Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2001 Páx. 2.182

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2001, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto chamado L.M.T e C.T. de Facho-Baredo (concellos de Baiona e Oia), a favor da empresa Unión Eléctrica Distribución, S.A. (Expediente 30/1999 A.T.).

Segundo o disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e no artigo 31.6º do regulamento da Lei 10/1966, do 18 de marzo, sobre expropiación forzosa e dancións en materia de instalacións eléctricas, aprobado polo Decreto 2619/1966, do 20 de outubro, fáiselles saber a tódolos interesados afectados pola execución do proxecto da liña de refe

rencia que foi declarada, en concreto, de utilidade pública, o cal leva implícita a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados por resolución desta delegación, do 28 de xuño de 2000 (artigo 54.1º da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico), que o día 1 de marzo de 2001, a partir das 10 horas, procederase sobre o terreo ó levantamento das actas previas á ocupación correspondentes ós predios situados nos municipios de Baiona e Oia, sinalados cos números:

Predios: 1-10.

Hora: 10.

Día: 1-3-2001.

Así mesmo, os interesados serán notificados mediante cédula individual que se lles practicará cos debida anticipación legal, da data e hora na que, para cada un deles terá lugar a dita dilixencia.

Ós ditos actos poderán ir acompañados polo seu perito ou dun notario pola súa conta, se así o consideran conveniente, conforme o artigo 52.3º da lei citada.

Vigo, 24 de xaneiro de 2001.

Carmen Bianchi Valcarce

Delegada provincial de Pontevedra

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Expediente: 30/1999Provincia: Pontevedra

L.M.T. C.T. O Facho BaredoConcello: Oia-Baiona.

PREDIOSPROPIETARIOSAFECCIÓN

SoloVoo

NºLugarCultivoNome e apelidosEnderezonº apoiommlm

1MariñasMonte altoRepresenta Pte. Paulino Rodríguez Fdez.

Comunidade de Montes de Mougás

1290814.528

3PortelaMonte baixoBalneario do Atlánticor/ Conde, 61-2º I

36300 Baiona

55880

4SilleiroMonte baixoRepresenta Pte. Paulino Rodríguez Fdez.

Comunidade de Montes de Mougás

580

5SilleiroMonte baixoRepresenta Pte. José Ferreira Carrero

Comunidade de Montes de Baredo

158928

6PortelaMonte baixoBautista Barreiro BarreiroA Igrexa-Panxón, s/n

36350 Nigrán

11176

7PortelaMonte baixoJosé Manuel Fernández DuránXestas-Baredo, s/n

36309 Baiona

11176

8PortelaMonte baixoArgentina Álvarez BarreiroA Ponte-Baredo, s/n

36309 Baiona

11176

10SilleiroMonte baixoRepresenta Pte. José Ferreira Carrero

Comunidade de Montes de Baredo

125799.264