Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Mércores, 17 de maio de 2000 Páx. 7.774

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ACORDO do 4 de maio de 2000, da Delegación Provincial de Pontevedra, polo que se somete a información pública a petición da autorización administrativa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e o estudio de impacto ambiental da instalación eléctrica que se cita. (Expediente IN407A 00/94-4).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, no artigo 9 do Decreto 2617/1966, nos artigos 10 e 16 do Decreto 2619/1966, e na disposición adicional 12 da Lei 54/1997, sométese a información pública a petición da autorización, declaración de utilidade pública, en concreto, a urxente ocupación, e o estudio de impacto ambiental da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: Gamesa Energía, S.A.

Domicilio social: Avda. do Cruceiro da Coruña 201-A, 15705 Santiago de Compostela.

Denominación: L.A.T. desde futura Sub. P.E. Ameixeiras a Sub. P.E. Serra do Cando.

Situación: Lalín e Forcarei (Pontevedra) e Beariz (Ourense).

Descricións técnicas: L.A.T. interprovincial, aérea, de 17.379 m de lonxitude total, a 220 kV, dobre circuíto, con conductor LA-455, sobre apoios metálicos, desde a futura Sub. do P.E. Ameixeiras ata a Sub. existente de Cando, discorrendo o trazado polos concellos de Lalín e Forcarei na provincia de Pontevedra e Beariz na de Ourense. Tramo I de 3.700 m desde a futura Sub. do P.E. Ameixeiras ata o entronque coa futura L.A.T. a 220 kV P.E. Ameixeiras-P.E. Lamasgalán. Tramo II de 9.966 m desde o final do tramo nº 1 ata o apoio 45 da L.A.T. existente a 220 kV S.E. Albarellos-P.E. Cando. Tra

mo III-de 3.713 m desde o apoio 45 ata o 54 da liña existente a 220 kV S.E. Albarellos-P.E. Cando, modificando o tramo existente e poñéndoo de dobre circuíto.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións, nesta delegación provincial, por duplicado, no prazo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

Así mesmo, o estudio de impacto ambiental correspondente ás instalacións da liña poderase examinar nas dependencias da Dirección Xeral de Industria, Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, delegacións provinciais da Consellería de Medio Ambiente de Pontevedra e Ourense, Delegación Provincial da Consellería de Industria e Comercio de Ourense, e Delegación Provincial da Consellería de Industria e Comercio de Pontevedra. Poderán presentarse ante ela, na rúa Eduardo Pondal nº 64, 36003 Pontevedra, cantas alegacións se consideren dentro do mesmo prazo sinalado no parágrafo anterior. Finalizando o dito prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, remitiranse á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, así mesmo, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formula-las posibles alegacións por razón do disposto nos artigos 25 e 26 do regulamento da Lei 10/1966, de expropiación forzosa, e sancións en materia de instalacións eléctricas.

Pontevedra, 4 de maio de 2000.

Carmen Bianchi Valcarce

Delegada provincial de Pontevedra

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

L.A.T. 220 kV P.E. Ameixeiras-P.D. Cando

Lalín

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

SoloVoo

LugarCultivoNome e apelidosEnderezonº apoiommlm

1Campo da Lagoa;Monte baixoC.M.V.M.C. de ZobraZobra nº 54 Zobra128,091.369,5441.086,373

Campo ValínPdte.: Samuel Crespo Dobarro36500 Lalín (Pontevedra)233,64

A Cabana333,64

433,64

528,09

633,64

728,09

2PereiroMonte baixoPedro Acebedo AcebedoCabana nº 1 Zobra

36500 Lalín (Pontevedra)

9,23277,138

Benita Acebedo AcebedoSubirol s/n Froufe

32530 O Irixo (Ourense)

Filomena Acebedo AcebedoLiñeiras nº 1 Zobra

36500 Lalín (Pontevedra)

3FregónMonte alto e monte

baixo

Pedro Acebedo AcebedoCabana nº 1 Zobra

36500 Lalín (Pontevedra)

64,60M.A.=214,797

M.B.=1.723,37

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

SoloVoo

LugarCultivoNome e apelidosEnderezonº apoiommlm

Benita Acebedo AcebedoSubirol s/n Froufe

32530 O Irixo (Ourense)

Filomena Acebedo AcebedoLiñeiras nº 1 Zobra

36500 Lalín (Pontevedra)

4Bresoi;Monte baixoC.M.V.M.C. de ZobraZobra nº 54 Zobra833,641.46944.070,012

MalvaredosPdte.: Samuel Crespo Dobarro36500 Lalín (Pontevedra)933,64

1033,64

Forcarei

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

SoloVoo

LugarCultivoNome e apelidosEnderezonº apoiommlm

5Urzal; Os AcibosMonte alto (piñeiros)M. parroquial de MagdalenaCasa Rectoral nº 15 Soutelo1128,091.932,22M.A.=4.446,289

As Colmease monte baixoPdte.: José Pérez Bertolo36559 Forcarei (Pontevedra)1228,09M.B.=53.520,59

Os Portiños1339,69

Espedelo1439,69

155,38

165,38

1728,09

6EspedeloMonte baixoM. Veciñal da Graña

Pedáneo José María Cerdeira Troitiño

A Graña nº 10 A Madalena

36559 Forcarei (Pontevedra)

1828,09232,216.966,572

7Fonte dos PiollosMonte baixoC.M.V.M.C. de Ameixeiras-Badolo

Pdte.: Fino Pérez Otero

C.Condesa Bárcena nº 6, 8º C

36204 Vigo (Pontevedra)

1828,09298,808.964,099

8CastillónMonte baixoAmable Barros TaboadaOs Codesás nº 10 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

8,81264,368

9CastillónMonte baixoInés Quintá GulíasOs Codesás nº 7 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

18,16544,835

10CastillónMonte baixoMaría Quintá GulíasTravesía de Vigo nº 196-4º Dta.

36207 Vigo (Pontevedra)

29,78893,483

María Teresa Fernández QuintáC. Castella del Sucará nº 10-4º-2ª

Andorra

11CastillónMonte baixoJesús Quintá GulíasTravesía de Vigo nº 147-6º A

32207 Vigo (Pontevedra)

14,17425,156

11-1CastillónMonte baixoMaría Troitiño CerdeiraOs Codesás nº 11 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

13,77413,243

12CastillónMonte baixoJosé Cerdeira ViéitezOs Codesás nº 13 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

13,39401,824

13CastillónMonte baixoRogelio Cerdeira ViéitezA Graña nº 19 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

9,77293,264

14CastillónMonte baixoDelia Troitiño DapenaR/ Parque Venezuela nº 2

Soutelo de Montes

36559 Forcarei (Pontevedra)

4,66139,931

15CastillónMonte baixoJavier Pérez CajaravilleR/ 8 de Octubre nº 31-13

Montevideo-Uruguai

4,64139,25

16CastillónMonte baixoJesús Quintá GulíasTravesía de Vigo nº 147-6º A

32207 Vigo (Pontevedra)

11,71351,501

17CastillónMonte baixoInés Quintá GulíasOs Codesás nº 7 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

10,74322,302

18CastillónMonte baixoDescoñecido

Rpte.: Fiscal da Audiencia Prov.

R/ Salvador Moreno

32002 Pontevedra

1,6449,325

19CastillónMonte baixoDescoñecido

Rpte. Fiscal da Audiencia Prov.

R/ Salvador Moreno

32002 Pontevedra

6,05181,601

20Castillón; PenaMonte baixoC.M.V.M.C. de CodesásOs Codesás nº 2-Madalena, A1923,04602,9818.089,515

Grande; RecostoPdte.: Edelmiro Quintá Gulías36559 Forcarei (Pontevedra)2028,09

21Castillón; Pena

Grande; Recosto

Plantación (piñeiros)

8.972,646 m

(piñeiros) 238,817 m

Mte. Consorciado de Sanguñedo

Pdte.: José María Caneiro

Av. Merelles nº 17

32520 Beariz (Ourense)

2128,09307,04M.A.=8.972,646

M.A. 238,817

22ValiñosMonte altoEdelmiro Dapena RajoyR/ Sta. Teresa de Jesús

Edf. El Mar, nº 8 baixo

36004 Pontevedra

0,288,49

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

SoloVoo

LugarCultivoNome e apelidosEnderezonº apoiommlm

23ValiñosMonte altoJosé Cerdeira ViéitezOs Codesás nº 13 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

0,8124,42

24ValiñosMonte altoInés Quintá GulíasOs Codesás nº 7 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

1,3340,069

25ValiñosMonte altoDelia Troitiño DapenaR/ Parque Venezuela nº 2

Soutelo de Montes

36559 Forcarei (Pontevedra)

1,8455,481

26ValiñosMonte altoMaría Gulías LópezR/ Rodríguez Seoane nº 2-4º A

Salgueiriños (Pontevedra)

5,21156,428

27ValiñosMonte altoJosé Otero SenraR/ Dr. Loureiro Crespo nº 17

36001 Pontevedra

3,35100,629

28ValiñosMonte altoJosé Cerdeira ViéitezOs Codesás nº 13 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

3,83114,919

29ValiñosMonte altoIsolina Quintá GulíasOs Codesás nº 20 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

3,94118,471

30ValiñosMonte altoDelia Troitiño DapenaR/ Parque Venezuela nº 2

Soutelo de Montes

36559 Forcarei (Pontevedra)

26,02780,8

31ValiñosMonte altoJosé Cerdeira ViéitezOs Codesás nº 13 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

6,99209,751

32ValiñosMonte altoInés Quintá GulíasOs Codesás nº 7 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

8,38251,502

33ValiñosMonte altoMaría López TaboadaOs Codesás nº 18 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

8,06241,913

34ValiñosMonte altoEdelmiro Cerdeira ViéitezOs Codesás nº 8 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

7,15214,775

35ValiñosMonte altoMaría Gulías LópezR/ Rodríguez Seoane nº 2-4º A

36004 Salgueiriños (Pontevedra)

6,73201,905

36ValiñosMonte altoSaladina Troitiño GilOs Codesás nº 14 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

4,49134,865

37ValiñosMonte altoEdelmiro Dapena RajoyR/ Sta. Teresa de Jesús

Edf. El Mar, nº 8 baixo

36004 Pontevedra

4,03120,899

38ValiñosMonte altoJosé Otero SenraR/ Dr. Loureiro Crespo nº 17

36001 Pontevedra

4,49134,979

39ValiñosMonte altoDelia Troitiño DapenaR/ Parque Venezuela nº 2

Soutelo de Montes

36559 Forcarei (Pontevedra)

3,70111,059

40ValiñosMonte altoPreciosa Souto GulíasPorto Martín s/n Zobra

36500 Lalín (Pontevedra)

2,8685,953

41ValiñosMonte altoAmable Barros TaboadaOs Codesás nº 10 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

2,0260,781

42ValiñosMonte altoMaría Troitiño CerdeiraOs Codesás nº 11 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

1,1835,609

43ValiñosMonte altoIsolina Quintás GulíasOs Codesás nº 20 Madalena, A

36559 Forcarei (Pontevedra)

0,3410,487

44A Brea; Alto doMonte altoC.M.V.M.C. de Soutelo deR/ Rego nº 172223,042.335,92M.A.=21.663,621

Paimogo;Repoboación (piñeiros)Montes36560 Soutelo de Montes2339,69M.B.=48.414,10

Devesa; Caborco;e monte baixoPdte.: Enriqueta Viéitez Cendón(Pontevedra)2433,64

Roxo;2528,09

Susalados2628,09

2733,64

2833,64

2939,69

45A Lomba;Monte altoC.M.V.M.C. de SixtoO Sisto nº 38 Pardesoa2939,69897,5426.926,364

NovefontesRepoboación (piñeiros)Pdte.: Luis Otero Álvarez36559 Forcarei (Pontevedra)3028,09

46A Costoia; SerrónMonte baixoC.M.V.M.C. de Fixó-PardesoaPardesoa nº 22 Pardesoa3133,641.863,7455.912,296

Pdta.: Julia Acebedo Viéitez36559 Forcarei (Pontevedra)3233,64

3323,04

3428,09

3523,04

47Monte chanMonte altoC.M.V.M.C. de PousadaPousada nº 3 Pardesoa3633,64693,4820.804,667

Repoboación (carballoPdte.: Francisco Álvarez Pérez36559 Forcarei (Pontevedra)3728,09

americano)3828,09

Beariz

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

SoloVoo

LugarCultivoNome e apelidosEnderezonº apoiommlm

48CoveloMonte alto (piñeiros)C.M.V.M.C. de Alén

Pdta.: Clara Rey Gil

Alén nº 27

32520 Beariz (Ourense)

3933,64325,889.776,659

49CoveloMonte baixoC.M.V.M.C. de AbeleiraA Abeleira nº 174033,64281,238.437,087

Pdte.: José Ramos Diz32520 Beariz (Ourense)4149

ANEXO: os apoios nº 42 e 43 e os apoios nº 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 non figuran nesta relación, dado que a súa localización é nos predios 416 e 432 respectivamente, da L.A.T. 220 kV P.E. Cando, subestación de Albarellos.