Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Xoves, 04 de xaneiro de 2001 Páx. 136

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 27 de decembro de 2000 pola que se aproba o Plan de explotación xeral marisqueira para o ano 2001.

O Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, establece no seu artigo 3 que a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura aprobará, con carácter anual un Plan xeral de explotación marisqueira, que conterá os plans de explotación para as autorizacións marisqueiras, e as normas e plans de explotación para as zonas de libre marisqueo.

Examinados os plans de extracción remitidos polas entidades marisqueiras titulares de autorizacións, oídas as ditas entidades na elaboración das normas relativas a zonas de libre marisqueo e vistos os informes emitidos polos servicios técnicos desta consellería, e de conformidade co disposto no citado decreto,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Autorizacións marisqueiras.

1. De acordo co previsto no artigo 3 do Decreto 423/1993, para o ano 2001, apróbanse os seguintes días máximos e épocas probables de extracción relativas ás zonas en réxime de autorización administrativa que a continuación se relacionan:

-Plan de caramuxo, ameixa fina e babosa da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 6 para ameixa e 4 para caramuxo.

Puntos de control: zona de producción.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril, xullo, agosto, novembro e decembro.

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a San Roque.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 21.

Punto de control: zona de producción.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo a setembro.

Zona de traballo: praia de Villabril.

-Plan de coquina e berberecho da confraría de pescadores do Vicedo.

Días máximos de extracción: 52.

Punto de control: caseta de Arealonga e zona de producción.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, outubro a decembro.

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 39.

Puntos de control: praia de Lama, peirao de San Fiz, Ponte Vella e peirao do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho, caramuxo e ostra plana.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa, berberecho e caramuxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cariño.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueroa.

Punto de venda: lonxa de Cariño.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa, berberecho e ostra plana.

Épocas probables de extracción: febreiro, marzo, abril, e de xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control: O Cubilote, Alfunil e Casa do Pescador.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Especies: ameixa fina, berberecho, caramuxo e ostra plana.

Épocas probables de extracción: abril, maio e decembro.

-Confraría de pescadores de Ferrol.

Días máximos de extracción: 112.

Puntos de control: A Cabana.

Punto de venda: lonxa da Gándara.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Plan conxunto para As Pías das confrarías de pescadores de Ferrol e Barallobre.

Días máximos de extracción: 206.

Puntos de control: embarcacións de vixilancia.

Punto de venda: lonxas da Gándara e de Barallobre.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Barallobre.

Días máximos de extracción: 101.

Puntos de control e venda: lonxa de Barallobre.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Mugardos.

Días máximos de extracción: 96.

Puntos de control e venda: A Barca e Casa do Reloxo.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Ares.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: confraría de Ares.

Punto de venda: lonxas autorizadas.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Pontedeume.

Días máximos de extracción: 79.

Puntos de control: rampla do acceso ó peirao e ó paseo marítimo pola lonxa.

Punto de venda: lonxa de Pontedeume.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro, agosto, outubro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Sada.

Días máximos de extracción: 44.

Puntos de control: praia de Sada.

Punto de venda: lonxa de Sada.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: xullo a decembro.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control e venda: lonxa da confraría en Perillo (Oleiros).

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho, ostra e caramuxo.

Épocas probables de extracción: de setembro a decembro.

-Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 88.

Puntos de control e venda: Fonte Santa Helena.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho e ostra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo.

-Agrupación de mariscadores río Anllóns.

Días maximos de extracción: 90.

Puntos de control e venda: Pedras de Cambón.

Especies: ameixa fina, berberecho, ostra e caramuxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Días máximos de extracción: 152.

Puntos de control: Ariño, Punta da Mina, A Paxariña.

Punto de venda: lonxa de Camariñas.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa, berberecho e caramuxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muros.

Días máximos de extracción: 70 a pé; 105 desde embarcación.

Puntos de control: Virxe do Camiño, Anido e o matadoiro. Abelleira: Bornalle e Liñares. Muros e Esteiro.

Punto de venda: lonxas de Muros e Esteiro.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa rubia, ameixa bicuda e berberecho, reloxo, carneiro e ostra.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo; setembro a decembro.

A pé: xaneiro a marzo, xullo, agosto, setembro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Noia.

Días máximos de extracción: 155 para ameixa e berberecho; 36 para ostra; 61 para caramuxo.

Puntos de control: Freixo, Broña, Picouso, Boa, Testal, Tabuleiro, San Cosme e A Barquiña.

Puntos de venda: lonxas de Freixo e O Testal.

Especies: berberecho, ameixa fina, ameixa babosa, ostra e caramuxo.

Épocas probables de extracción:

Ameixa e berberecho: xaneiro a abril; setembro a decembro.

Ostra: de xaneiro a decembro.

Caramuxo: de maio a xullo.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 189 desde embarcación.

Puntos de control: Illa de Sálvora, Vionta, Noro, praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Especies: ameixa babosa, ameixa rubia, carneiro e reloxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 190 desde embarcación.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Puntos de control: Illa de Sálvora, Vionta, Noro, praia de Carreira, e peirao de Aguiño.

Especies: vieira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, e de xullo a decembro.

-Confraría de pesadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 149 desde embarcación; 42 para vieira e ostra.

Puntos de control: Coroso, Insua, Égoas, Touro, Airó, Castiñeiras e lonxa de Ribeira.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Especies: ameixa babosa, ameixa rubia, vieira e ostra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; setembro a decembro. Para vieira e ostra só xaneiro e decembro.

-Confraría de pescadores de Palmeira.

Días máximos de extracción: 70 a pé; 200 desde embarcación.

Puntos de control:

Desde embarcación: lancha de vixilancia.

A pé: peirao de Palmeira.

Puntos de venda: lonxas de Ribeira e A Pobra do Caramiñal.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa rubia, ameixa bicuda, berberecho, carneiro, reloxo, ostra e vieira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xuño a decembro.

-Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal.

Días máximos de extracción: 206 a pé; 206 desde embarcación.

Puntos de control:

A pé: Areal, Pozo e Friscos.

Desde embarcación: lancha de vixilancia da confraría.

Punto de venda: lonxa da Pobra do Caramiñal.

Especies: berberecho, ameixa babosa, ameixa fina, ameixa bicuda, ameixa xaponesa, ameixa rubia, carneiro e reloxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xuño a decembro.

-Confraría de pescadores de Cabo de Cruz.

Días máximos de extracción: 149 a pé; 171 desde embarcación.

Puntos de control:

Desde embarcación: lancha de vixilancia.

A pé: praias de Barraña, Retorta, Mañóns e Ladeira do Chazo.

Punto de venda: lonxa de Cabo de Cruz.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa rubia, ameixa xaponesa, reloxo e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xuño a setembro, novembro e decembro.

-Sociedade Cooperativa Limitada. Ría de Arousa.

Días máximos de extracción: 206.

Puntos de control: Fontela e Portomouro.

Punto de venda: lonxas autorizadas.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xuño; setembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Rianxo.

Días máximos de extracción: 193 desde embarcación; 180 a pé.

Puntos de control:

Desde embarcación: plataforma da batea.

A pé: na praia onde se traballe.

Punto de venda: lonxa da confraría de Rianxo.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa, berberecho e ostra.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a setembro, e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Carril.

Días máximos de extracción: 30 desde embarcación; 40 a pé.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Carril.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de agosto a decembro.

A pé: de agosto a novembro.

-Confraría de pescadores de Vilaxoán.

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: O Rial, Borreiros, Corón, Preguntoiro, Saíñas, Canelas e Castelete.

Puntos de venda: lonxa de Vilaxoán.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa.

Días máximos de extracción: 155 desde embarcación; 137 a pé.

Puntos de control: zonas de extracción e lonxa.

Puntos de venda: lonxa de Vilanova de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro, de marzo a setembro, novembro e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores da Illa de Arousa.

Días máximos de extracción: 187 desde embarcación; 180 a pé.

Puntos de control: Concerrado, Bao, Camaxe, Xastelas, Areoso, Arnela, Roncadeiras e Bohído.

Puntos de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: febreiro a agosto; novembro e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cambados.

Días máximos de extracción: 243 desde embarcación; 200 a pé.

Puntos de control: matadoiro e lonxa de Tragove.

Puntos de venda: lonxa de Cambados.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de abril a xuño, agosto e decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores do Grove.

Días máximos de extracción: 220 desde embarcación; 180 a pé.

Puntos de control: O Facho, Insuíña (Castrelo), As Cachadas, ponte da Toxa, Rons, Moreiras, Lordelo, Cubreiro e lonxa do Grove.

Punto de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro a decembro.

A pé: de xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Baiona.

Días máximos de extracción: 65 desde embarcación; 100 a pé.

Puntos de control: praias América, Patos, rampla de Ruíz, lonxa de Baiona e Santa Marta.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de abril a setembro.

A pé: xaneiro a decembro cun descanso de dous meses consecutivos no período comprendido entre abril e xuño.

2. Non obstante o disposto no punto 1 deste artigo e de acordo co artigo 4.2º do Decreto 423/1993, correspóndelles ós delegados territoriais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura autoriza-la apertura e peche da extracción de marisco nas autorizacións marisqueiras. As entidades titulares deberán solicitar autorización, polo menos 15 días antes da data prevista para o efecto, no plan de explotación.

3. As entidades marisqueiras que non presentaron plan de explotación ou aquelas que o presentaron pero non lles foi aprobado, ateranse ó disposto para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 2º.-Zonas de libre marisqueo.

1. De acordo co previsto no artigo 5 do Decreto 423/1993, autorízase como norma xeral a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico desde o 2 de xaneiro ó 30 de marzo e desde ó 1 de outubro ata o 31 de decembro.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior exceptúanse as seguintes zonas:

A) Ría de Celeiro: as praias de Sacido e Seiramar permanecerán pechadas todo o ano para a coquina (Donax trunculus). A zona entre a Ponte de Misericordia e a do Ferrocarril permanecerá pechada todo o ano para o berberecho (Cerastoderma edule).

B) Miño: permítese a extracción nas zonas de autorización da zona de Miño e na praia de Pedrido e A Peneda, ambas de libre marisqueo, durante 80 días, entre os meses de xaneiro a abril, agosto, novembro e decembro. Sendo os topes de captura os de libre marisqueo.

C) Sardiñeiro: esta praia permanecerá pechada para a coquina (Donax trunculus).

D) Para traballar con rastro de vieira, segundo o artigo 120 do Decreto 424/1993, no libre marisqueo requirirase solicitude á Dirección Xeral de Recursos Mariños, cunha antelación mínima de 15 días á data de extracción, especificando os datos do censo de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo.

E) Ría de Vigo: na zona denominada Lousal a vieira poderá extraerse exclusivamente do 3 ó 31 de decembro.

2. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da Dirección Xeral de Recursos Mariños.

3. As cotas de capturas para as zonas de libre marisqueo serán:

* Marisqueo desde embarcación:

Vieira: 150 unidades/tripulante/día, cun máximo de 500 unidades por embarcación.

Zamburiña e volandeira: 50 kg/tripulante/día cun máximo de 150 kg por embarcación.

Ameixa fina: 5 kg/tripulante/día cun máximo de 15 kg por embarcación.

Ameixa babosa: 8 kg/tripulante/día cun máximo de 24 kg por embarcación.

Ameixa rubia: 16 kg/tripulante/día cun máximo de 48 kg por embarcación, establecéndose como equivalencia para efectos de topes a relación 1 quilo/2 quilos entre babosa e rubia.

Especies acompañantes: 25 kg de reloxo tripulante/día e 8 kg carneiro tripulante/día.

Cornicha: 40 kg/tripulante/día cun máximo de 120 kg por embarcación.

Outros moluscos: 30 kg.

* Marisqueo a pé:

Ameixa fina: 5 kg/mariscador/día.

Ameixa babosa: 8 kg/mariscador/día.

Coquina: 4 kg/mariscador/día.

Outros moluscos: 15 kg/mariscador/día.

As cotas máximas de captura poderán ser aumentados ou diminuídos pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura dependendo do estado do recurso.

Artigo 3º.-Plans específicos en zonas de libre marisqueo.

De acordo co establecido no artigo 6 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de explotación para o ano 2001, relativos a zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades marisqueiras que a continuación se relacionan e coas condicións que para cada unha delas se indican:

-Plan de ameixa fina da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 44.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xullo, agosto a decembro.

-Plan de ameixa bicuda da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: Tesón da ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 12.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: do peirao de Mirasol ó Puntal (ría de Ribadeo).

Días máximos de extracción: 16.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

-Plan de lapa e caramuxo da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 30 para caramuxo; 36 para lapa.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción:

Caramuxo: marzo, abril, xullo, agosto a decembro.

Lapa: xaneiro, abril, xullo, agosto, novembro e decembro.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz (bancos de Fondás e O Taro).

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xullo a decembro.

-Plan de caramuxo da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz (bancos de Fondás e O Taro).

Días máximos de extracción: 48.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, novembro e decembro.

-Plan de coquina da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: praia do Altar.

Días máximos de extracción: 15.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; outubro a decembro.

-Plan de ameixa fina da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz (bancos de Fontorto, Fondás e O Taro).

Días máximos de extracción: 80.

Punto de control: lonxa de Foz.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xullo a decembro.

-Plan de ameixa fina e babosa da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo:

Desde embarcación: desde a ponte do ferrocarril ata a ponte da Misericordia e canal do río Landro ata o porto de Celeiro.

A pé: desde a ponte do Ferrocarril ata a canle do Porto de Celeiro.

Días máximos de extracción: 100 desde embarcación; 10 a pé.

Puntos de control e venda: lonxas de San Cibrao e Celeiro.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro a maio e de outubro a decembro.

A pé: marzo e decembro.

-Plan de caramuxo da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: desde a ponte do Ferrocarril ata a canle do porto de Celeiro.

Días máximos de extracción: 11.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo, e de outubro a decembro.

-Plan de berberecho da confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: praia de Fomento.

Días máximos de extracción: 5

Punto de control: praia de Fomento.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: de abril a agosto.

-Plan de coquina das confrarías de Celeiro e O Vicedo.

Zona de traballo: praia de Abrela.

Días máximos de extracción: 6.

Punto de control: praia de Abrela.

Punto de venda: lonxas do Vicedo e Celeiro.

Épocas probables de extracción: marzo, maio e xuño.

-Plan de coquina e berberecho das confrarías de pescadores do Vicedo e O Barqueiro.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 52.

Punto de control: Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 39.

Puntos de control: praia de Lama, peirao de San Fiz, Ponte Vella, Fabriquín e peirao do Barqueiro.

Punto de venda: lonxa do Barqueiro.

Especies: berberecho, ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Días máximos de extracción: 50.

Punto de control: praia de Morouzos.

Punto de venda: lonxa de Ortigueira.

Especies: coquina e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cariño.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueiroa.

Punto de venda: lonxa de Cariño.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina e berberecho.

Épocas probables de extracción: febreiro, marzo, abril, de xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 66.

Puntos de control: Vilarrube, Casa do Pescador e lonxa de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Especies: berberecho e caramuxo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro; de setembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 69.

Puntos de control: Vilarrube, Casa do Pescador e lonxa de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Especie: coquina.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo, e de outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control: Cubilote, Vilarrube e Casa do Pescador de Cedeira.

Punto de venta: lonxa de Cedeira.

Especies: lapa.

Épocas probables de extracción: de abril a setembro.

-Confraría de pescadores de Barallobre.

Días máximos de extracción: 101.

Puntos de control: estación de ferrocarril de Neda e lonxa de Barallobre.

Punto de venda: lonxa de Barallobre.

Especies: ameixa fina, ameixa babosa e berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, e de xullo a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Ares e Pontedeume.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: confraría de Ares e Pontedeume.

Punto de venda: lonxas autorizadas.

Especies: vieira.

Épocas probables de extracción: de xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Ares.

Días máximos de extracción: 18.

Punto de control: confraría de Ares.

Punto de venda: lonxas autorizadas.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Sada.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: praia de Gandarío e Moruxo.

Punto de venda: lonxa de Sada.

Especies: ameixa fina e ameixa babosa.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Días máximos de extracción: 60 días ría do Burgo-Pasaxe; 40 días O Parrote.

Puntos de control e venda: lonxa da confraría en Perillo (Oleiros).

Especies: ameixa fina, ameixa babosa, berberecho, reloxo, carneiro e caramuxo.

Épocas probables de extracción: ría do Burgo-setembro a decembro; Parrote, maio, xuño, xullo e decembro.

-Asociación Mariscadores Fonte Santa Helena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 88.

Puntos de control e venda: Fonte de Sta. Helena.

Especies: berberecho.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a xullo.-Agrupación de Mariscadores do Esteiro do río Anllóns.

Días máximos de extracción: 55.

Punto de control e venda: Pedras de Cambón.

Especies: berberecho.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Plan de endeño remolcado das confrarías de Corcubión, Fisterra e O Pindo.

Días máximos de extracción: 42.

Puntos de control: peirao de Corcubión e lonxa de Fisterra.

Punto de venda. lonxa de Fisterra.

Especies: ameixa rubia.

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

-Confraría de pescadores de Corcubión.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: praias de Estorde, O Ézaro, Corcubión e Cee.

Punto de venda: lonxa de Corcubión.

Especies: ameixa babosa, ameixa fina, berberecho, caramuxo, coquina e ostra.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Días máximos de extracción: 90.

Punto de control e venda: lonxa de Fisterra.

Especies: coquina.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; de xullo a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Lira e O Pindo.

Días máximos de extracción: 80.

Puntos de control: estrada do Viso, Pedras Mariñas e Carrofeito.

Punto de venda: lonxa de Lira.

Especies: ameixa fina, berberecho e coquina.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xullo, agosto, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 190.

Puntos de control: Sálvora, Vionta, praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Especies: vieira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo; xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Carril.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 110 desde embarcación; 130 a pé.

Puntos de control: zonas de extracción.

Punto de venda: lonxa de Carril.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: abril a decembro.

A pé: abril a decembro.

-Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa.

Zona de traballo: dique do Terrón, boia columna elect., columna ponte, boia Lañeiras fora espicho Rego do Alcalde.

Días máximos de extracción: 155.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Vilanova de Arousa.

Épocas probables de extracción: xaneiro, de marzo a setembro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores da Illa de Arousa.

Zona de traballo: delimitarse na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 121.

Puntos de control: na zona de extracción en na lonxa da Illa de Arousa.

Puntos de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción: de febreiro a agosto e de novembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cambados.

Zona de traballo: Galiñeiro, Lañeiras de Fóra e Rego do Alcalde á baliza do Orido, e peirao Meloxo ata as Negreiriñas.

Días máximos de extracción: 83.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Cambados.

Épocas probables de extracción: de abril a maio, e de outubro a novembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa e A Illa de Arousa (O Bohído).

Arte que se vai a utilizar: raño.

Zona de traballo: liña imaxinaria Con Cerrado-Abilleira.

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control: especificarase na resolución de apertura.

Puntos de venda: lonxas de Cambados, Vilanova de Arousa, O Grove e A Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

-Confraría de pescadores do Grove.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 160.

Puntos de control: zona de extracción e na lonxa do Grove.

Punto de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Raxó, Pontevedra e Lourizán.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 130 desde embarcación; 100 a pé.

Puntos de control: Placeres, Cabeceira, praia de Lourido, A Reiboá, praia de Padrón, porto e praias de Raxó.

Punto de venda: lonxa de Campelo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril; xuño a decembro.

-Plan de ameixa rubia da confraría de pescadores de Bueu.

Arte: endeño remolcado.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 59.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa de Bueu.

Punto de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro e de novembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Aldán.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 120 desde embarcación; 56 a pé.

Punto de control e venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo, e de outubro a decembro.

A pé: xaneiro a decembro.

-Plan de ameixa rubia da confraría de pescadores de Cangas.

Arte: endeño remolcado.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 75.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa de Cangas.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro, xullo, agosto, novembro e decembro.

-Plan conxunto das confrarías de pescadores de Moaña, Arcade, Redondela, Organización de Productores e Cultivadores de Mariscos Ría de Vigo (O.P.P.-38).

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 120 desde embarcación; 130 a pé.

Puntos de control:

Desde embarcación: no mar e nas lonxas de Moaña, Vilaboa, Redondela, Arcade, Cangas, Vigo e Baiona.

A pé: nas praias

Puntos de venda: lonxas de Meira, Santa Cristina de Cobres, Arcade, Cesantes, Cangas, Vigo e Baiona.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro a marzo, xuño a agosto e de outubro a decembro.

A pé: de xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Vigo.

Zona de traballo: ponte e praias da zona leste da illa de Toralla.

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: ponte de Toralla.

Punto de venda: lonxa de Canido.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores da Guarda (lapa).

Zona de traballo: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control: Porto de Oia e lonxa de A Guarda.

Puntos de venda: lonxa da Guarda.

Épocas de extracción: de xaneiro a abril, e de setembro a decembro.

As entidades marisqueiras que presentaron plan de explotación para zonas de libre marisqueo e non lles foi aprobado, ateranse ó disposto nas normas establecidas nesta orde.

Artigo 4º

Aquelas embarcacións que conten no seu permiso de explotación coas artes de bou de vara e bou de man, poderán realizar capturas desde o 2 de xaneiro ó 30 de marzo e desde o 2 de novembro ó 31 de decembro e sempre de acordo co previsto no Decreto 424/1993.

Artigo 5º.-Percebe.

De acordo co establecido no artigo 13 do Decreto 423/1993 apróbanse os seguintes plans de explotación do percebe (Pollicipes pollicipes), coas condicións que se indican:

-Confrarías de pescadores de Ribadeo e Rinlo.

Días máximos de extracción: 48.

Punto de control: zonas de producción.

Punto de venda: lonxa de Ribadeo, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo a agosto; novembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Burela.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zona de extracción.

Puntos de venda: lonxas de Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de San Cibrao.

Días máximos de extracción: 68.

Punto de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: abril, maio, de xullo a setembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: Ermida de San Tirso-Illote Insua Cal, ata desembocadura río Suegos ou Escourido.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: do extremo norte da praia da Abrela a Punta Congreira e Illa Coelleira.

Días máximos de extracción: 81.

Punto de control: confraría do Vicedo.

Punto de venda: lonxas do Vicedo, Cedeira e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo a setembro e decembro.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control: peirao do Barqueiro.

Punto de venda: lonxa do Barqueiro, Cedeira, San Cibrao, O Vicedo e Cariño.

Épocas probables de extracción: xaneiro, marzo a decembro.

-Confraría de pescadores de Espasante.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: peirao, lonxa de Ortigueira e ría.

Punto de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cariño.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: peirao de Cariño e rampla anexa e lugares de acceso ás zonas.

Punto de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Zona de extracción: Punta Frouxeira ata Punta Barcelona.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: lonxa e ría de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Ferrol.

Zona de extracción: Punta Faísca ata o faro de Punta Frouxeira.

Días máximos de extracción: 130.

Punto de control: lonxa da Gándara.

Puntos de venda: lonxas da Gándara e Ferrol.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confrarías de pescadores da Coruña, Ares e Mera.

Zona de extracción: ámbitos das confrarías.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: A Torre, Mera, Suevos e O Portiño.

Puntos de venda: lonxas da Coruña, Cedeira e Ferrol.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Caión.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 110.

Punto de control e venda: lonxa de Caión.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Malpica.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 160.

Punto de control: lancha de vixilancia.

Punto de venda: lonxa de Malpica.

Épocas probables de extracción: xaneiro ó 15 de maio, xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Corme.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: lugares de acceso ás zonas.

Punto de venda: lonxa de Corme.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Laxe.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control: zona cemiterio, Punta Cabo da Area e lonxa de Laxe.

Punto de venda: lonxa de Laxe.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril; xullo a setembro; novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Camelle.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control: Canle de ríos e peiraos da Lagoa e Camelle.

Punto de venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 192.

Puntos de control: Punta Arnela e cemiterio dos ingleses.

Punto de venda: lonxa de Camariñas e do Muro (A Coruña).

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muxía.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 248.

Punto de control: Campolongo, praia Moreira, Arnela e praia Arliña.

Punto de venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 210.

Puntos de control: peirao e confraría de Fisterra e lugares de acceso ás zonas.

Punto de venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Lira.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 35.

Puntos de control: peirao e lonxa de Lira.

Punto de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: abril, xullo, agosto e decembro.

-Confraría de pescadores de Porto do Son.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control: Furna de Laxe, Punta Castro e Punta Sagrada.

Punto de venda: lonxa de Porto do Son.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Zona de extracción: ámbito territorial da confraría.

Días máximos de extracción: 228.

Puntos de control: Illa de Sálvora, Area Basta, Punta Couso, Espiñeiro, Faro de Corrubedo e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro a setembro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Zona de extracción: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 228.

Puntos de control: zonas de traballo e lonxa de Ribeira.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a setembro, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores do Grove.

Zona de traballo: Punta Cantodorxo a Punta Faxilda.

Días máximos de extracción: 100.

Punto de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confrarías de pescadores de Portonovo e Sanxenxo.

Zona de traballo: Punta Faxilda a Punta Santa Mariña.

Días máximos de extracción: 26.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e decembro.

-Confraría de pescadores de Bueu.

Zona de traballo: Ons, Onza e de Punta Morcegos a Pedra Branca.

Días máximos de extracción: 213.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cangas.

Zona de traballo: Cíes, A Goeira, e de Punta Subrido a Punta Couso.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: zona de extracción desde embarcación e na Costa da Vela.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Baiona.

Zona de traballo: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 149.

Puntos de control: Purrido, Porto Castro, Pedra Rubia e porto de Baiona.

Punto de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores da Guarda.

Zona de traballo: ámbito da confraría.

Días máximos de extracción: 100 desde embarcación; 150 a pé.

Puntos de control: Tío Rincho, Agoeira, Horizonte e lonxa da Guarda.

Punto de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

Artigo 6º.-Outros crustáceos.

1. De acordo co establecido no artigo 14 do Decreto 423/1993, os períodos autorizados no 2001 para a captura doutras especies de crustáceos establécense como segue:

Nécora (Nécora puber): do 2 ó 5 de xaneiro e do 2 de xullo ó 31 de decembro.

Bogavante (Homarus gammarus): do 2 de xullo ó 31 de agosto.

Santiaguiño (Palinurus arctus): do 2 de xullo ó 31 de agosto.

Lagosta (Palinurus elephas): do 2 de xullo ó 31 de agosto.

Cangrexo (Carcinus maenas): todo o ano.

Conguito (Macropipus corrugatus) e patulate (Macropipus depurador): do 2 de xaneiro ata o 30 de marzo e do 2 de xullo ó 31 de decembro.

Centola (Maia squinado) e boi (Cancer pagurus): 2 de xaneiro ó 29 de xuño, e do 2 de novembro ata o 31 de decembro.

Nas zonas sinaladas no anexo I, soamente se poderá extraer desde o 1 de febreiro ata o 29 de xuño.

Artigo 7º.-Equinodermos.

-Confraría de pescadores de Ribadeo e Rinlo.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control e venda: lonxas de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo.

-Confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: de Punta Nois a Punta Promontorio.

Días máximos de extracción: 28.

Punto de control e venda: lonxa de Foz.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores de Burela.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Burela.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de San Cibrao.

Días máximos de extracción: 60.

Punto de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores de Celeiro.

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de control: lonxa e ría de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Ferrol.

Días máximos de extracción: 144.

Puntos de control: confraría, peirao, lonxa e ría de Ferrol

Punto de venda: lonxa de Ferrol.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores da Coruña.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control e venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Corme.

Días máximos de extracción: 138.

Punto de control e venda: lonxa de Corme.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camelle.

Días máximos de extracción: 144.

Puntos de control: peirao de Camelle.

Punto de venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Días máximos de extracción: 64.

Punto de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muxía.

Días máximos de extracción: 148.

Punto de control: lonxa e peirao de Muxía.

Punto de venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: embarcacións de vixilancia e lonxa de Fisterra.

Puntos de venda: lonxas de Fisterra e O Pindo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Lira.

Días máximos de extracción: 143.

Puntos de control: peirao e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Muros.

Días máximos de extracción: 135.

Puntos de control: Ancoradoiro e peirao de Muros.

Punto de venda: lonxa de Muros.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo, novembro a decembro.

-Confraría de pescadores de Porto do Son.

Días máximos de extracción: 84.

Punto de control: peirao de Porto do Son.

Punto de venda: lonxa de Porto do Son.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de control: Illa de Sagres, Illa de Sálvora e porto de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 124.

Punto de control e venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, novembro e decembro.

-Confraría de pescadores do Grove.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confrarías de pescadores de Portonovo, Bueu e Sanxenxo.

Días máximos de extracción: 146.

Punto de control: zona de extracción.

Puntos de venda: lonxas de Portonovo e Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Cangas.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Vigo.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: zona de extracción e lonxa de Canido.

Punto de venda: lonxa de Canido.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores de Baiona.

Días máximos de extracción: 70 a pé, 120 desde embarcación.

Punto de control e venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

-Confraría de pescadores da Guarda.

Días máximos de extracción: 45.

Puntos de control: Pedornes, porto de Santa María de Oia, Tío Rincho, explanada Horizonte e Ribel.

Punto de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción: xaneiro a abril, outubro a decembro.

Artigo 8º.-Navalla e longueirón.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 18.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: agosto a outubro.

-Plan de longueirón vello da confraría de pescadores de Foz.

Zona de traballo: bancos de Fondás, O Taro e Fontorto.

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control e venda: lonxa de Foz.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, setembro e outubro.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores de Celeiro.

Zona de traballo: praia de Covas.

Días máximos de extracción: 24.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo, setembro a novembro.

A praia de Area permanecerá pechada para esta especie durante todo o ano.

-Plan de longueirón da confraría de pescadores do Vicedo.

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 15.

Punto de control: Lombo das Navallas.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, agosto e setembro.

A zona de Punta Villabril a Punta Espiñeira permanecerá pechada todo o ano para o longueirón vello.

-Plan de longueirón das confrarías do Vicedo e O Barqueiro.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 15.

Punto de control: Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e O Barqueiro.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, agosto e setembro.

-Confraría de pescadores do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 26.

Puntos de control: praia de Lama, Ponte Vella, peiraos do Barqueiro e San Fiz.

Punto de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e setembro.

-Confraría de pescadores de Cedeira.

Días máximos de extracción: 45.

Punto de control: Casa do Pescador, Vilarrube e lonxa de Cedeira.

Punto de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: abril a setembro.

-Confraría de pescadores de Sada.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: praia de Sada, Gandarío e Moruxo.

Punto de venda: lonxa de Sada.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo e abril.

-Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 88.

Punto de control e venda: Fonte de Santa Helena.

Épocas probables de extracción: xaneiro a xullo.

-Confraría de pescadores de Camariñas.

Días máximos de extracción: 47.

Puntos de control: Ariño, Monte da Mina e Punta Sandía.

Punto de venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: marzo a agosto.

-Confraría de pescadores de Muxía.

Días máximos de extracción: 164.

Punto de control e venda: lonxa da confraría.

Punto de venda: lonxa municipal.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

-Confraría de pescadores de Fisterra.

Días máximos de extracción: 97 a pé; 190 a mergullo.

Puntos de control: embarcación de vixilancia e lonxas de Fisterra e O Pindo.

Puntos de venda: lonxa de Fisterra e O Pindo.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro. Excepto en Langosteira que será de xullo a decembro.

-Confraría de pescadores de Corcubión.

Días máximos de extracción: 25.

Puntos de control: praias de Corcubión, Estorde, Cee e O Ézaro.

Punto de venda: lonxa de Corcubión.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xullo, agosto e setembro.

-Confrarías de pescadores de Lira e O Pindo.

Días máximos de extracción: 147.

Puntos de control: praia de Carnota e peirao de Lira.

Punto de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xuño a outubro.

-Confraría de pescadores de Muros.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: Bornalle e Ventín.

Punto de venda: lonxa de Muros e Esteiro.

Épocas probables de extracción: febreiro, marzo, xullo, agosto, setembro e decembro.

-Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 105.

Puntos de control: praia de Carreira e peirao de Aguiño.

Punto de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: maio a setembro.

-Confraría de pescadores de Ribeira.

Días máximos de extracción: 85.

Puntos de control: Coroso, Touro, praia de Ladeira e lonxa de Ribeira.

Punto de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xuño a setembro.

-Confraría de pescadores de Palmeira.

Días máximos de extracción: 86.

Punto de control: lancha de vixilancia.

Punto de venda: lonxas de Ribeira e A Pobra do Caramiñal.

Épocas probables de extracción: de xuño a setembro.

-Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal.

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: Areal, Franco, Friscos e lonxa da Pobra do Caramiñal.

Punto de venda: lonxa da Pobra do Caramiñal.

Épocas probables de extracción:

A pé: abril e maio.

Desde embarcación: abril, maio, de setembro a decembro. Cabío estará pechado no mes de decembro.

-Confraría de pescadores de Cabo de Cruz.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: praias de Barraña e Mañóns

Punto de venda: lonxa de Cabo de Cruz.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores do Grove.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 120.

Punto de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: de febreriro a outubro.

-Plan conxunto de navalla e longueirón das confrarías de pescadores de Portonovo, Sanxenxo, Raxó, Pontevedra, Lourizán, Bueu e Marín.

Zona de extracción: Punta Faxilda a Punta Morcegos.

Días máximos de extracción: 253.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Portonovo, Campelo e Bueu.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Bueu.

Arte a utilizar: rastro de navalla.

Zona de extracción: Punta Morcegos a Punta Lapamán.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control e venda: zona de extracción e lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a febreiro.

-Plan de navalla e longueirón da Confraría de Pescadores de Aldán.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 194.

Puntos de control: na zona de extracción e lonxa de Aldán.

Punto de venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, xullo a decembro.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Cangas.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: na zona de extracción e na lonxa de Cangas.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro, cun descanso de dous meseses consecutivos no período comprendido entre febreiro e abril.

-Plan de navalla e longueirón da confraría de pescadores de Vigo.

Zona de extracción: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 160.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxas de Canido e Redondela.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro, cun descanso de dous meses consecutivos no período comprendido entre febreiro e abril.

Artigo 9º.-Algas.

Segundo o disposto no artigo 16 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de extracción presentados polas confrarías e empresas, que se relacionan a continuación:

-Confraría de pescadores de Camariñas.

-Confraría de pescadores de Camelle.

-Confraría de pescadores de Cangas.

-Hispanagar, S.A.

-Algas de Galicia, S.L.

-Algamar C.B. Redondela.

-Conservas y Ahumados Lou, S.L.

-Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

-Central Galaica de Plantas Medicinales.

-Conservas Porto-Muíños.

-Mariscos Calimar.

De acordo co establecido no artigo 4 do decreto citado deberá solicitarse ante o delegado territorial cunha antelación mínima de 15 días, autorización para desenvolve-la actividade extractiva.

Disposicions adicionais

Primeira.-As solicitudes a que se refieren os artigos 4 e 8 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, axustaranse ós modelos que figuran como anexos (II, III e IV) da presente orde.

Segunda.-Os rastros remolcados, definidos nos artigos 120 a 123 do Regulamento da actividade pesqueira, das artes e aparellos permitidos en Galicia, aprobado polo Decreto 424/1993, do 17 de decembro, no seu capítulo X, só poderán capturar un 10% de especies acompañantes sempre e cando as ditas especies non estean sometidas a un plan específico aprobado pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Terceira.-Segundo o disposto no artigo 2.1º do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que

se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación; non sendo recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades marisqueiras.

Cuarta.-Con carácter xeral autorízase a extracción de moluscos bivalvos as vésperas de festivos durante todo o ano 2001, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Os plans de explotación presentados polas entidades marisqueiras, que serviron de base para a presente orde estarán dispoñibles nos servicios centrais, delegacións territoriais e comarcais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, así como na sede central das entidades responsables destes.

Segunda.-Autorízase o director xeral de Recursos Mariños para o desenvolvemento desta orde, que entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2000.

Amancio Landín Jaráiz

Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

ANEXO I

-Ría do Barqueiro: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta Cova Baixa e Punta do Santo.

-Ría de Viveiro: zona interna da liña imaxinaria trazada entre Punta do Cabalo a Punta Morago.

-San Cibrao: dentro da liña imaxinaria formada pola punta crebaondas do dique norte da Alúmina e a punta oeste do illote A. Anxuela.

-Burela: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta de Cabo Burela a Faro Pedra e de Faro Pedra a Punta Areoura.

-Nois: demora NL Punta Nois a demora NL no extremo oeste da praia de Arealonga.

-Foz: entre as demoras N e NL de Portovello en fondos inferiores a sete brazas.

-Gahíto: demora N Punta Promontorio a N illa Moledo, en fondos inferiores a sete brazas.

-Rinlo: demora N Punta Corbeira/N Punta Leixón, en fondos inferiores a sete brazas.

-Ribadeo: demora N Punta Piñeira/N illote Corva en fondos inferiores a sete brazas.

-Enseada de Santa Marta o de Cariño: a zona comprendida entre Punta Espasante e Punta O Seixo.

-Cedeira: a zona comprendida entre Punta Castrelo e Punta de Sarridal.