Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 20 de xaneiro de 1999 Páx. 657

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 29 de decembro de 1998 pola que se resolve a concesión de axudas para accións de apoio económico ós estudiantes universitarios correspondentes ós anexos III e VIII da Orde do 27 de marzo de 1998 (DOG do 6 de abril).

A Orde do 27 de marzo de 1998 (DOG do 6 de abril), pola que se aproban as bases reguladoras que rexen as convocatorias de bolsas para accións de apoio económico ós estudiantes universitarios, prevé, entre outras, as seguintes accións:

-Premios Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para alumnos universitarios que rematen os estudios no ano 1998 (anexo III).

-Bolsas de residencia para a realización de estudios universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo en centros da Comunidade Autónoma por pare dos galegos e os seus descendentes que residan fóra de Galicia (anexo VIII).

Por resolución da Dirección Xeral de Universidades do 2 de decembro de 1998 (DOG do 14 de decembro), e de conformidade coa base 7 do anexo III e coa base 8 dos anexos VIII, respectivamente, fíxose pública unha relación provisional de beneficiarios. No apartado terceiro desta resolución fixábase un prazo de dez (10) días naturais contados desde o día seguinte ó da publicación da resolución no DOG co fin que os interesados, de se-lo caso, formulasen as reclamacións oportunas.

Rematado este prazo e estudiadas as reclamacións presentadas pola comisión avaliadora nomeada por Resolución do 30 de xuño de 1998 (DOG nº 130, do 8 de xullo), da Dirección Xeral de Universidades, esta consellería, de acordo coa proposta de resolución elaborada pola dita comisión

DISPÓN:

Artigo 1º

Concederlles Premio Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ós alumnos universitarios que remataron ós estudios no ano 1998 que se relacionan no anexo I da presente orde.

Artigo 2º

Concederlles bolsas de residencia para a realización de estudios de 1º, 2º ou 3º ciclo en centros da Comunidade Autónoma por parte dos galegos e os seus descendentes que residan fóra de Galicia, ós alumnos universitarios que se relacionan no anexo II da presente orde e na contía que se especifica.

Artigo 3º

O incumprimento das bases establecidas na orde de convocatoria do 27 de marzo de 1998 suporá a perda do dereito a percibi-la axuda correspondente.

Artigo 4º

A presente disposición pon fin á vía administrativa, segundo o disposto no artigo 109 c) da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Contra esta disposición, os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo consonte co establecido nos capítulos II e II da Lei 29/1998, do 13 de xullo (BOE do 14 de xullo), reguladora da xurisdicción contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 1998.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I

PREMIOS FIN DE CARREIRA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS QUE REMATEN OS ESTUDIOS NO ANO 1998

Universidade de Santiago de Compostela

TITULACIÓNSALUMNOS PREMIADOSDNI/NIF

LICENCIATURAS

CIENCIAS BIOLOXICASPUENTE PRIETO, JORGE36117632L

ECONOMIALOPEZ DE PRADO LOPEZ, MARCOS MAILOC33334040W

TITULACIÓNSALUMNOS PREMIADOSDNI/NIF

FARMACIAZARRA FERRO, IRENE35460721B

FILOLOXIA SECCION: FIL. ALEMANAREYMONDEZ FERNANDEZ, IVAN77596175V

FILOLOXIA. SECCION: FIL. CLASICASOUTO OCAMPO, Mª MAR36119413Y

FILOLOXIA GALEGAPORTO SANCHEZ, ANTONIO32823354P

FILOLOXIA HISPANICARABADE VILLAR, Mª DO CEBREIRO44812117K

FILOLOXIA. SECCION:FIL. XERMANICABALTAR ABALO, PILAR35461166L

FILOLOXIA ROMANICAGONZALEZ REY, BEGOÑA44806465G

FILOSOFIAGESTOSO ALVAREZ, MARUXA36117397Z

FISICACAZON BOADO, LORENZO32844377D

HISTORIAIGLESIAS ESTEPA, RAQUEL44809486N

HISTORIA DA ARTECANDELA IGLESIAS, IRIA44807074S

MATEMATICASRODRIGUEZ CASAL, ALBERTO34896829X

MEDICINAMARTINON TORRES, MARIA34995646L

FILOSOFIA E CCIAS. DA EDUCACION. SECCION CIENCIAS DA EDUCACION.VIDAL PUGA, Mª PILAR76990907V

PSICOLOXIAPICON PRADO, EDUARDO45422145C

PSICOPEDAGOXIACARRO FONTENLA, SUSANA Mª76867511Q

QUIMICAVILLAR GAREA, ANA78793764L

VETERINARIAESPINO LOPEZ, LUCIANO76714153E

XEOGRAFIARODRIGUEZ GIADAS, Mª ISABEL44809929H

DIPLOMATURAS

MESTRE. ESPECIALIDADE EDUCACION INFANTIL (PrEmIO cOmpArtIdO)RIO REY, MARTA33293880T

TRABALLO SOCIALBARBEITO VAZQUEZ, VERONICA32835285W

ENXEÑERIAS TECNICAS

ENX. TEC. FORESTAL. ESPECIALIDADE

EN EXPLOTACIONS FORESTAIS.

ARMESTO GONZALEZ, JULIA53114334C

ENX. TEC. INDUSTRIAL. ESPECIALIDADE EN QUIMICA INDUSTRIALLOPEZ SILVA, ANA BELEN33336427C

Universidade da Coruña

TITULACIÓNSALUMNOS PREMIADOSDNI/NIF

LICENCIATURAS

DEREITOGARCIA MACEIRAS, OSCAR32837360F

INFORMATICAEIROA PAZOS, JOSE MANUEL32675498L

SOCIOLOXIAMARTINEZ VAZQUEZ, ANA32778074S

DIPLOMATURAS

LOGOPEDIARODRIGUEZ SEOANE, MONICA46896788H

MESTRE. ESP. EDUCACION INFANTIL (Premio compartido)MARIÑAS GOMEZ, Mª JOSE34893503L

MESTRE. ESP. EDUCACION PRIMARIACARRETERO GARCIA, MAYRA32824224G

Universidade de Vigo

TITULACIÓNSALUMNOS PREMIADOSDNI/NIF

LICENCIATURAS

CIENCIAS DO MARLORENZO GONZALEZ, JOSE IGNACIO44450769A

PUBLICIDADE E RELACIONS PUBLICASPEREZ CONDE, JUAN ANTONIO44078535R

DIPLOMATURAS

ENFERMERIARODRIGUEZ GARCIA, Mª DOLORES78786193S

ENXEÑERIAS

ENX. DE TELECOMUNICACIONSOUSA VIEIRA, Mª ESTRELLA44445723V

TITULACIÓNSALUMNOS PREMIADOSDNI/NIF

ENXEÑERIAS TECNICAS

ENX. TEC. EN INFORMATICA DE XESTIONRODRIGUEZ MARTINEZ, FCO. JAVIER44456082A

ANEXO II

BOLSAS DE RESIDENCIA PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 1º, 2º OU 3º CICLO, EN CENTROS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DESTINADAS ÓS GALEGOS QUE RESIDAN FÓRA DE GALICIA E ÓS SEUS DESCENDENTES

Universidade de Santiago de Compostela

NÚM. EXPED.SOLICITANTEDNI/NIF/Nº PASAPORTECONTÍA

ADXUDICADA

1998/000055-0ALVITE SANTOS, SANDRA53161506L280.000

1998/000005-0BLANCO BUAINAIU, RODRIGO44844691G635.000

1998/000012-0CASTIÑEIRA VIZOSO, ROCIO30834045S130.000

1998/000060-0DELGADO LAMELAS, LIUMYX2487091D380.000

1998/000066-0DIAZ DIEGUEZ, CARLOS51941991X280.000

1998/000063-0EIRAS LORENZO, ALBERTO76970173Y420.000

1998/000065-0ESTEVEZ RODRIGUEZ, JOICY0321236H150.000

1998/000027-0EXPIDO CARDENAS, JESUS30652234L380.000

1998/000028-0FACAL SANTIAGO, SILVIA46917505N635.000

1998/000018-0FERNANDEZ CERVIÑO, CARLA ANDREA44486136L380.000

1998/000007-0FERNANDEZ FREIRIA, INMACULADA71511290N150.000

1998/000068-0FRECHA LESTA, MONICA44681512X130.000

1998/000039-0GIL BERNABE, ANA Mª44044902V170.000

1998/000003-0GONZALEZ GONZALEZ, MATILDE ISABEL189841E585.000

1998/000097-0GUERREIRO PAREDES, TELMO2624649G130.000

1998/000070-0MENDEZ MORCILLO, JOSE MANUEL43128982A200.000

1998/000026-0MOURIÑO EXPOSITO, MARIA TERESA7800413D280.000

1998/000008-0NEHME ALVAREZ, IGNACIO48305641Y280.000

1998/000069-0OTERO MARTINEZ, ROCIO76898140D400.000

1998/000057-0PENA MONTERO, LUISA33544203Z280.000

1998/000019-0PERAZA FANDIÑO, CAMILOX2386942W635.000

1998/000014-0PITA MIERES, BEATRIZ091303Q635.000

1998/000044-0RAMOS LOPEZ, BEATRIZ71503825E150.000

1998/000031-0RODRIGUEZ GACIO, MARCIAL44431106M300.000

1998/000032-0RODRIGUEZ GACIO, Mª CARMEN44429663B450.000

1998/000073-0RODRIGUEZ GONZALEZ, DOLORES0296854Q585.000

1998/000062-0SANCHEZ GIGIREY, Mº KARINA44820917N200.000

1998/000077-0SANCHEZ SANCHEZ, CLARA ISABEL11443046V380.000

1998/000001-0SJÖSTRÖM NOVO, PATRICIAX2427260R635.000

1998/000049-0SORUCO , DIEGO OSCARP23506726635.000

1998/000021-0SOUZA-SANTOS MASEDA, CRISITNACH257686635.000

1998/000033-0TOMAS ARAN, INMACULADA43118147R380.000

1998/000056-0TORREIRA OTERO, ROSA Mº44833833W180.000

1998/000020-0VALES REY, KARINA46899086Q130.000

1998/000042-0VEIGA IZAGUIRRE, MARTA72036501H130.000

Universidade da Coruña

NÚM. EXPED.SOLICITANTEDNI/NIF/Nº PASAPORTECONTÍA

ADXUDICADA

1998/000096-0ALVAREZ GARCIA, BEGOÑA10084660300.000

1998/000081-0ANTOÑON CLEMENTE, JAVIER09761667F300.000

1998/000089-0BAJO LEMA, JORGE36137567J180.000

1998/000071-0BOISA LOPEZ, MANUEL16293545T280.000

1998/000075-0CID MUÑIZ, MARIBEL18596920V380.000

1998/000040-0MEJUTO VAZQUEZ, YOLANDA46710246Y180.000

NÚM. EXPED.SOLICITANTEDNI/NIF/Nº PASAPORTECONTÍA

ADXUDICADA

1998/000085-0PRADA COMBARROS, JESSICA71502480B150.000

1998/000013-0SANTA CRUZ GOMEZ, JIMENA71651858G150.000

1998/000095-0SEOANE SOTO, SUSANA71510785J150.000

Universidade de Vigo

NÚM. EXPED.SOLICITANTEDNI/NIF/Nº PASAPORTECONTÍA

ADXUDICADA

1998/000054-0ADEGA VAZQUEZ, SERGIO44831365H130.000

1998/000017-0ALVAREZ VAZQUEZ, ESTANISLAO44427978M150.000

1998/000083-0CAMACHO LOPEZ, FCO. JOSE25162057B150.000

1998/000029-0COUCE SANJURJO, SARA43131068L130.000

1998/000015-0FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL8839534J150.000

1998/000045-0LOPEZ PEDREIRA, ALICIA36175011J280.000

1998/000016-0MOSQUERA QUINDIMIL, ANTONIO44432447N170.000

1998/000030-0PASTORIZA PIÑOL, JOHNX2359755B300.000

1998/000036-0PENEDO SALCEDA, ELISABETH44486149D380.000

1998/000041-0SANCHEZ ALONSO, ISABEL44428672D180.000

1998/000023-0SANMIGUEL SOUSA, Mª SANDRA34971792Q170.000