Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 19 de xuño de 2001 Páx. 8.240

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2001 pola que se aproba a convocatoria de prazas contidas na oferta de emprego público 2000 da Deputación Provincial da Coruña.

No BOP da Coruña nº 90, do 20 de marzo de 2001, publícase a Resolución do 2 de abril de 2001, aprobatoria da convocatoria e das bases xerais e específicas para a cobertura de varias prazas incluídas na oferta pública de emprego da Deputación Provincial da Coruña, correspondente ó ano 2000, entre as que se encontran as que a seguir se sinalan.

O prazo de presentación de instancias é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOE. Os sucesivos anuncios desta convocatoria só se publicarán no BOP da Coruña e no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial da Coruña.

A Coruña, 2 de maio de 2001.

José Luis Torres Colomer

Presidente da Deputación Provincial da Coruña

José Luis Almau Supervía

Secretario da Deputación Provincial da Coruña

Funcionarios de carreira

Grupo (artigo 25

da Lei 30/1984)

ClasificaciónNº vacantesDenominación

AEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos superiores1Analista

AEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos superiores1Administrador do contorno informático

AEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos superiores1Técnico de prevención de riscos laborais

AEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos superiores1Médico especialista en medicina do traballo/diplomado en medicina de empresa

BEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos medios1Técnico de xestión económico-financeira

BEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos medios1ATS/DUE de empresa

CEscala de Administración especial. Subescala técnica. Clase técnicos auxiliares1Programador de aplicacións

DEscala de Administración xeral. Subescala auxiliar5Auxiliar de Administración xeral