Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.060

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DO PINO

ANUNCIO.

1. Entidade adxudicadora: Concello do Pino.

2. Obxecto do contrato: servicio de conservación, mantemento e reparación de iluminación pública municipal.

3. Duración: un ano (prorrogable).

4. Tramitación: ordinaria; procedemento: aberto; forma: concurso.

5. Orzamento base de licitación: 4.389.184 ptas. (IVE incluído).

6. Garantías: provisional, 2% do tipo de licitación. Definitiva, 4% do tipo de licitación.

7. Obtención de documentación e información:

Entidade: Concello do Pino; dirección: Pedrouzo, Arca; teléfono: 981 51 10 02; fax: 981 51 11 23.

8. Presentación de ofertas: o prazo de presentación de ofertas será de vinteseis días naturais contados a partir do seguinte ó último anuncio publicado. A documentación que hai que presentar será a que se especifica no prego de cláusulas administrativas. O lugar de presentación das ofertas será na secretaría do concello.

9. Apertura de plicas: Casa do Concello. Ás doce horas do primeiro día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións.

10. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

O Pino, 25 de maio de 1999.

Rubricado