Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.178

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2001, da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, pola que se dá publicidade do resultado da adxudicación que se cita.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Urbanismo. Edificios administrativos San Caetano. 15704-Santiago de Compostela (A Coruña).

c) Número de expediente: 0002DTOR.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: administrativo.

b) Descrición do obxecto: dirección técnica das obras dun auditorio-pazo de congresos en Ourense.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 222, do 16 de novembro de 2000.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: quince millóns seiscentas corenta mil noventa e catro ( 15.640.094) pesetas, (93.998,86 euros).

5. Adxudicación.

a) Data: 29 de decembro de 2000.

b) Contratista: Fernando Rodríguez Nespereira.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: catorce millóns cincocentas corenta e cinco mil duascentas oitenta e sete ( 14.545.287) pesetas, ( 87.418,94 euros)

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2001.

P.D. (Orde 13-12-1993)

José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Política

Territorial, Obras Públicas e Vivenda