Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Luns, 18 de xuño de 2001 Páx. 8.147

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2001, da Dirección Xerencia do Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos de Ferrol, pola que se fai pública a adxudicación definitiva do expediente C.P. 102/2001.

A Dirección Xerencia do Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, en virtude das atribucións que lle foron delegadas conforme o establecido no artigo 7 da orde da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, do 21 de abril de 1998 (DOG nº 88, do 11 de maio), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Sergas, modificada pola Orde de 23 de marzo de 2000 (DOG nº 104, do 30 de maio), e para cumprimento do previsto no artigo 93 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, de contratos coas administracións públicas, acorda darlle publicidade á adxudicación do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicatadora.

a) Organismo: Servicio Galego de Saúde. Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, estrada de San Pedro, s/n, 15405 Ferrol.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servicio de Subministracións, Unidade de Contratación. Teléfono 981 33 45 14. Fax 981 33 40 84.

2. Obxecto da contratación.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descrición do obxecto: servicio de vixilancia do Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-P. Novoa Santos.

c) Lotes: véxase punto 3.2º, do prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Data de publicación do anuncio de licitación:

DOG nº 17, do 24 de xaneiro de 2001.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

b) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

51.500.000 pesetas (309.521,23 euros).

5. Adxudicación.

a) Data: 23 de febreiro de 2001.

b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.

Total adxudicado: 50.604.768 pesetas (304.140,78 euros).

Remanente: 895.232 pesetas (5.380,45 euros).

Ferrol, 10 de maio de 2001.

Pedro Molina Coll

Director xerente do Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos de Ferrol