Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.037

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 1999 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de cirurxía, do departamento de Cirurxía, a José Rubio Álvarez (praza 1579/1998).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 1 de xullo de 1998 (BOE do 21 de xullo) para a provisión da praza de profesor titular de universidade da área de coñecemento de cirurxía, do departamento de Cirurxía, da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de José Rubio Álvarez, tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos a que alude o apartado 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a José Rubio Álvarez, profesor titular de universidade da área de coñecemento de cirurxía, do departamento de Cirurxía, da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 1999.

F. Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela