Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.421

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 30 de abril de 1999, da Delegación Territorial de Pontevedra, polo que se relacionan liquidacións complementarias pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Fernández Cabello, Consuelo e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, segundo a redacción dada pola Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, relaciónanse liquidacións complementaria pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

Os actos foron adoptados polas oficinas liquidadoras de distrito hipotecario de Cambados e Redondela, en aplicación do artigo 120 e seguintes, e concordantes, da Lei xeral tributaria.

A comparecencia deberá efectuarse, no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio, diante as oficinas sinaladas no parágrafo anterior, con enderezo:

Rúa Ourense 16-Cambados.

Rúa Castro San Pedro 3-1º C-Redondela.

En horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Pontevedra, 30 de abril de 1999.

Francisco Lozano Rodríguez

Delegado territorial de Pontevedra

ANEXO

InteresadoProcedemento

Fernández Cabello, Consuelo

DNI: 2.468.695

Rosalía de Castro, 9, 2º D

A Coruña.

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Exp.: T-918/96

Liq.: 342/793 e 355/98

González Abal, Carmen

DNI: 34.405.621

Montiño de Abaixo 1

Cambados

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Exp.: 733/9

Liq.: 356/97

Jardón Dapoza, Francisco

DNI: 34.600.751

Chapela, Cidadelle 21

Redondela

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Exp.:5-726/98

Liq.: 55/98

Lucio Sobrino, Dolores

Nº pasaporte (Suiza): 057854

San Lorenzo de Nogueira

Meis

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Exp.: T-101/95

Liq.: 131/95