Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 7.995

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ORDE do 8 de xuño de 1999 pola que se dispón o nomeamento dos vocais do Consello de Administración do Instituto Enerxético de Galicia.

Os representantes das corporacións locais das distintas consellerías que compoñen o Consello de Administración do Instituto Enerxético de Galicia, regulado pola Lei 3/1999, do 11 de marzo, serán nomeados pola consellería competente en materia de enerxía, según establece o artigo 7 da citada lei, polo que unha vez recibidas tódalas propostas por parte dos órganos competentes, procede o seu nomeamento e, en consecuencia,

DISPOÑO:

Artigo único.-Noméanse vocais do Consello de Administración do Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto no artigo 7.2 d) da Lei 3/1999, do 11 de marzo, de creación do Instituto Enerxético de Galicia, as persoas que se relacionan no anexo.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 1999.

Antonio Couceiro Méndez

Conselleiro de Industria y Comercio

ANEXO

A) En representación da Consellería de Industria e Comercio:

Ramón Ordás Badía.

Juan Lizaur Otero.

B) En representación da Consellería de Economía e Facenda:

Ricardo Méndez Rey.

C) En representación da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda:

Antonio López Blanco.

D) En representación da Consellería de Medio Ambiente:

Francisco Pan-Montojo González.

E) En representación das corporacións locais:

Julio Álvarez Núñez.