Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 24 de xaneiro de 2000 Páx. 959

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

CÉDULA do 7 de decembro de 1999, do Servicio Provincial de Transportes de Lugo, pola que se notifican expedientes sancionadores incoados por infracción da normativa vixente en materia de transportes terrestres devoltas polo servicio de correos por resultaren descoñecidos os seus destinatarios (expediente LU-01582-O-1999 e quince máis).

Pola presente cédula notifícaselles ós denunciados, cos datos e últimos enderezos coñecidos que se sinalan no anexo, as notificacións sancionadoras,

dictadas polo xefe do Servicio Provincial de Transportes de Lugo, facultado polo Decreto 70/1993, do 10 de marzo (DOG do 26 de marzo), recaídas nos expedientes que se citan no anexo.

Fáiselles sabe-lo dereito que os asiste para interpoñeren alegacións perante o Servicio Provincial de Transportes, no prazo de quince días hábiles contados desde o día seguinte á publicación desta cédula.

E para que conste e sirva de notificación ós denunciados de enderezos descoñecidos e en cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), expido, asino e selo a presente cédula en Lugo o 7 de decembro de 1999.

Antonio Lage González

Xefe do Servicio Provincial de Transportes de Lugo

ANEXO

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

LU-01582-O-1999

LU-1373-U

G.C. Tráfico

José Manuel Durán Paradela

Avda. Carrero Blanco, 127-1º B

272 Lugo

Circular transportando froita, carecendo de tarxeta de transportes, vehículo de servicio público lixeiro.

20-9-1999; 12; C-533; 141

Art. 90 Lei 16/1987 e Art. 41 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01611-O-1999

M-6125-TC

G.C. Tráfico

José Fernández Martínez

Navia Castrillón, 11-13

27850 Viveiro-Lugo

Transportar 2 sacos e 2 caixas de noces. Carecendo o vehículo de tarxeta de transportes.

23-9-1999; 17.42.55; N-VI; 454,400

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01614-O-1999

LU-5322-U

G.C. Tráfico

Manuel López Paz

Avda. Carrero Blanco, 115-4º D

272 Lugo

Circular transportando ferramentas para servicio técnico, non realizando o visado da tarxeta no prazo marcado pola Administración. Atópase caducada en data 31-3-1999. Carece de distintivos.

25-9-1999; 17.50.59; N-VI; 474,1

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01619-O-1999

OR-8292-K

G.C. Tráfico

Estévez Conductos Subterráneos

Benito Guises, 2-bajo, 13

Victoria-Gasteiz Álava

Circular transportando uvas en réxime de servicio privado sen estar en posesión da tarxeta visado de transporte.

28-9-1999; 19.00.37; N-120; 491

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01651-O-1999

O-9608-AJ

G.C. Tráfico

José Pérez López

Penaguillón, 1-1º A

32300 O Barco de Valdeorras

Ourense

Circular transportando carga útil (productos de charcutería), sin acreditar o seu conductor ter relación laboral co titular da autorización. Vehículo lixeiro.

23-8-1999; 10.30.01; N-VI; 432, 600

Art. 102.3º Lei 16/1987 e Art. 157 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01659-O-1999

C-3392-BY

G.C. Tráfico

Juan Carlos Fernández de Sousa

Barrio das Flores, T 2-8º C

158 A Coruña

Circular transportando paquetería nun vehículo de aluguer sen conductor, carecendo do contrato de arrendamento sen conductor.

23-9-1999; 18.30; N-VI; 537

Art. 24 da Orde do 20 de xullo de 1995, sobre o arrendamento de vehículos sen conductor (BOE nº 183, do 2 de agosto).Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

10.000 ptas.
LU-01660-O-1999

C-3392-BY

G.C. Tráfico

Juan Carlos Fernández de Sousa

Barrio das Flores, T 2- 8º C

158 A Coruña

Circular transportando paquetería en réxime de servicio público, carecendo de tódolos distintivos.

23-9-1999; 18.30; N-VI; 537

O.M. 25 de outubro de 1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

15.000 ptas.
LU-01747-O-1999

PO-3810-AP

G.C. Tráfico

Enrique Fernández Álvarez

Valladares Barrocas, 120

36315 Vigo-Pontevedra

Circular transportando carga útil, portas e ventás de aluminio, carecendo de tarxeta de transportes.

15-9-1999; 12.55; N-120; 512

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01767-O-1999

LU-3441-W

G.C. Tráfico

Félix Fidalgo Rodríguez

Basille Pousada, 6

27680 Baralla-Lugo

Realizar un transporte privado de mercadorías, carecendo de tarxeta de transportes.

16-10-1999; 20.30; N-VI; 433

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01771-O-1999

LE-2130-AC

G.C. Tráfico

Obras, Camiones y Pavimentos, S.L.

Juan de Lama, 2

24400 Ponferrada-León

Realizar un transporte privado de mercadorías, coa ITV do vehículo caducada.

18-10-1999; 10; C-546; 34

Art. 200.3º do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

47.000 ptas.

LU-01817-O-1999

M-6192-WK

G.C. Tráfico

Fulgencio Mitalles Pérez, S.L.

Jazmin, 7

2833 Madrid

Transportar carga útil, carecendo de tarxeta de transportes.

19-10-1999; 16; N-VI; 529

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.

-Expediente-Matrícula-Denunciante-Denunciado-Último enderezo coñecido-Feito denunciado-Data-Hora-Estrada-p.k.-Precepto

infrinxido

-Precepto

sancionador

-Sanción

proposta

LU-01836-O-1999

PO-8674-AZ

G.C. Tráfico

Antonio Rodríguez Pazo

García Barbón, 122

36201 Vigo-Pontevedra

Circular transportando un peso total de 4.180 kg, estando autorizado para un PMA de 3.500 kg, exceso 680 kg.

25-10-1999; 10.45; N-VI; 496,600

Art. 200.3º do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

25.000 ptas.
LU-01887-O-1999

LU-4251-P

G.C. Tráfico

INUN, S.L.

Tui, 10-2º

274 Lugo

Circular realizando un transporte en réxime de servicio privado complementario, non acreditando o conductor ter relación laboral coa empresa.

6-10-1999; 16.15; N-640; 82,500

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01892-O-1999

PO-0183-U

G.C. Tráfico

Juan José Micaelo Castro

Gallinato, 5

415 Sevilla

Transportar carga útil, carecendo de tarxeta de transportes.

2-11-1999; 16.20; C-546; 24

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01907-O-1999

B-5874-VX

G.C. Tráfico

Keramicos Ktres, S.L.

Roger Lluria, 12

8915 Badalona-Barcelona

Circular transportando carga útil en réxime de servicio privado complementario de mercadorías, carecendo de tarxeta de transportes.

5-11-1999; 11.30; N-634; 572,300

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.
LU-01951-O-1999

OR-1799-I

G.C. Tráfico

Mustapha Chaquay

Lamas de Prado, 89-1º

274 Lugo

Realizar un transporte privado complementario de mercadorías (téxtil, alfombras, etc.), carecendo de autorización de transportes, leva distintivos de servicio privado.

11-11-1999; 12.20;

Art. 103 Lei 16/1987 e Art. 158 do R.D. 1211/1990Art. 143 Lei

16/1987, Art. 201 R.D. 1211/1990

50.000 ptas.