Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Xoves, 12 de xullo de 2001 Páx. 9.477

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

ANUNCIO (6/2001).

A Comisión Municipal de Goberno, en sesión do día 25 de maio de 2001, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro.-Aprobar inicialmente o cambio de sistema na obtención do solo afectados por SG viario VG-01 e sistema xeral da vía VG-21.01, de expropiación e cesión gratuíta do sector 1 respectivamente, polo de ocupación directa.

Segundo.-Proceder a información pública do expediente, polo prazo de vinte días, con citación persoal dos propietarios afectados.

Terceiro.-Publicar este acordo na forma legalmente prevista.

O que se publica para xeral coñecemento e en particular para os titulares das parcelas que se relacionan, de conformidade co disposto no artigo 121 en relación co 102, ambos da Lei 1/1997, do 24 de marzo do solo de Galicia (BOE nº 103, do 30 de abril), advertíndolles ós interesados que o expediente se encontra á súa disposición nas oficinas de xestión do Servicio de Urbanismo, sitas na avda. da Mariña nº 18, entre as 12 e as 13.30 horas, de luns a venres durante o prazo de 20 días a partir da publicación ou notificación do acordo que se traslada, onde poderá consultalo e presentar cantas alegacións teña por conveniente na defensa dos seus dereitos.

Esta publicación terá tamén os efectos previstos no artigo 59.4º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, para aqueles supostos de interesados os que non poida serlles practicada a notificación persoal.

4924120Concello da Coruña.

4929101Rey Pardo, Consuelo.

4929102Descoñecido.

4929103Descoñecido.

4929104Descoñecido.

4929105Herdeiros de Pombo Caamaño, José.

4929107Concheiro Maceiras.

5124301Concello da Coruña.

5221902Descoñecido.

5224419Descoñecido.

5224420Epaat, S.L.

5224431Mantiñán.

5224432Mantiñán Candal, Santiago.

5224433Lamas Seoane, José.

5224439Bermúdez de Castro y Pazo.

5224446Descoñecido.

5224447Catoira Mouriño, Aurora H.

5224448Catoira Mouriño, Herminia.

5224449Catoira Mouriño, Herminia.

5224450Alvedro, José.

5224451López Martínez, Antonio.

5224452Seoane, Manuel.

5224453Maceiras.

5224454Castro García, Manuela.

5224455Descoñecido.

5224456Pérez Seoane, Manuel.

5224457Catoira Mouriño, Herminia.

5224458De la Iglesia.

5227402Iglesia Mantiñán, Antonio.

5227403Herdeiros de Pardo Castro, Ramón.

5227404De la Iglesia.

5227405Herdeiros de Pardo Castro, Ramón.

5227423Galdo Goas, José M.

5227424Garrido García, Marcial.

5227425Quiroga López, José.

5227427Herdeiros de Pardo Castro, Ramón.

5227435Souto López, Rafael.

5227459Pardo Cedeira, Laura.

5331426Souto López, Rafael.

5331901Descoñecido.

A Coruña, 28 de maio de 2001.

O alcalde

P.D.

Salvador Fernández Moreda