Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Martes, 27 de outubro de 1998 Páx. 11.574

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 1998 pola que se nomea catedrática de universidade da área de coñecemento de historia da arte, do departamento de Histoira da Arte, a María Luisa Sobrino Manzanares Villanueva Correa (praza 1530/1997).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 20 de outubro de 1997 (BOE do 19 de novembro de 1997), para a provisión da praza de catedrática de universidade, da área de coñecemento de historia da arte, do departamento de Historia da Arte da Univesidade de Santiago de Compostela, a favor de María Luisa Sobrino Manzanares Villanueva Correa e tendo en conta que a interesada cumpre os requisitos ós que alude o punto 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Luisa Sobrino Manzanares Villanueva Correa, catedrática de universidade da área de coñecemento de historia da arte, do departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 1998.

Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela

9370