Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 18 de maio de 2000 Páx. 7.814

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 8 de maio de 2000 que modifica a do 15 de xuño de 1999, pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

No Diario Oficial de Galicia número 126, do 2 de xullo de 1999, publicábase a orde que regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

A aplicación de xeito reiterado do disposto na citada orde pon de manifesto a necesidade de modifica-lo modelo de solicitude aprobado, incorporando datos dos compradores, para unha maior axilidade na tramitación dos expedientes e en beneficio dos administrados.

Por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modifícase o modelo de solicitude de transmisión inter vivos recollido no anexo II da Orde do 15 de xuño de 1999, pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, que queda redactado conforme o modelo anexo a esta orde.

Disposición derradeira

Esta orde entra en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2000.

P.D. (Orde 17-12-1997, DOG nº 246, do 22 de decembro)

Juan José Álvarez Pérez

Secretario xeral da Consellería de Pesca,

Marisqueo e Acuicultura