaMONTE DE CASA
PaiendesPAIENDES
PenentePENENTE
Pubuxeira, APUBUXEIRA (A)
QuintánsQUINTANS
RochelaROCHELA
Sobreira, ASOBREIRA (A)
TallónTALLON
Veiga da VilaVEIGA DA VILA
ZacandeZACANDE
Non figuran no nomenclátor:
Centinela, A
Cruceiro, O
Mosteiro, O
Santín
Paradela (Santa María)
CarregalCARREGAL
Casal, OCASAL (O)
Goulla, AGOULLA (A)
LantañónLANTAÑON
LiñaresLIÑARES
Modia, AMODIA
Moroza, AMORAZA (A)
MouxánMOUXAN
Muíño de ArribaMUIÑO DE ARRIBA
Noval, ONOVAL
OuteiroOUTEIRO (O)
PedreiraPEDREIRA
PenaboiPENABOI
PompeánPOMPEAN
Ponte NovaPONTE NOVA
Portelas, AsPORTELAS (AS)
QuintánsQUINTANS (AS)
VilanoviñaVILANOVIÑA
Non figuran no nomenclátor:
Casal do Río
Cuartel, O
Granxa do Sol
Louriño
Lugar, O
Raxadoira, A
Señoráns de Abaixo
Señoráns de Arriba
San Lourenzo de Nogueira (San Lourenzo)
AiAI
BreaVREA
CavadaCAVADA
FontenlaFONTENLA
LadridoLADRIDO
PedrasPEDRAS
Porrelo, OPORRELO
RialRIAL
Rialdonio RIALDONIO
SeixoSEIXO
Non figura no nomenclátor:
Chorente
San Martiño de Meis (San Martiño)
ArosaAROSA
Bandeira, ABANDEIRA (A)
Barcia, ABARCIA (A)
Bouza, ABOUZA (A)
CaxínCAXIN
Cruceiros, OsCRUCEIROS
Gándara, AGANDARA
Gondarei de AbaixoGONDAREI DE ABAIXO
Gondarei de ArribaGONDAREI DE ARRIBA
GuimeránsGUIMERANS
LamasLAMAS
Laxe, ALAXE (A)
Pedreira, APEDREIRA
SaramagosoSARAMAGOSO
TalideTALIDE
Non figura no nomenclátor:
Fornos
San Tomé de Nogueira (San Tomé)
ArcosARCOS
Nogueiró de AbaixoNOGUEIRO DE ABAIXO
Nogueiró de ArribaNOGUEIRO DE ARRIBA
Pazo, OPAZO
Non figura no nomenclátor:
Mosteiro, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

MONDARIZ

Frades (San Martiño)
AboalABOAL
Cambra, ACAMBRA
Costa, ACOSTA
QuintánsQUINTANS
Gargamala (Santa María)
Barro, OBARRO
BoenteBOENTE
MourelleMOURELLE
Rúa, ARUA
Soutiño, OSOUTIÑO
VedrelosVEDRELOS
Lougares (San Fiz)
CabirtalloCABIRTALLO
Casares, OsCASARES
Couto, OCOUTO
Cruceiro, OCRUCEIRO
Chouteira, ACHOUTEIRA
LougaresLOUGARES
OutereloOUTERELO
Santa Baia do MatoSANTA BAYA DO MATO
Non figura no nomenclátor:
Porrón
Meirol (Santo André)
Campados, OsCAMPADOS
FilgueirasFILGUEIRAS
Goleta, AGOLETA
MeirolMEIROL
PenalongaPENALONGA
Non figura no nomenclátor:
Outeiro
Mondariz (Santa Baia)
Ceo, OCEO
Escobeiro, OESCOBEIRO
FoxacoFOXACO
Fraga da Barcia, AFRAGA DA BARCIA
MeroucesMEROUCES
MondarizMONDARIZ
Paredes, AsPAREDES
Pedreira, APEDREIRA
Sesteiro, OSESTEIRO
Mouriscados (San Cibrán)
Campo do Mouro, OCAMPO DO MOURO
CresposCRESPOS
FontánFONTAN
FontebalánFONTEBALAN
PoñePOÑE
Non figura no nomenclátor:
Lamela, A
Porteliña, A
Zamorelle
Queimadelos (Santa María)
AqueleidoAQUELEIDO
Armada, AARMADA
Riofrío (San Miguel)
ArnelaASNELA
Carballal, OCARBALLAL
CernadelaCERNADELA
Chaleira, ACHALEIRA
Pé do MuíñoPE DO MUIÑO
San MiguelSAN MIGUEL
Non figuran no nomenclátor:
Carrascal, O
Outeiro da Moa, O
Sabaxáns (San Mamede)
Costal, OCOSTAL
Coto, OCOTO
Cruceiro, OCRUCEIRO
Chan de Fornos, ACHAN
ErmeloERMELO
Grela, AGRELA
Igrexa, AIGLESIA
Portela, APORTELA
Toutón (San Mateo)
AboalABOAL
CascoCASCO
FestínFESTIN
LordeloLORDELO
PortacurboPORTACURBO
Vilar (San Mamede)
Bouza, ABOUZA
Caeiro, OCAEIRO
Cavadas, AsCABADAS
Costeira, ACOSTEIRA
GarcíasGARCIAS
Granxal, OGRANJAL
Igrexa, AIGLESIA
Laxas, AsLAXAS
Portela da VellaPORTELA
RedoREDO
SoutoSOUTO
TorradosTORRADOS
Xeixo, OXEIXO
Vilasobroso (San Martiño)
Cruceiro, OCRUCEIRO
Pena, APENA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

SaniñánsSANIÑÁNS
VeigadragaVEIGADRAGA
VilasobrosoVILLASOBROSO

MONDARIZ-BALNEARIO

Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lurdes)
Mondariz-Balneario ou TroncosoMONDARIZ-BALNEARIO
Pazo, OPAZO
San PedroSAN PEDRO
Non figura no nomenclátor:
Escobeiro, O

AS NEVES

Batalláns (Santa Eulalia)
Casal do MatoCASALDOMATO
Coutada, ACOUTADA
Cruceiro, OCRUCEIRO
Ermida, AHERMIDA
Fragua, AFRAGUA
Furna, AFURNA
GandarelaGANDARELA
GuilleGUILLE
LentilleLENTILLE
Pazo, OPAZO
Pena, APENA
PesqueixónsPASQUEIXONS
Pío, OPIO
PorteiroPORTEIRO
PortelaPORTELA
Presa, APRESA
TralovalTRASDOVAL
Viso, OVISO
Cerdeira (San Xoán)
Aldea, AALDEA
EmpiadeEMPIADE
Fenteira, AFANTEIRA
Reguiño, OREGUIÑO
Non figuran no nomenclátor:
Eido de Abaixo, O
Eido de Arriba, O
Regueiriño, O
Liñares (Santa María)
Grela, AGRELA
Cruz, ACRUZ
Chan, ACHAN DO SOUTO
Chan da Salgosa, ACHAN DA SALGOSA
Igrexa, AIGLESIA
Pedroso, OPEDROSO
Venda, AVENDA
Non figuran no nomenclátor:
Eido Vello, O
Luceira, A
Pereiro, O
Pombal, O
Neves, As (Santa María)
Aldea, AALDEA
BruñeirasBRUÑEIRAS
Estación, AESTACION
GaraviscoGARAVISCO
GulánsGULANES
Neves, AsNEVES (AS)
ParedesPAREDES
Porqueira, APORQUEIRA
Rubiós (San Xoán)
BarxaBARXA
Calvario, OCALVARIO
CamposCAMPOS
Candán, ACANDAN
Carrasqueira, ACARRASQUEIRA
Casteliño, OCASTELIÑO
Costa, ACOSTA
Couto, OCOUTO
Crasto, OCRASTO
Filgueira, AFILGUEIRA
Gandras, AsGANDRAS
Igrexa, AIGLESIA
Lomba, ALOMBA
Lombo, OLOMBO
Mó, AMO
Outeiro, OOUTEIRO
Porteliña, APORTELIÑA
Ribadeira, ARIBADEIRA
Sobreiro, OSOBREIRO
Non figuran no nomenclátor:
Portela, A
San Cibrán de Ribarteme (San Cibrán)
AlboriñoALBURIÑO
BarroBARRO
Campo, OCAMPO
Cumieira, ACUMIEIRA
Gorgoza, AGORGOZA
Igrexa, AIGLESIA
ParadelaPARADELA
PedriñosPEDRIÑAS
PiñeiroPIÑEIRO
Porteliña, APORTELA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

RibasRIVAS
SequeirósSEQUEIROS
Torre, ATORRE
San Pedro de Batalláns (San Pedro)
Abelleira, AABELLEIRA
AnsarigoANSARIGO
BarceloBARCELO
Batalla, ABATALLA
Canliña, ACANLIÑA
Capela, ACAPELA
Cividá, ACIVIDAD
Costeira, ACUSTEIRA
FerralFERRAL
GuimaránsGUIMERANS
LousadelaLOUSADELA
Maceiras, AsMACEIRAS
Moutada, AMOUTADA
Outeiro, OOUTEIRO
Pousa, APOUSA
SoutoSOUTO
Non figuran no nomenclátor:
Coto, O
Pousiño, O
San Xosé de Ribarteme (San Xosé)
Areal, OAREAL
BabareiraBABAREIRA
BocasBOCAS
Casal da VilaCASAL DA VILA
Cernada, ACERNADA
Cortegosa, ACORTEGOSA
Cotiño, OCOTIÑO
Coto de Lobos, OCOTO DE LOBOS
Coto, OCOTO
Estrema, AEXTREMA
Muradella, AMORADELLA
Outeiro, OOUTEIRO
Pedriñas, AsPEDRIÑAS
Portela, APORTELA
QuinteiroQUINTEIRO
RodeiroRODEIRO
RubialRUBIAL
SancharredondaSANCHARREDONDA
ZafalZAFAL
Non figura no nomenclátor:
Currás
Santiago de Ribarteme (Santiago)
Aldea, AALDEA
Bouza, ABOUZA
Bouzos, OsBOUZOS
Costa, ACOSTA
Coto de Prados, OCOTO DE PRADOS
Cristo, OCRISTO
Chan, ACHAN
Chivanas, AsCHIVANAS
Escaravelleira, AESCARABELLEIRA
Fental, OFENTAL
Folga, AFOLGA
Ladeira, ALADEIRA
Laxes, AsLAXES
NinarellosNINARELLOS
PadrendaPADRENDA
PeizásPEIZAS
Penlas, AsPENLAS
Rochiña, AROCHIÑA
Senra, ASENRA
Soledá, ASOLEDAD
Souto, OSOUTO
Vilar, OVILAR
XestosaXESTOSA
Non figuran no nomenclátor:
Abadía, A
Cubión, O
Lugar, O
Regueiriño, O
Regueiro, O
Xesteira, A
Setados (Santa Euxenia)
BarrelaBARRELA
Costa, ACOSTA
Crasto, OCRASTO
FermilFERMIL
Igrexa, AIGLESIA
LamelaLAMELA
Laxe, ALAXES
Leira Longa, ALEIRALONGA
MedánsMEDANS
Outeiro, OOUTEIRO
Pazo, OPAZO
PedrouzónPEDROUZON
Pousa, APOUSA
Pozas, AsPOZAS
RañadeRAÑADE
Souto, OSOUTO
SucarreiraSUBCARREIRA
Taboexa (Santa María)
AltamiraALTAMIRA
ArufeARUFE
Barreiras, AsBARREIRAS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Bouciñas, AsBOUCIÑAS
BugalleirasBUGALLEIRAS
Candón, OCANDON
Caneiro, OCANEIRO
Carrasqueira, ACARRASQUEIRA
CarreirachánCARREIRACHAN
Corvo, OCORBO
CornedaCORNEDA
CovalagartoCOBALAGARTO
Custoura, ACUSTOURA
Igrexa, AIGLESIA
LeiradiñoLEIRADIÑO
Marco, OMARCO
MillaxendoMILLAXENDO
Moreira, AMOREIRA
MorgallónMORGALLON
Mouro, OMOURO
Outeiro, OOUTEIRO
Pazo, OPAZO
Pedreira, APEDREIRA
PerdeánPERDEAN
Píos, OsPIOS
Rego Novo, OREGONOVO
Reguengo, OREGUENGO
Rodeiro, ORODEIRO
SandomedioSAN MAMED
TrigalTRIGAL
ValverdeVALVERDE
Viña do Pazo, AVIÑA DO PAZO
Non figuran no nomenclátor:
Capela, A
Casal, O
Cotiño, O
Frián
Gañavena, A
Lomba, A
Mariño, O
Novás
Rata, A
Toxal, O
Tortoreos (Santiago)
AntelaANTELA
AntónsANTONES
BarreirosBARREIROS
Bouzas, AsBOUZAS
Calvario, OCALVARIO
Cancela, ACANCELA
CarballásCARBALLAS
Coto, OCOTO
Chan, ACHAN
Fontiña, AFONTIÑA
Igrexa, AIGLESIA
Monte, OMONTE
Pazo, OPAZO
Pías, AsPIAS
Rabelo, ORAVELO
RedondeloREDONDELO
Rego, OREGO
Reguengo, OREGUENGO
VilanovaVILANOVA
Non figura no nomenclátor:
Carboeira, A
Vide (Santa María)
Adega, AADEGA
Aldea, AALDEA
Barreiras, AsBARREIRAS
BarxaBARXA
BermuínBERMUIN
Carrasqueira, ACARRASQUEIRA
Casal, OCASAL
Costa, ACOSTA
Coto, OCOTO
Chan, ACHAN
Chan de Vide, ACHAN DE VIDE
Chanciña, ACHANCIÑA
Escaravelleira, AESCARABELLEIRA
Gandra, AGANDRA
Igrexa, AIGLESIA
Lugar, OLUGAR
MiranciñosMIRANCIÑOS
PanchónsPANCHONS
Ponte, APONTE
Porteliña, APORTELIÑA
PradoPRADO
QuintaQUINTA
RequeixoREQUEIXO
Riba do EidoRIBADOEIDO
Rozadas, AsROZADAS
Souto, OSOUTO
Toxeira, ATOXEIRA
Val, AVAL
Viñas, AsVIÑAS
XestosaXESTOSA
Non figuran no nomenclátor:
Pontaleiras, As
Xestal, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PAZOS DE BORBÉN

Amoedo (San Sadurniño)AMOEDO (SAN SATURNINO P.)
Cabalo, OCABALO (O)
Igrexa, AIGREXA
Non figuran no nomenclátor:
Carballiño, O
Lamasusán
Penas, As
Borbén (Santiago)
Cuartos de BorbénCUARTOS DE BORBEN
Mosteiro, OMOSTEIRO
Pousiño, OPOUSIÑO
SequeirosSEQUEIROS
Cepeda (San Pedro)
Alén, AALEN
Campiño, OCAMPIÑO
Presa, APRESA (A)
Ermida, A (Nosa Señora da Anunciación)
Ermida, AERMIDA (A)
Moscoso (San Paio)
Fraga do ReiFRAGA DO REI
Non figuran no nomenclátor:
Gorgoreiro, O
Lombas, As
Nespereira (San Martiño)
AlviteALVITE
Galleiro, OGALLEIRO (O)
TorrenteTORRENTE
Valado, OVALADO (O)
Non figuran no nomenclátor:
Areeiro, O
Barcenal
Outeiro, O
Zoce
Pazos (Santa María)
Muras, AsMURAS (AS)
PazosPAZOS (CAPITAL)
Xunqueiras (San Salvador)
Cabo de Raña, OCABO DA RAÑA
CasqueirosCASQUEIROS
Chan, ACHAN (A)
Eidos de RibaEIDOS DE RIBA

PONTECESURES

Pontecesures (San Xulián)
Cagaxol, OCAGAXOL
CarreirasCARREIRAS
CondideCONDIDE
Couto, OCOUTO
FenteiraGROBAS-FENTEIRA
GrobasGROBAS-FENTEIRA
InfestaINFESTA (CAPITAL)
PortarraxoiPORTARRAJOY
Porto de AbaixoPORTO DE ABAJO
Porto de ArribaPORTO DE ARRIBA
RedondoREDONDO
San LuísSAN LUIS
San XuliánSAN JULIAN
Toxa, ATOJA
Non figuran no nomenclátor:
Paxareira, A
Souto, O

O PORRIÑO

Atios (Santa Eulalia)
AlvarínALBARIN
Carbón, 0CARBON (O)
Casilla, ACASILLA
Castro, OCASTRO (O)
Cavadas, AsCAVADAS (AS)
Covelo, OCOVELO
Eidos, OsEIDOS (OS)
GalegosGALEGOS (OS)
Guía, AGUIA
Insua, AINSUA
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Pontenova, APONTENOVA
Portela de SoutoPORTELA DE SOUTO (A)
Rial, OREAL (O)
Rocha, AROCHA (A)
Torre, ATORRE (A)
VilafríaVILAFRIA
Non figuran no nomenclátor:
Carballal, O
Liboeira
Viñoeira, A
Cans (Santo Estevo)
AdrozaADROZA
Carreira, ACARREIRA (A)
Castelo, OCASTILLO (O)
Eidos do Medio, OsEIDOS DO MEDIO
Eidos, OsEIDOS (OS)
Graña, AGRAÑA (A)
Painzal, OPAINZAL (O)
Pedreira, APEDREIRA (A)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Non figuran no nomenclátor:
Buraca, A
Cavadiña, A
Chandeiriña, A
Chenlo (San Xoán)
Abas, AsABAS (AS)
Cabreiras, AsCABREIRAS (AS)
Cabreiros, OsCABREIROS (OS)
Cales, AsCALES (AS)
CanadeloCANADELO
Eidos, OsEIDOS (OS)
Escusa, AESCUSA (A)
Filgueiras, AsFILGUEIRAS
Granxa, AGRANXA
Ladeira, ALADEIRA (A)
ParadaPARADA
Penedo, OPENEDO
Pombal, OPOMBAL
Quinta, AQUINTA (A)
Saramagal, OSARAMAGAL
Toxal, OTOSAL
VilarVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Becerreira, A
Pomariño, O
Porto de Eiras
Mosende (San Xurxo)
Barbeito, OBARBEITO
Caeiro, OCAEIRO
Casal, OCASAL
Cavadiña, ACABADIÑA (A)
Costeira, ACOSTEIRA (A)
Devesa, ADEVESA (A)
Falcato, OFALCATO
FigueirasFIGUEIRAS
Folón, OFOLON
Levada, ALEVADA (A)
Madorras, AsMADORRAS (AS)
Monte, OMONTE
Regueiro, OREGUEIRO
Ruela, ARUELA (A)
Pontellas (Santiago)
Abelenda, AABELENDA (A)
Arrotea, AARROTEA (A)
Bouza, ABOUZA
CadavalCADAVAL
Cantoña, ACANTOÑA (A)
CenteánsCENTEÁNS
CochilraCOCHILRRA
Igrexa, AIGREXA (A)
Louriña, ALOURIÑA
Outeiro, OOUTEIRO
Pousadela, APOUSADELA
QuintenlaQUINTENLA
Santo AndréSAN ANDRÉS
Sé, AASE
Porriño, O (Santa María)
AviseiroAVISEIRO
CarracidoCARRACIDO
Carrola, ACARROLA
FilgueiraFILGUEIRA
Gulpilleira, AGULPILLEIRA
MalladouraMALLADOURA
PegoPEGO
Porriño, OPORRIÑO (O)
RamiránsRAMIRÁNS
Sequeiras, AsSEQUEIROS
Non figura no nomenclátor:
Risca, A
San Salvador de Budiño (San Salvador)
Arrotea, AARROTEA
BenunesCRUZ-BENUNES (A)
Casal, OCASAL (O)
Cerquido, OCERQUIDO (O)
CortesCORTES
Cruz, ACRUZ (A)
Chan, ACHAN (A)
Devesa, ADEVESA
Eidos, OsEIDOS (OS)
EirísEIRIZ (A)
MantelleMANTELLE
Mosteiro, OMOSTEIRO (O)
OrbenlleORBENLLE
Picouzo, OPICOUZO (O)
Pombal, OPALOMAR (O)
Rozadas, AsCRUZ-ROZADAS (A)
Sanguío, OSANGUIO
Sobral, OSOBRAL
Toural, OTOURAL
TrapaTRAPA (A)
VacaríaVACARIA
VitureiraVITUREIRA
Non figura no nomenclátor:
Gándaras, As
Torneiros (San Salvador)
Casal de VelloCASAL DE VELLO
Contrasto, OCONTRASTO (O)
Mota, AMOTA (A)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Noval, ONOVAL (O)
Pereira, APEREIRA (A)
Relva, ARELBA (A)
Ribeira, ARIBEIRA (A)
Seixo, OSEIXO (O)
Non figuran no nomenclátor:
Florida, A
Gándara, A

PORTAS

Briallos (San Cristovo)
BarosaBAROSA
BouzaBOUZA
Castro, OCASTRO
Cima de VilaCIMA DE VILA
Cruceiro, OCRUCEIRO
Igrexa, AIGLESIA
Maquieira, AMAQUIEIRA
Outeiriño, OOUTEIRIÑO
PiñeiroPIÑEIRO
San RoqueSAN ROQUE
Non figuran no nomenclátor:
Coita, A
Souto, O
Margaridos, Os
Monte, O
Penalta
Porto, O
Lantaño (San Pedro)
Aldea Nova, AALDEANOVA
AlmiranteALMIRANTE
BaceiroBACEIRO
Cachadas, AsCACHADAS
CachalCACHAL
CasalCASAL
FontenlaFONTENLA
ParedesPAREDES
RialRIAL
San BieitoSAN BENITO
TorreTORRE
Non figura no nomenclátor:
Pedreira, A
Portas (Santa María)
BarreiroBARREIRO
Bouza, ABOUZA
Cachada, ACACHADA
CasalCASAL
CurrásCURRAS
Estación, AESTACION
Fontáns, OsFONTANS
Liñar, OLIÑAR
Moureira, A MOUREIRA
Outeiro, O OUTEIRO
ParadaPARADA
ParadelaPARADELA
ParaísoPARAISO
PazosPAZOS
Peroxa, APEROXA
PiñeiroPIÑEIRO
Porta do CondePORTA DO CONDE
Quenlla, AQUENLLA
RapeiraRAPEIRA
SalacedaSALACEDA
San XoánSAN XOAN
Santiña, ASANTIÑA
Souto SOUTO
Non figuran no nomenclátor:
Graña, A
Nogueiras
Souto de Poio
Vila de Amigo
Romai (San Xián)
BaceloBACELO
Casal, OCASAL
Castro, OROMAY VELLO E CASTRO
Costa, ACOSTA
CoveloCUBELO
CurrásCURRAS
FrieiroFRIEIRO
MourigánMOURIGAN
Porto do SaltoPORTO DO SALTO
QuintánsQUINTANS
Romai VelloROMAY VELLO E CASTRO
TarríoTARRIO
Tras do RíoTRAS DO RIO
VilavedraXAGOBE-VILAVEDRA
XagobeXAGOBE-VILAVEDRA
Non figuran no nomenclátor:
Cachada, A
Chan de Outeiro

RIBADUMIA

Barrantes (Santo André)
BarrantesBARRANTES
CaponiñasCAPONIÑAS
Casal, OCASAL

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Couto de Arriba, OCOUTO DE ARRIBA
Muíños Novos, OsMOLINOS NUEVOS
Non figuran no nomenclátor:
Albar
Barrantiños
Castaños, Os
Coutos, Os
Igrexa, A
Lamas
Loureiro
Outeiral, O
Portela, A
Porto, O
Remesal
Torre, A
Veiguiña, A
Vilaverde
Besomaño (Santa María)
Aldea da Bouza, ABOUZA
Revolta, AREVOLTA
Rial, ORIAL
Non figuran no nomenclátor:
Barral
Costa, A
Lamosa
Revoltiña, A
Leiro (San Xoán)
Barreiro, OBARREIRO
Costa, ACOSTA
LeiromeánLEIROMEAN
PiñeirónPIÑEIRON
Ponte ArnelasPUENTE ARNELAS
Non figuran no nomenclátor:
Abelenda
Bente
Forxán
Noval, O
Regueira, A
Sucasa
Lois (San Fins)
Bouciña, ABOUCIÑA
Casal, OCASAL
Cruz, ACRUZ
Muíños, OsMUIÑOS
XesteiraXESTEIRA
Non figuran no nomenclátor:
Aldea do Monte
Bouza, A
Caxide
Couto, O
Gándara, A
Lede
Medoña, A
Picoña, A
Portarís
Puxeira, A
Remirón
Trastada
Seara, A
Ribadumia (Santa Baia)
CabanelasCABANELAS
Cruceiro Vello, OCRUCEIRO VELLO
Escusa, AESCUSA
Freixo, OFREIXO
MamoelaMAMUELA
PoxafeitaPUXAFEITA
Rabadeiro, ORABADEIRO
Non figuran no nomenclátor:
Albán
Barral
Bouza, A
Bouza Martín, A
Campo Redondo
Casaldarnos
Cunchidos, Os
Curuto, O
Figueira, A
Fonteiriña, A
Outeiro
Rabuñade
Sisán (San Clemenzo)
Barroso, OBARROSO
Carrasqueira, ACARRASQUEIRA
Lomba, ALOMBA
Mosqueiro, OMOSQUEIRO
Sisán GrandeSISANGANDARA
TaboeirosTABUEIROS
Non figuran no nomenclátor:
Cavarcos
Casalvedro, O
Gándara, A
Igrexa, A
Quintáns, As
Pinar, O
Rueiro, O
Sisenla
Souto, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

SALVATERRA DE MIÑO

Alxén (San Paio)
Aldea, AALDEA
Ceo, OCEO
Cotodouro, OCOTODOURO
Erbedeiro, OERVIDEIRO
Fraga do Rei, AFRAGA DO REI(A)
Gándara Chan, AGANDARACHAN
GrixóGRIXO
Igrexa, AIGLESIA (A)
Muíños, OsMUIÑOS
Pazos Altos, OsPAZOS ALTOS E BAIXOS
Pombal, OPOMBAL (O)
Porto, OPORTO (O)
RabadánsRABADANS
Souto, OSOUTO
Teixugueira, ATEIXUGUEIRA
ToucedoTOUCEDO
Vesada, ABESADA (A)
Non figuran no nomenclátor:
Pazos Baixos, Os
Tercias, As
Arantei (San Pedro)
Agrela, AAGRELA
Carrilla, ACARRILLA (A)
Cerdeiriñas, AsCERDEIRIÑAS
Currás, OCURRAS (O)
Igrexa, AIGLESIA (A)
Montiño, OMONTIÑO (O)
Muguiña, AMUGUIÑA (A)
Laranxeiros, OsNARANXEIROS (OS)
NovelleNOVELLE
Pedra Moura, APEDRA MOURA
Praza, APLAZA (A)
Rúa Nova, ARUANOVA (A)
Xestal, OXESTAL (O)
Non figuran no nomenclátor:
Corredoura, A
Gondarán
Quinta de Fillaboa, A
Cabreira (San Miguel)
Arras, AsARRAS (AS)
ArrónARRON
Arrotea, AARROTEA
Barreiras, AsBARREIRAS
Cadavós, OCADAVOS (O)
Cerdeiral, OCERDEIRAL (O)
Devesa, ADEVESA
Gabiñeira, AGABIÑEIRA (A)
Granxa, AGRANXA (A)
Grubenla, AGRUBENLA (A)
Lameiros, OsLAMEIROS (OS)
Laxe, ALAXE (A)
Monte da Bouza, OMONTE DA BOUZA
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Pedra Aguda, APEDRA AGUDA
Pousa, APOUSA (A)
Poza, APOZA (A)
Rañada, ARAÑADA
Río, ORIO (O)
San Roque, OSAN ROQUE
Serra, ASERRA (A)
Torrón, OTORRON
Non figuran no nomenclátor:
Coto da Garota, O
Covelo, O
Maceira, A
Quinta de Fillaboa, A
Corzáns (San Miguel)
BurgueteBURGUETE
Cacha, ACACHA (A)
Escambroeiro, OESCAMBROEIRO
Feira, AFEIRA (A)
Fraga, AFRAGA (A)
Inquisición, AINQUISICION
Lameiro, OLAMEIRO (O)
Monte de Arriba, OMONTE DE ARRIBA
PetánPETAN
Quinteiro, OQUINTEIRO (O)
Roda, ARODA (A)
Serralleira, ASERRALLEIRA (A)
Sueido, OSUEIDO (O)
Taraíño, OTARAIÑO
Torre, ATORRE (A)
VilanovaVILANOVA
Non figuran no nomenclátor:
Bouza, A
Gandarela, A
Gurguillón, O
Inferno, O
Piñeiro, O
Tafona, A
Fiolledo (San Paio)
BurgueteBURGUETE (O)
Carqueixa, ACARQUEIXA (A)
Chans, AsCHANS (AS)
Salgosa, ASALGOSA (A)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

San GregorioSAN GREGORIO
Fornelos (San Xoán)
Abelán, OABELAN
Carrascal, OCARRASCAL(O)
Casco, OCASCO (O)
Cima de VilaCIMA DE VILA
Cruz, ACRUZ (A)
EnxembreENXEMBRE
Fraga, AFRAGA
Fraguiñas, AsFRAGUIÑAS (AS)
GoiendeGOIENDE
MartínMARTIN
OuralOURAL
Pedra Piñeira, APEDRAPIÑEIRA
RañeRAÑE
Rebaído, OREBAIDO
SaaSA
Xesteira, AXESTEIRA (A)
Non figuran no nomenclátor:
Bulleiro, O
Costa, A
Loña, A
Mámoa, A
Seariña, A
Leirado (San Salvador)
Barca, ABARCA
Barral, OBARRAL (O)
BetoteBETOTE
Casco, OCASCO (O)
CazánCAZAN
CurrásCURRAS
Chan, ACHAN (A)
FradesFRADES
Igrexa, AIGLESIA (A)
Lombeira, ALOMBEIRA
Medóns, OsMEDONS (OS)
Outeiro, OOUTEIRO
Pontillón, OPONTILLON
PousadaPOUSADA
QueimadiñaQUEIMADIÑA
SamprínsSAN PRINS
San RoqueSAN ROQUE
Santa CristinaSANTA CRISTINA
ToucedosTOUCEDOS
Vesadiña, ABESADIÑA
Non figuran no nomenclátor:
Coutada, A
Cabo da Viña, O
Freixoeiro, O
Lameira, A
Porteliña, A
Regueira, A
Tellado, O
Lira (San Simón)
Alcázar, OALCAZAR
Bouzas, AsBOUZAS (AS)
Bugallal, ABUGALLAL
Cachopal, OCACHOPAL
Carrasqueiras, AsCARRASQUEIRAS (AS)
Cernadas, AsCERNADAS
Couto, OCOUTO
Covaíño, OCOVAIÑO
Dicoita, ADICOITA (A)
FormarigoFORMARIGO
Gaiosa, AGAIOSA
Outeiro, OOUTEIRO
PereirasPEREIRAS
Pouso, OPOUSO
PuzoPUZO
VilafríaVILAFRIA
Non figuran no nomenclátor:
Ponte Alta
Regueiro da Vila, O
Lourido (Santo André)
Abeleira, AABELEIRA
CantarránCANTALARRANA
Coto Real, OCOTO REAL
Eido Vello, OEIDO VELLO
ForneliñosFORNELIÑOS
Gorita, AGORITA (A)
Non figura no nomenclátor:
Nocelleira, A
Meder (Santo Adrián)
Barral, OBARRAL
BarreirosBARREIROS
Bouza, ABOUZA (A)
Bouzo, OBOUZO (O)
Casal, OCASAL (O)
CodesedaCODESEDA
Covelo, OCOVELO (O)
Eidos, OsEIDOS (OS)
Gándaras, AsCRISTO
Igrexa, AIGLESIA (A)
LamasLAMAS
Lamela, ALAMELA
Luz, ALUZ
Monte, OMONTE (O)
NogueiróNOGUEIRO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Outeiro, OOUTEIRO
PazosPAZOS
Roda, ARODA (A)
Serradela, ASERRADELA
Non figuran no nomenclátor:
Bertigallo, O
Curuxeiras, As
Tapia, A
Oleiros (Santa María)
Antas, AsSANTAS (AS)
Costa, ACOSTA (A)
Coto, OCOTO (O)
Chan de Goia, ACHAN DE GOIA
Outeiro, OOUTEIRO
Pedra Furada, APEDRAFURADA
Regueiras, AsREGUEIRA (A)
Vacaría, AVACARIA
Val de FoxosVAL DE FOXOS
Vao, OBAO (O)
Zacoteiras, AsZACOTEIRAS
Non figuran no nomenclátor:
Chan da Salgosa, A
Teáns
Vesadiña, A
Pesqueiras (Santa Mariña)
Alboeiro, OALBOEIRO (O)
Arcas, AsARCAS (AS)
CoruxoCORUXO
Chan da IgrexaCHAN DA IGLESIA
Fernal, AFERNAL(A)
Fontarcade, AFONTARCADE(A)
GallamondeGALLAMONDE
GandarelaGANDARELA
Outeiriño, OOUTEIRIÑO
Rial, ORIAL (O) E ARCADE
SalcideSALCIDE
Non figuran no nomenclátor:
Laranxeira, A
Ruxiago, O
Porto (San Paulo)
AmilesAMILES
Barca, ABARCA (A)
Barreiros, OsBARREIROS
Coto, OCOTO (O)
Espedrigada, AESPEDRIGADA
Igrexa, AIGLESIA (A)
LambásLAMBAS
Mirón, OMIRON (O)
Picaraña, APICARAÑA
Pombal, OPOMBAL (O)
Porto de AbaixoPORTO DE ABAIXO
Praza, APLAZA (A)
Sobral, OSOBRAL (O)
Salvaterra (San Lourenzo)
Alto da Fonte, OALTO DA FONTE (O)
Bouza do VisoBOUZA DO VISO
Campo da Feira, OCAMPO DA FEIRA (O)
Casal, OCASAL (O)
Castelo, OCASTILLO (O) (CAPITAL)
CodesásCODESAS
Coto COUTO (O)
Couto, OCOUTO (O)
Chan da Ponte, ACHAN DA PONTE
Destros DEXTROS
Ermidas, AsERMITAS (AS)
FerreirosFERREIROS
FillaboaFILLABOA
Fonte da Vila, AFONTE DA VILA (A)
FontouraFONTOURA
Forca, AFORCA (A)
FreixendoFREIXENDO
LagaresLAGARES
Lagoa, ALAGOA
LodeiroLODEIRO
Outeiral, OOUTEIRAL
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Pedreira, APEDREIRA (A)
Petraños, OsPETRAÑOS (OS)
Picada, APICADA (A)
Ramallás, OsRAMALLAS
Telleira, ATELLEIRA
Non figuran no nomenclátor:
Alto da Rañada, O
Barreiras, As
Cadrelas, As
Cangalleira, A
Castelo da Ermida, O
Feás, Os
Fraga, A
Quinta de Babaos, A
Salvaterra
Soutolobre (Santa Comba)
Abelenda, AABELENDA
Bos AiresBUENOS AIRES
Castros, OsCASTROS (OS)
Figueiral, OFIGUEIRAL
Galleiro, OGAIEIRO (O)
Outeiriño, OOUTEIRIÑO (O)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

ValesVALES
Non figuran no nomenclátor:
Pazo, O
Pedras Miúdas, As
Uma (Santo André)
Barreiras, AsBARREIRAS
Cachadiña, ACACHADIÑA
Carrascal, OCARRASCAL (O)
Casal, OCASAL (O)
Eirado, OEIRADO
FinzánsFINZANS
MaceirasMACEIRAS
Outeiro, OOUTEIRO
Santo AndréSAN ANDRES
Non figura no nomenclátor:
Carboal, O
Vilacova (San Xoán)
Barreiras, AsBARREIRAS (AS)
Casal, OCASAL
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
Forcada, AFORCADA
Lagoa, ALAGOA
Penela, APENELA
Reguengo, OREGUENGO
ValiñoVALIÑO
Non figuran no nomenclátor:
Bruzón, O
Cambariña, A
Cataliña, A
Coto, O
Eira de Abaixo, A
Eños, Os
Encrucillada, A
Portapereira, A
Rego, O
Tarendo, O

VIGO

Alcabre (Santa Eulalia)
Ameixeira, AAMEIXEIRA
BarreiroBARREIRO
Carregal, OCARREGAL
Casaliño, OCASALIÑO
Castañal, OCASTAÑAL
Cruceiro, OCRUCEIRO
Fonte, AFONTE
Igrexa, AIGLESIA
MontanaMONTANA
Muíño do Vento, OMUÍÑO DO VENTO
Pardaíña, APARDAÍÑA
Pertegueiras, AsPERTEGUEIRAS
RoadeROADE
Robaleira, AROBALEIRA
Sobreira, ASOBREIRA
Viña GrandeVIÑA-GRANDE
Non figuran no nomenclátor:
Freixeiro
Millareira, A
Quiringosta, A
Turido
Veiguiña, A
Beade (Santo Estevo)
BabíoBABIO
AbaldeBALDE
Carballo do Pazo, OCARBALLO DO PAZO
Coto, OCOTO
Coutadas, AsCOUTADA
FigueirósFIGUEIRÓS
Gándara, AGANDARA
Pena, APENA
Porto, OPORTO
SaaSAA
Non figuran no nomenclátor:
Barallas, As
Dornelas
Facho, O
Lambeiro
Pouleira, A
Presas, As
Quintián
Seixo, O
Venda, A
Bembrive (Santiago)
BaruxánsBARUXANS
Carballal, OCARBALLAL
Chans, AsCHANS
EifonsoEIFONSO
Lameiro, OLAMEIRO
MosteiroMOSTEIRO
Mouteira, AMOUTEIRA
Outeiro, OOUTEIRO
RecaréRECARÉ
San CibránSAN CIBRAN
SegadeSEGADE
Xesteira, AXESTEIRA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

XestosoXESTOSO
Non figuran no nomenclátor:
Cacheno, O
Cruceiro, O
Cruz, A
Esparramáns
Espedrás
Ferreiras
Freires, Os
Mandín
Miraflores
Monte da Pedrosa
Monte do Calvario, O
Mourelle
Novelos
Paio
Parrocha, A
Parrovella, A
Pedra, A
Polvorín, O
Pouso, O
Raposas, As
Regadas, As
Regueiras
Ríos, Os
Toutizo, O
Xeme
Xesteira, A
Bouzas (San Miguel)
BouzasBOUZAS
Cabral (Santa Mariña)
AlzaALZA
AmealAMEAL
BecerreiraBECERREIRA
Caeiro, OCAEIRO
Carballal, OCARBALLAL
Casal, OCASAL
Feira, AFEIRA
Figueiras, AsFIGUEIRAS
Fontiñas, AsFONTIÑAS
Gorxal, OGORXAL
Igrexa, AIGREXA
MaceiriñaMACEIRIÑA
MolaresMOLAIS
NogueiraNOGUEIRA
ParadaPARADA
PeinadorPEINADOR
Penís, APENIS
RequeixoREQUEIXO
Retorta, ARETORTA
RinxelaRINXELA
Sello, OSELLO
VesadaBESADA
Non figuran no nomenclátor:
Amaro
Borralliños
Calvario, O
Cernades
Coto Grande
Chan, A
Gondarisco
Grileira
Lameira, A
Lomba, A
Loureiro, O
Mancoña, A
Meixoeiro, O
Patas, As
Pebidal, A
Ponte, A
Rans, As
Remesil
Riomao, O
San Pedro
Sanín
Tanque, O
Valadas, As
Candeán (San Cristovo)
Candeán de ArribaCANDEAN DE ARRIBA
ErmideHERMIDE
Fonte Escura, AFONTE ESCURA
FreiríaFREIRIA
GoletaGOLETA
Igrexa, AIGREXA
Monte PequenoMONTE PEQUENO
Rabadeira, ARABADEIRA
Salgueiro, OSALGUEIRO
VesadaBESADA
Non figuran no nomenclátor:
Candeán de Abaixo
Costeira, A
Devesa, A
Fonte Barca, A
Lagoa, A
Madroa, A
Pedra Longa
Poba, A
Xunco Mariño
Castrelos (Santa María)
AlviteALBITRE

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

CastreliñosCASTRELIÑOS
Costa, ACOSTA
Chantada, ACHANTADA
Falcoa, AFALCOA
Galindra, AGALINDRA
MacalMACAL
PardarillaPARDARILLA
PazóPAZO
PereiróPEREIRO
PortoloureiroPORTOLOUREIRO
PousaPOUSA
Pousa de AbaixoPOUSA DE ABAIXO
RibadaviaRIBADAVIA
VilouraVILOURA
Non figuran no nomenclátor:
Campiño
Canivouva, A
Cocho, O
Eixón
Igrexa, A
Monte da Serra
Nogueira de Abaixo
Pasales
Seixo
Telleira, A
Xiña
Coia (San Martiño)
Adro, OATRIO
Non figuran no nomenclátor:
Castro Castriño, O
Chouzo, O
Esturáns
Coruxo (San Salvador)
AbadeABAD
Bouzós, OsBOUZOS
BreadouroBREADOURO
BurdésBURDES
Calzada, ACALZADA
Carballal, OCARBALLAL
Carrasqueira, ACARRASQUEIRA
Ceán, OCEAN
Combro, OCOMBRO
Coruxo de AbaixoSUB-CORUJO
Cotarelo, OCOTARELO
Couto de AbaixoCOUTO DE ABAIXO
Couto de ArribaCOUTO DE ARRIBA
FontelaFONTENLA
FragoseloFRAGOSELO
Gándara, AGANDARA
Gato, OGATO
Igrexa, AIGREXA
Laxes, AsLAXES
Longra, ALONGRA
Luz, ALUZ
MelcasMELCAS
MolánsMOLANS
Parrocha, APARROCHA
Pedreira, APEDREIRA
Quintas, AsQUINTANS
Río, ORIO
RomeuROMEU
Rozo, OROZO
San LourenzoSAN LORENZO
Taberna, ATABERNA
TarríoTARRIO
Tintureira, ATINTUREIRA
Torre, ATORRE
Verdeal, OVERDEAL
ViñóVIÑO
Non figuran no nomenclátor:
Muíños
Roteas, As
Silveira, A
Toralla
Vao, O
Florida, A (Santo Antonio)
FigueiridoFIGUEIRIDO
Non figuran no nomenclátor:
Carballa
Espedrigada, A
Lavadouro
Quintela
Freixeiro (San Tomé)
PousafolesPOUSAFOLES
Travesas, AsTRAVIESAS
Non figuran no nomenclátor:
Castaño, O
Cataboi
Fonte Santa, A
Pastora, A
Lavadores (Santa Cristina)
AreeiroAREEIRO
Bagunda, ABAGUNDA
BarreiroBARREIRO
Bouciña, ABOUCIÑA
CambesesCAMBESES
Ceboleira, ACEBOLEIRA
CordeiraCORDEIRA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

CurrosCURROS
GandariñaGANDARIÑA
GandarónGANDARÓN
NaiaNAIA
PardavilaPARDAVILA
Piñeiro, OPIÑEIRO
Rosal Florido, OROSAL
RoteasROTEAS
SabaxánsSABAXANS
SubrideSUBRIDE
VilarVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Brea
Caride
Coutada Nova
Couto, O
Fontáns
Folón
Medeiros
Pateira
Porvelo
Riomao
San Paio
San Paio de Abaixo
Sobreiro
Tixolo, O
Matamá (San Pedro)
BalsaBALSA
BalvísBALVIS
Barxa, ABARXA
BeiránBEIRAN
CamposCAMPOS
Carapucha, ACARAPUCHA
Carneiras, AsCARNEIRA
Castro, OCASTRO
Devesa, ADEBESA
Igrexa, AIGREXA
Lagarella, ALAGARELLA
Mó, AMOO
Outeiro, OOUTEIRO
ParadaPARADA
Pazo, OPAZO
PereiróPEREIRO
Revolta, AREVOLTA
RibásRIBAS
RibelasRIBELAS
Roupeiro, OROUPEIRO
San AmaroSAN AMARO
VilarVILAR
Non figuran no nomenclátor:
Budiño
Carballo
Carpinteira, A
Cocho de San Pedro, O
Coto do Mouro
Fabal, O
Fontela
Lameira, A
Loureiro
Maruxento
Mina das Carneiras
Raxó
Sabarís
Salgueiral
Souteliño
Suolvido
Veigas, As
Veiguiña, A
Xesteira, A
Xuncal
Navia (San Paio)
Bravo, OBRAVO
Cerqueiro, OCERQUEIRO
Devesa, ADEBESA
Eira Vella, AEIRAVELLA
Gándara, AGANDARA
GobernaGOBERNA
Igrexa, AIGREXA
Outeiro, OOUTEIRO
Pereiras, AsPEREIRAS
Pertegueiras, AsPERTIGUEIRAS
QuintelaQUINTELA
Redondo, OREDONDO
SamilSAMIL
Tomada, ATOMADA
Torre, ATORRE
Xuncal, OXUNCAL
Non figuran no nomenclátor:
Barroca, A
Ferreira
Lourido, O
Piñeiro, O
Saíñas, As
Oia (San Miguel)
AmarizAMARIZ
Bouzo, OBOUZO
CanidoCANIDO
CerqueiroCERQUEIRO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Cruceiro, OCRUCEIRO
Eiras, AsEIRAS
Ermida, AHERMIDA
Estea, AESTEA
EsterizESTERIZ
Estomada, AESTOMADA
Figueiras, AsFIGUEIRAS
GontadeGONTADE
Grades, AsGRADES
Igrexa, AIGREXA
Lavandeira, ALAVANDEIRA
Loureiro, OLOUREIRO
Matoca, AMATOCA
MideMIDE
OiaOIA
Outeiro, OOUTEIRO DE ALDEA
Poza, APOZA
Rochas, AsROCHAS
Rozo, OROZO
Senra de Abaixo, ASENRA DE ABAJO
Senra de Arriba, ASENRA DE ARRIBA
Sistro, OSISTRO
Toucido, OTOUCIDO
Verdella, AVERDELLA
Non figuran no nomenclátor:
Currás
Fochiños
Lantexa
Liñares, Os
Silval, O
Toxal, O
Saiáns (San Xurxo)
Cal do OuteiroCAL DO OUTEIRO
Cova da Barxa, ACOVA DA BARXA
DomeiraDEMBIRA
Estea, AESTEA
FontánFONTAN
Gándara, AGANDARA
GarcíasGARCIAS
GondufeGONDUFE
OrxásORXAS
Outeiro, OOUTEIRO
Portiño, OPORTIÑO
San XurxoSAN XURXO
Tomada, ATOMADA
VilaverdeVILAVERDE
Non figuran no nomenclátor:
Aral
Borreiros
Budiases, Os
Cachada, A
Capela, A
Carballido
Castañal, O
Corveira, A
Cova da Becha, A
Devesa, A
Fortiñón
Hortas, As
Miserela
Pinal, O
Souto, O
Volta, A
San Paio (San Paio de Fóra)
Casal, OCASAL
San PaioSAMPAIO
Santo André de Comesaña (Santo André)
CasásCASAS
Cocheiros, OsCOCHEIROS
ComesañaCOMESAÑA
Eidos, OsEIDOS
Igrexa, AIGREXA
Nogueiras, AsNOGUEIRAS
Pazo, OPAZO
Pedra BrancaPEDRA BRANCA
Pedreira, APEDREIRA
Pereiras, AsPEREIRAS
Ponte, APONTE
Rial, ORIAL
RodeiraRODEIRA
RomeuROMEU
SanínSANIN
Tombo, OTOMBO
Viña da Veiga, AVIÑA DA VEIGA
Non figuran no nomenclátor:
Aguieira, A
Bouza, A
Capela, A
Caramuxo, O
Cova da Becha, A
Eixido
Fonte Santa, A
Muíños, Os
Outeiro, O
Sárdoma (San Pedro)
FragosiñoFRAGOSIÑO
Lameiro, OLAMEIRO
LaxeLAXE

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Marco, OMARCO
MoledoMOLEDO
Monte da SerraMONTE DA SERRA
Outeiro, OOUTEIRO
Raviso, ORAVISO
RelfasRELFAS
Non figuran no nomenclátor:
Freixo, O
Louxadas
Outeiro, O
Raposeira, A
Salgueira, A
Teis (San Salvador)
ArnelaARNELA
CacharelaCACHARELA
CanceloCANCELO
Chumba, ACHUMBA
Ferreira, AFERREIRA
FriánFRIÁN
Igrexa, AIGREXA
Mouta, AMOUTA
PadínPADIN
Paradela, APARADELA
Paraixal, OPARAISAL
PouloPOULO
Pugariño, OPUGARIÑO
Ribeira, ARIVEIRA
RorísRORIS
Rotea, AROTEA
Santa TegraSANTA TECLA
TrapaTRAPA
TravesánTRAVESÁN
Valbarda, OBALBARDA
Non figuran no nomenclátor:
Calzada, A
Caños, Os
Coutadas, As
Espiñeiro, O
Flores, As
Foxos
Guía, A
Guixar
Lagoa, A
Laranxo, O
Maceiras
Montecelo, O
Oliveira, A
Presa, A
Punta, A
Ríos
Tizón
Tobel
Toural, O
Troncal, O
Xorxa, A
Valadares (Santo André)
Barrocas, AsBARROCAS
Canizo, OCAÑIZO
Freixo, OFREIXO
Gándara, AGÁNDARA
Garrida, AGARRIDA
Igrexa, AIGREXA
Portal, OPORTAL
San XoánSAN XOAN
SeoaneSEOANE
Sobreira, ASOBREIRA
Non figuran no nomenclátor:
Alba
Bertoles
Carregal, O
Costa, A
Fabás
Outeiro, O
Pinguela, A
Prado
Senra, A
Simona, A
Zamáns (San Mamede)
CidánsCIDANS
Igrexa, AIGREXA
MarcosendeMARCOSENDE
VilaverdeVILAVERDE
Non figuran no nomenclátor:
Casal de Abade
Lagoas, As
Menda, A
Paredes
Vilariño

VILANOVA DE AROUSA

András (San Lourenzo)
Casás, OsCASAS (OS)
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
Gándara, AGANDARA
Igrexa, AIGLESIA
Manga, AMANGA (A)
Rúa Nova, ARUA NOVA (A)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Non figuran no nomenclátor:
Cachadas, As
Tapedello
Baión (San Xoán)
Abelleira, AABELLEIRA (A)
BarciaBARCIA
CarballoCARBALLO
CasalCASAL
FonsínFONSIN
Fontenla, AFONTENLA (A)
FramilFRAMIL
GroufaGROUFA
MozorínMOZORIN
PadernePADERNE
Pereiro, OPEREIRO (O)
Ponte ArnelasPONTE-ARNELAS
RabuñadeRABUÑADE
Rodo, ORODO (O)
RomarísROMARIS
San SimónSAN SIMON
SerantesSERANTES
SesteloSESTELO
TirabaoTIRABAU
Torre, ATORRE (A)
Non figuran no nomenclátor:
Lagoa, A
Tras do Río
Caleiro (Santa María)
Aduana de Corón, AADUNA DE CORON
BoutrínBOUTRIN
CaleiroCALEIRO
CorónCORON
CurrásCURRAS
GalánsGALANS
OusensaOUSENSA
Pantrigueira, APANTRIGUEIRA
San Roque de CorónSAN ROQUE DE CORON
SaradeloSARADELO
TarríoTARRIO
VilamaiorVILLAMIOR
Non figura no nomenclátor:
Montiño, O
Deiro (San Miguel)
CardaldaCARDALDA
CoresCORES
Fragua, AFRAGUA
Igrexa, AIGLESIA
Monte, OMONTE (O)
San Miguel de ArribaSAN MIGUEL DE ARRIBA
San Roque do MonteSAN ROQUE DO MONTE
Viña GrandeVIÑAGRANDE
Tremoedo (Santo Estevo)
CabreiroCABREIRO
Couto, OCOUTO (O)
CuíñaCUIÑA
DeiroDEIRO
GombraGOMBRA
Igrexa, AIGLESIA
MouzosMOUZOS
RañasRAÑAS
San BartolomeuSAN BARTOLOMEU
VilantesVILANTES
Vilanova de Arousa (San Cibrán)
Braña, ABRAÑA (A)
CálagoCALAGO
Cerca, ACERCA (A)
Sinas, AsSINAS (AS)
Vilanova de ArousaVILANOVA DE AROUSA
Non figuran no nomenclátor:
Lera
Xunqueira, A

5696