Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 04 de febreiro de 2000 Páx. 1.469

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no DOG nº 18, do xoves 27 de xaneiro de 2000, cómpre efectua-la seguinte corrección:

-Na páxina 1.095, no artigo 1º punto 2, onde di: «-Iniciativas de Emprego Local (ILES)», debe dicir: «-Iniciativas Locais de Emprego (ILES)».