Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 02 de novembro de 1999 Páx. 12.816

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 23 de xullo de 1999 pola que se nomean os vocais do Consello Galego de Formación Profesional.

O Decreto 110/1999, do 8 de abril (DOG do 5 de maio), polo que se crea e regula o Consello Galego de Formación Profesional, establece no seu artigo 5.2º que os membros do Consello Galego de Formación Profesional e os seus suplentes serán nomeados polo titular da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por proposta de cada un dos grupos ou consellerías que representan, polo que,

vistas as designacións realizadas polas diferentes partes que constitúen o Consello,

DISPOÑO:

Artigo único.-Nomea-los vocais do Consello Galego de Formación Profesional que se recollen no anexo desta orde.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 1999.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

1. En representación da Comunidade Autónoma:

a) Consellería de Industria e Comercio.

Titular: Joaquín del Moral Crespo.

Suplente: Ramón Fernández-Linares Bouzas.

b) Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria.

Titular: José Mariano Pérez Fernández.

Suplente: Ángel Espadas Escanciano.

c) Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Titular: Flavio López López.

Suplente: Javier Bouzada Romero.

d) Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

Titular: José María Fernández Olea.

Suplente: María Coutinho Villanueva.

e) Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Titular: Joaquín Mariño Cadarso.

Suplente: José Daniel López Muñoz.

f) Consellería de Medio Ambiente.

Titular: Juan Casares Long.

Suplente: José Manuel Pereira Cordido.

2. En representación das organizacións sindicais:

a) Pola Confederación Intersindical Galega.

Titular: Daniel Bernárdez Cancelas.

Titular: Serafín Otero Fernández.

Suplente: Benedicto Álvarez García.

Suplente: Bieito Alonso Fernández.

b) Por Comisións Obreiras.

Titular: Antonio Madrid Riésquez.

Titular: Lázaro Fernández López.

Titular: Eusebio Justo Santos.

Suplente: Manuel Vázquez Leborán.

Suplente: Concha Lago Piñeiro.

Suplente: Florentino García Solla.

c) Pola Unión Xeral de Traballadores.

Titular: José Tomé Roca.

Titular: Raúl Gómez Farto.

Titular: Francisco Garrido Iglesias.

Suplente: Manuel Golpe Gómez.

Suplente: Manuel García González.

Suplente: Miguel Rodríguez Seco.

3. En representación das organizacións empresariais:

Titular: Rafael Sánchez Sostre.

Titular: Ricardo Fernández Castro.

Titular: Fausto Santamarina Fernández.

Titular: Antonio Dieter Moure-Areán.

Titular: Rolando Rodríguez López.

Titular: Raquel Magán González.

Titular: María José Fernández Robledo.

Titular: José Gregores Tato.

Suplente: Begoña Castro Fernández.

Suplente: Rosa Corral Regueiro.

Suplente: Susana Budiño Rodríguez.

Suplente: José Antonio Neira Cortés.

Suplente: Beatriz Someso Anguita.

Suplente: Ana Teresa Fernández Moreira.

Suplente: Sonia María Fernández Barciela.

Suplente: Francisco León Rodríguez.