Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Luns, 18 de xuño de 2001 Páx. 8.131

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2001 pola que se aproba a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos ás probas selectivas para a provisión dunha praza de analista de rede de comunicacións (voz), convocada por Resolución do 19 de marzo de 2001 (Diario Oficial de Galicia do 27 de abril).

Rematado o prazo de presentación de solicitudes de participación nas probas selectivas para a provisión dunha praza de analista de rede de comunicacións (voz) convocada por Resolución do 19 de marzo de 2001 (DOG do 27 de abril), este rectorado, en aplicación do previsto na base 4.1. da convocatoria resolve aproba-la lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos que figura a continuación.

Relación de admitidos:

DNIApelidos e nome

32.819.967Fariñas Alvariño, Javier

33.329.987Fernández Pedraza, Fernando

32.754.981Posse Fernández, Manuel José

De acordo co previsto no segundo parágrafo da citada base, os aspirantes disporán dun prazo de dez días, contados a partir da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia para emendar defectos.

A Coruña, 29 de maio de 2001.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña