Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 18 de maio de 2000 Páx. 7.824

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2000, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se emenda o erro padecido na do pasado 13 de abril, pola que se anuncia concurso público para a contratación, mediante procedemento aberto con tramitación urxente, das obras: substitución de cuberta, reparación de aseos e interiores no CEIP das Vendas da Barreira, Riós e outras.

1. Entidade adxudicadora: Xunta de Galicia.

a) Organismo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Centro directivo: Delegación Provincial de Ourense.

2. Obxecto do contrato.

2.1. a) Descrición do obxecto: substitución de cuberta, reparación de aseos e interiores no CEIP das Vendas da Barreira, Riós (Ourense). (Expediente OU 1/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 9.999.999 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.2. a) Descrición do obxecto: substitución de cuberta e obras varias no CEIP de Medeiros, Monterrei (Ourense). (Expediente OU 2/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 8.000.000 de ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.3. a) Descrición do obxecto: substitución de cuberta, reparacións de aseos e interiores no CEIP Princesa de España de Verín (Ourense). (Expediente OU 3/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 14.999.999 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.4. a) Descrición do obxecto: substitución de cuberta, reparacións de instalacións e obras varias no CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas de Bande (Ourense). (Expediente OU 4/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 22.343.371 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: grupo C, subgrupos 4.6.7., categoría d.

2.5. a) Descrición do obxecto: substitución de cuberta, carpintería exterior e aseos no IES nº 1 do Carballiño (Ourense). (Expediente OU 5/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 24.999.999 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: grupo C, subgrupos 4.6.7., categoría d.

2.6. a) Descrición do obxecto: substitución de cuberta e cambio de calefacción no CEIP Otero Pedrayo do Barco de Valdeorras (Ourense). (Expediente OU 6/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 12.999.626 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.7. a) Descrición do obxecto: reposición de cuberta e carpintería exterior no CEIP Manuel Respino da Rúa (Ourense). (Expediente OU 7/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 9.999.999 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.8. a) Descrición do obxecto: peche de parcela, reparación de aseos e construcción de seminarios no CPI de Cambeo, Coles (Ourense). (Expediente OU 8/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 11.961.132 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.9. a) Descrición do obxecto: carpintería exterior e obras varias no CEIP de Eiroás (Ourense). (Expediente OU 9/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 9.621.372 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.10. a) Descrición do obxecto: carpintería exterior e obras varias no CPI de San Cristovo de Cea (Ourense). (Expediente OU 10/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 11.999.310 ptas. IVE Incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.11. a) Descrición do obxecto: construcción e cubrición de pista polideportiva no CEIP Condesa de Fenosa do Barco de Valdeorras (Ourense). (Expediente OU 11/2000).

b) Prazo de execución: 5 meses.

c) Orzamento da obra: 24.999.993 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: grupo C, subgrupos: 3.4.6.7., categoría c.

2.12. a) Descrición do obxecto: ampliación de dúas aulas no CEIP de Prácticas, Ourense. (Expediente OU 12/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 9.607.260 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.13. a) Descrición do obxecto: reparación de cuberta, fachadas, calefacción e obras varias no CEIP Alameda de Ribadavia (Ourense). (Expediente OU 13/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 12.999.997 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

2.14. a) Descrición do obxecto: substitución de carpintería exterior, reparación de cuberta e patio

no CEIP Roberto Blanco Torres da Peroxa (Ourense). (Expediente OU 14/2000).

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) Orzamento da obra: 12.995.115 ptas. IVE incluído.

d) Garantía provisional: non se esixe.

e) Clasificación esixida: exenta.

Ábrese un novo prazo de presentación de proposicións para aquelas empresas que non concorresen ó abeiro do anterior anuncio, as que deberán presentar en man no rexistro xeral da Delegación Provincial de Educación e Ordenación Universitaria de Ourense, antes das 14 horas do décimo terceiro día natural a partir do día seguinte ó da publicación do presente anuncio de rectificación de erros, no Diario Oficial de Galicia, ou por correo na forma indicada no artigo 100 do Regulamento xeral de contratos do Estado.

Documentación que deben presenta-los licitadores: a indicada no prego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposicións: será realizada pola mesa de contratación nas dependencias da Delegación Provincial de Educación e Ordenación Universitaria de Ourense, a partir das 9 horas do segundo día natural seguinte ó do peche do prazo de admisión de ofertas.

No caso de que o dito día coincida en sábado ou festivo, a apertura das proposicións terá lugar o día hábil seguinte.

O prego de cláusulas administrativas particulares e demais documentación complementaria estará á disposición dos licitadores, para o seu exame, durante o prazo de presentación de proposicións, nos días e horas hábiles de oficina no Servicio de Contratación da Delegación Provincial de Educación e Ordenación Universitaria, sito na rúa Concello 11, Ourense, teléfono 988 21 04 20.

Anuncios: o importe do presente anuncio será por conta do adxudicatario do contrato.

Ourense, 10 de maio de 2000.

P.D. (Decreto 87/1990, do 15 de febreiro)

José Luis Vázquez Fernández

Delegado provincial de Ourense