Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Martes, 01 de decembro de 1998 Páx. 12.850

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 10 de novembro de 1998 pola que se adscribe con carácter definitivo ó Instituto de Educación Secundaria número 1 da Coruña o profesorado que se relaciona no anexo.

Por Decreto 197/1998, do 25 de xuño de 1998, artigo 1 creouse o Instituto de Educación Secundaria nº 1 da Coruña, resultante da fusión nun único centro do IES A Sardiñeira e do IES José Cornide Saavedra, ámbolos dous da mesma localidade, A Coruña.

Procede agora efectua-la adscrición con carácter definitivo, no Instituto de Educación Secundaria número 1 da Coruña do profesorado do Instituto de Educación Secundaria A Sardiñeira, A Coruña.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.-Os profesores de ensino secundario que se relacionan no anexo desta orde, procedentes do suprimido Instituto de Educación Secundaria A Sardiñeira , quedan adscritos definitivamente no Instituto de Educación Secundaria nº 1 da Coruña.

Segundo.-A adscrición a que se refire esta orde non suporá variación nin modificación da situación do profesorado nin dos dereitos que lles corresponden, e os servicios no centro computaranse desde a toma de posesión no instituto de procedencia.

Terceiro.-Nos títulos administrativos dos interesados, a delegación provincial da consellería incluirá dilixencias nas que se faga consta-la posesión no novo instituto.

Cuarto.-A efectividade desta orde será do 1 de outubro de 1998.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 1998.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO

APELIDOS E NOMEDNIDISCIPLINA

CASTELAO MEJUTO, MARIA DEL CARMEN33239428FILOSOFÍA

LOPEZ MEJUTO, JOSE LUIS07685219FILOSOFÍA

OTERO COUSO, JOSE MANUEL76526907GREGO

MARTIN GONZALEZ, BEATRIZ10810237LATÍN

SOUTO GARCIA, CONCEPCION14214360LATÍN

BARREIRO DURO, JOSE74577007LINGUA CASTELÁ E LIT.

BLANCO FERNANDEZ, CARLOS ENRIQUE33804125LINGUA CASTELÁ E LIT.

FARRE GONZALEZ, RAMON32593600LINGUA CASTELÁ E LIT.

MONTERO CEPEDA, SEGISMUNDO01385947LINGUA CASTELÁ E LIT.

PEREZ RODRIGUEZ, LUIS72310143LINGUA CASTELÁ E LIT.

BAAMONDE TRAVESO, JOSEFA33765814XEOGRAFÍA E HISTORIA

LOPEZ PICHER, MERCEDES32161363XEOGRAFÍA E HISTORIA

PEDROUZO VIZCAINO, OLGA33834819XEOGRAFÍA E HISTORIA

RUIZ FERRO, CARMEN42662606XEOGRAFÍA E HISTORIA

VIADER SERRA, JOSE34239220XEOGRAFÍA E HISTORIA

BANDE CRUZ, LUIS34594767MATEMÁTICAS

COLADAS CARBALLOSA, ANTONIO J.33809464MATEMÁTICAS

DELGADO DIAZ, JOSE A.07771166MATEMÁTICAS

PENA CARRASCO, MARIA DE LOS ANGELES32360916MATEMÁTICAS

ROUCO PUENTES, M NIEVES32415339MATEMÁTICAS

COBAS GAMALLO, JOSE HERMOGENES35275397FÍSICA E QUÍMICA

FRANCO FERNANDEZ, FRANCISCO35243616FÍSICA E QUÍMICA

PEREZ DOMINGUEZ, JOSE MARIA19299301FÍSICA E QUÍMICA

VARELA ROMERO, CARMEN32324204FÍSICA E QUÍMICA

GOMEZ VAAMONDE, M DEL ROSARIO33201585BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

GONZALO GARCIA, M MILAGROS16445943BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

MIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS JOSE34902822BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

SERANTES SANCHEZ DE ROJAS, VICTOR M32321877BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

GARCIA CANDALES, ANTONIO33128521DEBUXO

LOPEZ RICO, MARIO33797817DEBUXO

BERTOLEL CUE, Mª PAZ34567209FRANCÉS

GARCIA POMBO, M DEL CARMEN32426385INGLÉS

APELIDOS E NOMEDNIDISCIPLINA

MENDEZ SAN MIGUEL, OLGA33721492INGLÉS

PALLEIRO RODRIGUEZ, ARMANDO32385956INGLÉS

REY ESCRIBANO, M TERESA32276236INGLÉS

RODRIGUEZ PENAS, LUCIA32391482INGLÉS

MOSQUERA LAVADO, BENJAMIN32413183MÚSICA

FERREIRO ROMAR, EMILIO33269729EDUCACIÓN FÍSICA

PREGO IMAZ, GERARDO15249732EDUCACIÓN FÍSICA

GARCIA POSE, ISABEL32415348PSICOLOXÍA E PEDAGOXÍA

BABARRO GONZALEZ, JUAN34576352LINGUA E LITERATURA GALEGA

DOALLO BIEMPICA, MERCEDES32446380LINGUA E LITERATURA GALEGA

GARCIA SENDON, INMACULADA33234702LINGUA E LITERATURA GALEGA

NAVEIRA ROCA, TELMA76512814LINGUA E LITERATURA GALEGA

10503