Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.177

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2001, da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, pola que se dá publicidade do resultado da adxudicación que se cita.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Urbanismo.

c) Número de expediente: 0006PO.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: administrativo.

b) Descrición do obxecto: actuación de contornos urbanos nas rúas Pintor Laxeiro (tramo comprendido entre a rúa Joaquín Loriga e avda. de Luis González Taboada) e avda. de Bos Aires (desde Pintor Laxeiro ata a rúa F) en Lalín. Pontevedra.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 189, do 28 de setembro de 2000.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: oitenta e un millóns seiscentas sesenta e catro mil catrocentas sesenta e catro (81.664.464) pesetas, (490.813,31 euros).

5. Adxudicación.

a) Data: 12 de decembro de 2000.

b) Contratista: INDEZA, S.L.

c) Nacionalidade: española.

Importe de adxudicación: sesenta e nove millóns trescentas cincuenta e seta mil seiscentas vintenove (69.357.629) pesetas (416.847,75 euros).

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2001.

P.D. (Orde 13-12-1993)

José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Política

Territorial, Obras Públicas e Vivenda