Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.181

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita. (Expediente IN407A 00/216-2, 5558 A.T.).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e no artigo 9 do Decreto 2617/1966, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: BEGASA.

Domicilio social: Cidade de Viveiro, 4, 27002 Lugo.

Denominación: proxecto de reelectrificación de Oirán.

Situación: Mondoñedo.

Descricións técnicas: L.M.T. a C.T. de Vaos de 193 m de lonxitude a 20 kV en conductor LA-56 sobre apoios de formigón. C.T. de 160 kVA relación 20.000/380-220 V. R.B.T. en conductor R.Z. en apoios de formigón e grampada de 1.290 m de lonxitude.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións nesta delegación provincial, no prazo de trinta días.

Lugo, 2 de xaneiro de 2001.

Jesús Bendaña Suárez

Delegado provincial de Lugo