Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 24 de novembro de 2000 Páx. 15.746

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL

ANUNCIO de licitación de expediente de contratación de obras.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Folgoso do Courel.

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría.

c) Número de expediente: C/03.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: pavimentación de accesos ós núcleos de poboación de Folgoso do Courel.

b) Lugar de execución: termo municipal de Folgoso do Courel.

c) Prazo de execución: nove meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento de licitación:

Importe total: 18.062.806 pesetas: 108.559,65 euros.

5. Garantías:

Provisional: o 2% do orzamento base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: Concello de Folgoso do Courel.

b) Domicilio: Fondo de Vila, s/n.

c) Localidade e código postal: Folgoso do Courel 27325.

d) Teléfono e fax: 982 43 30 01.

e) Data límite de obtención da documentación e información: a de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non se esixe.

b) Outros requisitos: os establecidos no prego.

8. Presentación das proposicións:

a) Data límite de presentación: 13 días naturais a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP e no DOG. O prazo comenzará a computarse a partir da última das publicaicóns. Se o último fora sábado ou inhábil, o prazo rematará o seguinte día hábil.

b) Documentación que hai que presentar: a esixida no prego.

c) Lugar de presentación: Concello de Folgoso do Courel.

9. Apertura das ofertas:

Lugar: Concello de Folgoso do Courel.

Data: o cuarto día hábil seguinte ó da finalización do prazo para presentar solicitudes. Se coincidise en sábado abriranse o luns seguinte.

Hora: 13.30 horas.

10. Outras informacións:

a) Criterios de adxudicación no concurso: os establecidos no prego.

b) Exposición pública do prego de cláusulas: catro días hábiles seguintes ó da publicación da última das publicacións deste anuncio no BOP ou DOG.

11. Gastos dos anuncios:

Por conta do adxudicatario.

Folgoso do Courel, 14 de novembro de 2000.

José López Fontal

Alcalde