Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.445

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 1999, da División de Recursos Económicos, pola que se fan públicas as adxudicacións dos contratos que se citan.

En cumprimento do disposto no artigo 94.2º da Lei 13/1995, do 18 de maio, de contratos das administracións públicas, esta división de recursos económicos acorda dar publicidade ás adxudicacións dos seguintes contratos:

-Expediente: S-1/99.

Obxecto do contrato: asistencia para a coordinación de compras de centros de Atención Primaria.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación:

Diario Oficial de Galicia do 2 de decembro de 1998.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Anticipado de gasto, urxente, concurso.

Orzamento base de licitación.

9.160.000 ptas.

Adxudicación.

Data: 1-2-1999.

Adxudicatario: Begoña Vilela González.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 9.160.000 ptas.

-Expediente: S-2/99.

Obxecto do contrato: subministración sucesiva de implantes cocleares.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 1998.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Anticipada de gasto, aberto, concurso.

Orzamento base de licitación.

40.000.000 de ptas.

Adxudicación.

Data: 12-2-1999.

Adxudicatario: G.A.E.S., S.A.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 37.000.000 de ptas.

-Expediente: S-6/99.

Obxecto do contrato: deseño e implantación da Intranet do Servicio Galego de Saúde.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación:

Diario Oficial de Galicia do 29 de decembro de 1998.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Anticipada de gasto, urxente, aberto, concurso.

Orzamento base de licitación.

34.937.432 ptas.

Adxudicación:

Data: 26-3-1999.

Adxudicatario: Digital Corporation, S.A.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 34.937.432 ptas.

-Expediente: S- 24/99.

Obxecto do contrato: servicio de administración de Redes Novell.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Ordinario, negociado.

Orzamento base de licitación.

5.520.000 ptas.

Adxudicación.

Data: 12-2-1999.

Adxudicatario: S e S (Software e Solucións).

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 5.520.000 ptas.

-Expediente: S-25/99.

Obxecto do contrato: subministración e instalación equipo rede multiservicio do Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Diario Oficial de Galicia do 8 de xaneiro de 1999.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Anticipado de gasto, aberto e concurso.

Orzamento base de licitación.

324.940.000 ptas.

Adxudicación.

Data: 21-4-1999.

Adxudicatario: Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, S.A.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 305.419.880 ptas.

-Expediente: S-54/99.

Obxecto do contrato: servicio de televisión e telefonía no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

Boletín e data da publicación do anuncio de licitación:

Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro de 1999.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

Ordinario, concurso.

Orzamento base de licitación.

Contrato administrativo especial.

Adxudicación.

Data: 5-3-1999.

Adxudicatarios: Telefónica y Telecomunicaciones Públicas, S.A.-PPT Cabitel.

Importe da adxudicación: contrato administrativo especial.

-Expediente: S-55/99.

Obxecto do contrato: arrendamento equipos servidores de datos.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Urxente, negociado.

Orzamento base de licitación.

95.520.000 ptas.

Adxudicación.

Data: 26-3-1999.

Adxudicatario: Hewlett Packard Española, S.A.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 95.520.000 ptas.

-Expediente: S-56/99.

Obxecto do contrato: arrendamento sucesivo de impresoras e ordenadores.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Diario Oficial de Galicia do 26 de febreiro de 1999.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Ordinario, concurso.

Orzamento base de licitación.

96.720.000 ptas.

Adxudicación.

Data: 21-4-1999.

Adxudicatario: Hewlett Packard Española, S.A.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 96.720.000 ptas.

-Expediente: S-57/99.

Obxecto do contrato: servicio de mantemento das aplicacións informáticas.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Ordinario, negociado.

Orzamento base de licitación.

15.744.000 ptas.

Adxudicación.

Data: 23-2-1999.

Adxudicatario: EHQ España.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 15.744.000 ptas.

-Expediente: S-132/99.

Obxecto do contrato: mantemento da ferramenta e xestor de base de datos multibase.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Ordinario, negociado.

Orzamento base de licitación.

19.602.739 ptas.

Adxudicación.

Data: 26-4-1999.

Adxudicatario: Trans Tools, S.A.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 19.602.739 ptas.

-Expediente: C- 10/99.

Obxecto do contrato: V estudio epidemiolóxico do consumo de drogas.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación:

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Anticipada de gasto, ordinario, negociado.

Orzamento base de licitación.

12.000.000 de ptas.

Adxudicación.

Data: 19-2-1999.

Adxudicatario: Edis, S.A.

Nacionalidade: española.

Importe adxudicación: 12.000.000 de ptas.

-Expediente: C-11/99.

Obxecto do contrato: programa O Cine no ensino.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

Ordinario, negociado.

Orzamento base de licitación.

15.000.000 de ptas.

Adxudicación.

Data: 15-2-1999.

Adxudicatario: Setega, S.L.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 15.000.000 de ptas.

-Expediente: C-44/99.

Obxecto do contrato: subministración sucesiva de paquetes preventivos para usuarios de drogas por vía parenteral.

Boletín e data de publicación do anuncio de licitación:

Diario Oficial de Galicia, do 5 de febreiro de 1999.

Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

Urxencia, aberto, concurso.

Orzamento base de licitación.

30.000.000 de ptas.

Adxudicación:

Data: 8-3-1999.

Adxudicatario: Bexen Oiarso. Sociedad Coperativa.

Nacionalidade: española.

Importe da adxudicación: 30.000.000 de ptas.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 1999.

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo

Director xeral da División de Recursos

Económicos