Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 19 de xuño de 2001 Páx. 8.231

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública a iniciación do dereito de audiencia nos expedientes sancionadores na orde social 140/2001 e dous máis.

Non sendo atopados no domicilio coñecido por esta delegación provincial os titulares das empresas que se indican a continuación, resolvo notificar por este medio, ó abeiro do artigo 59.4º da Lei 30/1992, que se inicia o prazo de dez días, a partir do día seguinte á súa publicación no DOG, durante o que poderán exerce-lo dereito de audiencia do expediente, previo á resolución e presenta-las alegacións que coiden oportunas perante o órgano que tramita o expediente: Delegación Provincial de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Coruña, todo isto segun

do o establecido no artigo 18.2º do R.D. 928/1998, do 14 de maio.

Expediente nº: 140/2001.

Acta inf. nº: 1354/2000.

Empresa: Sodipal, S.L. Distribuciones.

NIF/DNI: B-15.701.964.

Enderezo: rúa Bells, P-19 Espíritu Santo (Cambre).

Materia: seguridade e hixiene.

Proposta de sanción: 250.100 pesetas.

Expediente nº: 202/2001.

Acta inf. nº: 4/2000.

Empresa: A.M. Vimafor, S.L.

NIF/DNI: B-15.721.079.

Enderezo: lg. Alto da Arieira-Logrosa s/n (Negreira).

Materia: seguridade e hixiene.

Proposta de sanción: 251.000 pesetas.

Expediente nº: 201/2001.

Acta inf. nº: 1639/2000.

Empresa: Construcciones Villaquil, S.L.

NIF/DNI: B-15.654.262.

Enderezo: lg. vlaquil-Castrofeito, nº 5 (O Pino).

Materia: seguridade e hixiene.

Proposta de sanción: 500.200 pesetas.

Documentos que constan no expediente: acta de infracción, xustificantes das notificacións.

A Coruña, 8 de maio de 2001.

María Silva Costoya

Delegada provincial da Coruña