Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.050

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública a iniciación do dereito de audiencia nos expedientes sancionadores na orde social 608/1998 e 121/1999.

Non sendo atopados nos enderezos coñecidos por esta delegación provincial os titulares das empresas que se indican a continuación, resolvo notificar por este medio, ó amparo do artigo 59.4º da Lei 30/1992, que se inicia o prazo de oito días, a partir do día seguinte ó da publicación no DOG, durante o que poderán exerce-lo dereito de audiencia do expediente, previo á resolución; trascorrido aquel, contarán cun novo prazo de tres días para presenta-las alegacións que estimen oportunas perante o órgano que tramita o expediente: Delegación Provincial de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Coruña, todo isto segundo o establecido no Art. 18.2º do R.D. 928/1998, do 14 de maio.

Expediente: 608/1998.

Acta Inf: 1402/1998.

Empresa: Pinturas Casal, S.L.

NIF/DNI: B-15.600.547.

Enderezo: r/ Cardenal Quiroga, 14-B. Narón (A Coruña).

Materia: seguridade e hixiene.

Documentos que constan no expediente: acta de infracción.-Xustificante de recepción. Proposta de sanción: 251.000 ptas.

Expediente: 121/1999.

Acta Inf: 1494/1998.

Empresa: Tarus Fuxeira, S.L.

NIF/DNI: B-15.571.441.

Enderezo: r/ Noriega Varela, 1-bis. Alvedro. Culleredo (A Coruña).

Materia: seguridade e hixiene.

Documentos que constan no expediente: acta de infracción.-Notificación mediante edicto no Concello (ata o 9-2-1999) e no BOP (2-2-1999).

Proposta de sanción: 350.000 ptas.

A Coruña, 24 de maio de 1999.

Reyes Carabel Pedreira

Delegada provincial da Coruña