Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.044

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se somete a información pública a declaración de utilidade pública das instalacións do parque eólico de Paxareiras IIF (Ruña). (Expediente IN661 A-96/3-1).

Para os efectos previstos no artigo 53 da Lei 54/1997, do sector eléctrico, no artigo 10 do Decreto 2619/1966, polo que se aproba o regulamento da Lei 10/1966, sobre expropiación forzosa e sancións en materia de instalacións eléctricas, sométese de novo a información pública a declaración de utilidade pública, en concreto, solicitada por Eurovento, S.L. (unipersoal), con enderezo social na rúa Galeras, 17, 15705 Santiago de Compostela, para o parque eólico Paxareiras IIF (Ruña), ó se ter coñecemento con posterioridade á publicación da primeira exposición pública de que sobre parte do predio número 1, o Concello de Mazaricos xa non ten a condición de titular ou propietario segundo unha sentencia xudicial firme do 1 de outubro de 1998, dictada polo Xulgado de Primeira Instancia número catro da Coruña en autos de menor contía número 236/1996.

Denominación: parque eólico Paxareiras II-F (Ruña).

Municipios afectados: Mazaricos (A Coruña).

Situación: montes Ruña de Colúns e parcela I do Pedregal-Ruña.

O que se fai público para coñecemento xeral e especialmente dos propietarios e demais titulares afectados dos que se insire relación no anexo desta resolución, así como as persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados fosen omitidos, para que poidan examina-lo expediente no que constan as características e afeccións derivadas do proxecto nesta delegación provincial, situada no edificio administrativo Monelos, s/n, 15701 A Coruña, e presenta-las alegacións oportunas no prazo de 30 días, contados desde o seguinte ó da publicación desta resolución.

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os titulares dos predios propostos sexan descoñocidos ou se ignore o lugar de notificación; e deste xeito dirixir ó Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan sobre estes, de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1955.

A Coruña, 1 de xuño de 1999.

Jesús Espada Martínez

Delegado provincial da Coruña

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Propietarios privados afectados Paxareiras IIF (Expte.: IN 661A 96/3)

Beneficiario da expropiación: Eurovento, S.L. Proxecto: parque eólico de Paxareiras IIF (Ruña).

Provincia: A Coruña.

Termo municipal: Mazaricos.

Nome propietarioDomicilioNº predioDenominaciónTermo

municipal

Superficie afectada

SoloVoo

***

Ocupación

temporal

para obra

(m)

****

Cim.

Aerox.

(m)

*

Vía

gabia

(m)

*

Plata-

forma

(m)

*

Transformador

(m)

*

Gabia

(m)

**

Vía

(m)

*

Caamaño Casais, SilvestreLugar de Colúns,

15256 Mazaricos

1A1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos40073001.622

Nome propietarioDomicilioNº predioDenominaciónTermo

municipal

Superficie afectada

SoloVoo

***

Ocupación

temporal

para obra

(m)

****

Cim.

Aerox.

(m)

*

Vía

gabia

(m)

*

Plata-

forma

(m)

*

Transformador

(m)

*

Gabia

(m)

**

Vía

(m)

*

Hrdos. de José González Lado (Rte. González Martínez, José Rolando)Viena, 5-2º C

28936 Móstoles (Madrid)

1B1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos20277603

González Lado, ManuelR/ Irmáns Lavarta, Edif. Perki, nº 5-1ºA

15200 Noia

1C1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos190166157698

González Lado, MaríaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1D1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos76188235623785

González Lado, Domingo RamónLibertad, 17-1º B

28936 Móstoles (Madrid)

1E1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos18118675680859

Lado Casais Hdos. de José (proindiviso)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1F1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos125212351605

Lado Casais, ManuelaLugar de Campelo

15256 Mazaricos

1G1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos9911544646

Hrdos. de José Mª González Casais (Rte. González Cives, José A.)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1H1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos256689800239303.9275.516

Rodríguez García, Manuel ou Hdos. de Perfecto Rodríguez CanosaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1I1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos256953785958133.9275.591

Hrdos. de Rosa Castro Otero (Rte. Castro Otero, Socorro)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1J1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos4912803122862.842

Lado Lado, ConstantinoLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1K1Campo Sobreiro ou Campo CebreiroMazaricos2564504381.5462.640

Hrdos. de José Caamaño Estalote (Rte. Caamaño Velo, Manuel)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1L1Chan do FieiroMazaricos2569106063.6105.373

Hrdos. de Manuel Velo Casais (Velo Muíño, José e Antonio)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1M1Chan do FieiroMazaricos3492763172.048

Hrdos. de Adoración González Alvela (Velo González, Evaristo, María, Manuel e Antonio)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1N1Chan do FieiroMazaricos3493584411.982

González González, Juana (filla de González Ríos, Ramón)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1Ñ1Chan do FieiroMazaricos2563712951.1172.119

Lado Lado, ConstantinoLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1O1Chan do FieiroMazaricos1621472791981

Hrdos. de Rosa Castro Otero (Castro Otero, Socorro, Lorenzo e Antonio)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1P1Chan do FieiroMazaricos16768958

Igrexa parroquial de San Salvador de Colúns (párroco José Dopacio Novoa)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1Q1Chan do FieiroMazaricos63183885471.842

Hrdos. de Santiago Estalote Diz (Caamaño Estalote, José e outros)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1R1Chan do FieiroMazaricos2513152191.1551.847

Hrdos. de José Gesto Caamaño e María Lado Rodríguez (Rte. Gesto Lado, José)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1S1Chan do FieiroMazaricos152194776886

Alvela Romero, Antonio e DorindaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1T1Chan do FieiroMazaricos162931

Rodríguez García, Manuel e Hdos. de Perfecto Rodríguez CanosaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1U1Chan do FieiroMazaricos2983143471.755

Comunidade de Hrdos. de Silvestre Paredes Piñeiro e Estrella Lado Oreiro (Rte. Socorro Paredes Lado)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1V1Chan do FieiroMazaricos2562921761.1001.726

Ingilde Ingilde, FranciscoLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1W1Chan do FieiroMazaricos145242395823

Ingilde Ingilde, FranciscoLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1X1Chan do FieiroMazaricos1437119821

Caamaño Casais, SilvestreLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1Y1Chan do FieiroMazaricos280109311.629

Hrdos. Domingo F. González Ríos (Rte. González Carreira, María)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1Z1Chan do FieiroMazaricos1312792929211.612

Hrdos. de José Mª González Casais (Rte. González Cives, José A.)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1A2Chan do FieiroMazaricos1262753108861.574

Caamaño Mayán, Fidel e esposa e Caamaño Cambeiro e esposaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1B2-1Chan do FieiroMazaricos315145171

Caamaño Alvela, AntonioLugar de Oliveira (Dumbría)

15151 Dumbría

1B2-2Chan do FieiroMazaricos3235182

Caamaño Alvela, PreciosaLugar de Xil de Arcos

15256 Mazaricos

1B2-3Chan do FieiroMazaricos316178

Caamaño Mayán, FranciscoLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1B2-4Chan do FieiroMazaricos16688

Caamaño Cambeiro, Antonio e esposaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1B2-5Chan do FieiroMazaricos161188

Hdos. de José Caamaño Alvela (Caamaño Mayán, Fidel, Adelaida e JoséLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1B2-6Chan do FieiroMazaricos15378866

Hrdos. de Silvestre González GonzálezLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1C2Chan do FieiroMazaricos2642863121.510

Nome propietarioDomicilioNº predioDenominaciónTermo

municipal

Superficie afectada

SoloVoo

***

Ocupación

temporal

para obra

(m)

****

Cim.

Aerox.

(m)

*

Vía

gabia

(m)

*

Plata-

forma

(m)

*

Transformador

(m)

*

Gabia

(m)

**

Vía

(m)

*

Cives Casais, FlorindaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1D2-1Chan do FieiroMazaricos79133114497782

Hrdos. de Consuelo Cives CasaisLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1D2-2Chan do FieiroMazaricos1661279503727

Hrdos. de Josefa París Ríos (González París, Herminio e outros)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1E2Chan do FieiroMazaricos122563905841.474

González Lema, DomingaLugar de Vilarcobo

15256 Mazaricos

1F2Chan do FieiroMazaricos22502471.449

Hrdos. de José Caamaño Estalote (Rte. Caamaño Velo, Manuel)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1G2Chan do FieiroMazaricos2513494164081.465

Comunidade de Hrdos. de Silvestre Paredes Piñeiro e Estrella Lado Oreiro (Rte. Paredes Lado, Socorro)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1H2Chan do FieiroMazaricos256245873699521.418

Fernández Lado, CarmenLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1I2-1Chan do FieiroMazaricos122203174400714

Lado Oreiro, Estrella e esposo Prados Expósito, Manuel (ganancial)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1I2-2Chan do FieiroMazaricos126164167114721

Hrdos. de Constantino Núñez Casais (Rte. Núñez Cerván, José)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1J2Chan do FieiroMazaricos807396462

González Lado, ConstantinoLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1K2Chan do FieiroMazaricos16479146185919

Lado Lado, Domingo e o seu tío Lado Lado, ManuelLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1L2Chan do FieiroMazaricos247334165728439511.421

Comunidade herdeiros de Silvestre Paredes Piñeiro e Estrella Lado Oreiro (Rte. Paredes Lado, Socorro)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1M2Chan do FieiroMazaricos24423279532409001.348

Hrdos. de Leocadia Alvela Maceiras (Alvela Maceiras, Margarita Encarnación, Estrella e José)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1N2Chan do FieiroMazaricos131312073369443783

Casais Santos, JoséLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1N2Chan do FieiroMazaricos162182227153917

Lado Rodríguez, JosefinaLugar de Olveira (Dumbría)

15151 Dumbría

1O2Chan do FieiroMazaricos34671.009

Lado Rodríguez, JuliaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1P2Chan do FieiroMazaricos631793347341.075

Hrdos. de Balbina Lado Rodríguez (Casais Lado, María e Casais Lado, Jesús e pai Casais Santos, José)Lugar de Colúns

15256 Mazaricos

1Q2Chan do FieiroMazaricos1942201448191.009

Lado Lado, MaríaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1R2Chan do FieiroMazaricos3213181.194

Cambeiro Cambeiro, MaríaLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1S2Chan do FieiroMazaricos2052572991.431

Caamaño Casais, SilvestreLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1T2Riba do Prado de FélixMazaricos256261715111.5542.842

Cives Maroño, Hrdos. Ramón (Rpte. Juan Cives Núñez)Lugar de Cives

15256 Mazaricos

1U2Riba do Prado de FélixMazaricos422

Hrdos. de José González Lado (Rte. González Martínez, José Rolando)Viena, 5-2º C

28936 Móstoles (Madrid)

1V2Riba do Prado de FélixMazaricos55835

González Lado, ManuelLugar de Colúns

15256 Mazaricos

1W2Riba do Prado de FélixMazaricos104

* Tipo de afección: expropiación de plena propiedade.

Dimencións: Cimentación=15x15 m. Accesos=12 m de largo. Plataforma=20x20 m. Transformador=10x8 m. Gabia=2 m de largo.

** Tipo de afección: imposición servidume paso eléctrico subterráneo.

*** Tipo de afección: imposición servidume voo pa do aeroxerador.

**** Tipo de afección: ocupación temporal (1 ano) para realización obras de execución parque eólico comprensiva dun corredor de 35 m a cada lado da aliñación de aeroxeradores.