Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Martes, 20 de febreiro de 2001 Páx. 2.263

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE LALÍN

ANUNCIO.

A Comisión de Goberno, en sesión ordinaria do día 12 de xaneiro de 2001, en virtude da delegación da alcaldía (Resolución do 7 de xullo de 1999), aprobou inicialmente o proxecto e urbanización do tramo Rúa 56 de Lalín.

De conformidade co disposto no artigo 44.3º, do 24 de marzo, da Lei do solo de Galicia 1/1997, exponse ó público polo prazo dun mes contado desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que durante este prazo poida

ser examinado polos interesados, e presentar, se é o caso, as alegacións ou reclamacións que estimen pertinentes.

Lalín, 22 de xaneiro de 2001.

O alcalde-presidente

Rubricado